Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR

No description
by

Vanja L

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR

ŠKOLSKI KNJIŽNICAR ŠKOLSKA KNJIŽNICA
ČEMU SLUŽI ŠKOLSKA KNJIŽNICA?
KOJE SU DJELATNOSTI ŠKOLSKE KNJIŽNICE? ZAŠTO JE VAŽNO ČITATI Djeca kojoj se čita i priča od najranije dobi brže se razvijaju, zainteresiranija su za okolinu, brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima, razvijaju predčitačke vještine i spremnija su za samostalno čitanje! IDEALNA ŠKOLSKA KNJIŽNICA... ŠTO SVE DOBRA KNJIŽNICA SADRŽI? * Knjižnica nudi knjige i ostalu građu koja svim članovima školske knjižnice omogućuje razviti kritičko mišljenje
* Suvremena je školska knjižnica informacijsko i komunikacijsko središte škole te potpora svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima škole, mjesto okupljanja i provođenja slobodnog vremena * Odgojno - obrazovna djelatnost
* Stručna djelatnost
* Kulturna i javna djelatnost VOLIM ČITATI Djeca kojoj roditelji redovito čitaju često počinju čitati ranije od svojih vršnjaka Slijediti djela likova u priči pomaže razvoju sposobnosti rješavanja problema Čitanje pruža djetetu pozadinu za suočavanje sa stresom Čitanjem priča lako je provjeriti emocije vašeg djeteta Osim što im pomaže nositi se s problemima, čitanje doprinosi i razvitku dječje mašte Čitajući svojoj djeci dobivate priliku da ''zavirite njihovu nutrinu'', u ono što njih uistinu zanima Djeca kojoj se čita razvijaju ljubav prema čitanju. Ljubav prema čitanju je dugotrajni dar koji možete darovati svojoj djeci. Time ćete im priuštiti zadovoljstvo prepuštanja dobroj knjizi u punom smislu te riječi, trenutke bijega od stvarnosti kada im je to najviše potrebno. Kako djeca sazrijevaju, sve više će sami uzimati knjigu u ruke i čitati, baš kako ste im vi pokazali, posebice ako je u pitanju tema koja ih zanima. Ali, ne bojte se, još uvijek će htjeti i s vama pročitati pokoju knjigu. Čitanjem djeca razvijaju sposobnost koncentracije, pamćenja, mišljenja te logičkog zaključivanja Usvajaju etičke vrijednosti i stječu nova znanja, obogaćuju rječnik, proširuju postojeće spoznaje Zanimljivo i korisno provode slobodno vrijeme Djeca koja znaju čitati neovisnija su i aktivno sudjeluju u kulturi DOBRI čitači znaju dobro učiti.

LOŠI čitači imaju teškoća pri učenju – trebaju više vremena, manja sposobnost kritičkog mišljenja TREBAŠ LI JOŠ RAZLOGA U korist razvijanja kulture čitanja, školski knjižničar treba raditi na suradnji učenik–knjižničar–učitelj i u knjižnici integrirati cjelokupne učeničke interese – od obvezne lektire do knjige za „rekreacijsko“ čitanje, od referentne zbirke do medijske kulture

Želja i namjera svakog školskog knjižničara je da od učenika stvori pravog i trajnog čitatelja koji će i kao odrasla osoba rado odlaziti u prostor knjižnice, koristiti se raznim izvorima znanja i duhovno se obogaćivati školski knjižničar :) • promiče i unapređuje sve oblike odgojno-obrazovnog procesa
• stvara uvjeta za učenje
• pomoć je učenicima u učenju, poticanju istraživačkog duha i osobnog prosuđivanja
• potiče odgoj za demokraciju
• razvija svijest o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti
• stvara uvjete za interdisciplinarni pristup nastavi
• potiče duhovno ozračje škole Razvijam naviku posjećivanja knjižnice te organizirano i sustavno upućujem učenika u rad knjižnice Uvodim suvremene metode u razvijanju sposobnosti djelotvornog čitanja, ispitujem zanimanje učenika za knjigu, pomažem pri izboru knjige te upućujem u čitanje književnih djela, stručne literature, dnevnih listova i časopisa

Surađujem s učiteljima odnosno nastavnicima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja pri nabavi svih vrsta knjižnične građe te planiranju i izvedbi nastavnih sati ili radionica Upućujem u način i metode rada na istraživačkim zadaćama (upotreba leksikona, enciklopedija, rječnika i dr.), organizam rad s učenicima u produženom i cjelodnevnom boravku te s učenicima putnicima Pomažem učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata odnosno uvodim učenike u temeljne načine pretraživanja i korištenja izvora znanja (informacija)
Podučavam informacijskim vještinama pri upotrebi dostupnih znanja i sustavno poučavam učenika za samostalno i permanentno učenje Razvijam čitalačke sposobnosti učenika! organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja kao što su književna natjecanja u znanju, književni susreti, predstavljanje knjiga, tematske izložbe, projekcije ...

suradnja s kulturnim ustanovama koje organiziraju rad s djecom i mladeži (amaterska kazališta, pjevački zborovi, narodne knjižnice i dr.) nabava knjižne i neknjižne građe, izgradnja fonda , inventarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija, predmetna obrada, otpis i reviziju , izrada potrebnih informacijskih pomagala, praćenje i evidenciju knjižničnog fonda , sustavno izvješćivanje učenika te učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o novim knjigama i sadržajima stručnih časopisa i razmjena informacijskih materijala, izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete, zaštita knjižnične građe tiskovine (knjige, časopisi, novine i sl.)
AV građu (gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, dijapozitivi, audiokasete i
videokasete, mikrofilmovi, kompakt diskovi)
elektroničke publikacije ili elektroničku građa (kompakt diskovi, magnetske vrpce,
diskete, baze podataka, on line publikacije)
didaktičke igre
Full transcript