Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Primavera P6 Sunum

No description
by

ABDULLAH KAZANCIOĞLU

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Primavera P6 Sunum

Bilgisayar Destekli Planlama
Eğitim İçeriği;
Planlama genel prensipleri nelerdir?
Primavera nedir?
Primavera ile iş programı nasıl hazırlanır?
Primavera raporlama örnekleri?
Primavera P6 EPPM yenilikleri
Maliyet Kontrol ve raporlama

Planlama genel prensipleri nelerdir?
Primavera; Proje Yönetimi, Planlama ve Maliyet Kontrol platformudur.

Projelerde hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi planlanan işler, birbirleri ile olan ilişkileri ile yazılıma girilir. Bu işlere, süreleri, gerekli kaynakları ve parasal karşılıkları girildiğinde projenin zamana yayılı bir iş programına sahip olunur. Belirli periyotlarda gerçekleşen, süre, kaynak, maliyet ve gelir bilgileri güncellenerek, projenin o anki durumu modellenmiş olur.
Primavera ile iş programı hazırlığı nasıl yapılır?
İnşaat Sektöründe

Planlama
ve

Primavera P6

Uygulamaları

Primavera nedir?
Primavera raporlama örnekleri ?
Primavera P6 8.4'deki yenilikler nelerdir?
Maliyet kontrolü ve raporlama nasıl yapılır?
EPS
WBS
Aktivite ID
Kolonlar ve Gruplama
Aktivite Filtreleme
Aktivitelere Öncül ve Ardıl Atama
Kritik Hat
Kaynak Analizi
Takvim
Enterprise menüsünden Calendars ekranı açılarak istenen takvim seçilebilir.
Global Change
Tools menüsünden Global Change ekranı açılabilir.
Baseline Atama
Project ekranından Maintain Baselines ve Assign Baselines menülerinden baseline atama işlemi yapılabilir.
Gant Chart'ta Bars menüsünden aktivitelerin baseline bar'ı görüntülenebilir.
Excel Import & Excel
P6 EPPM Web Modül
Team Member
Visualizer
P6 EPPM Web Modül
P6 EPPM Web Modül
Administer'daki Application Settings menüsü
Administer'daki Enterprise Data menüsü
Administer'daki My Preferences menüsü
Team Member
Team Member
Physical % Complete :
Activity % Complete kısmına ilerleme girilir. Aktivitelere stepler eklenebilir. Remanining Duration otomatik hesaplanmaz.
Duration % Complete:
Girilen % ilerlemeye göre Remaining Duration otomatik hesaplanır.
Unit % Complete :
Gerçekleşen ilerleme birim olarak girilir. Remaning duration ve Remaning Unit otomatik hesaplanmaz, manuel olarak girilmelidir.
Visualizer
Tools menüsü altından Visualizer modülü açılabilir.
Gantt Chart ekranı Options 'dan istenilen şekilde kişiselleştirilebilir.
Abdullah KAZANCIOĞLU
Planlama Müdürü

Güncel ve doğru veriye gerçek zamanlı erişimi amaçlar.
Departmanlar arası veri bütünlüğü sağlar
Şirketin kurumsal hafızasını oluşturur
Geleceğe ışık tutan karar destek mekanizmalarını oluşturur

Asıl hedef; firmamızın kurumsal tecrübelerini biriktirmek, bunlardan ders almayı sağlamak ve sonuçlarını diğer projelere aktarmaktır
Primavera nedir?
Girdiler ;
Proje kapsamının belirlenmesi
Kapsama uygun aktiviteler oluşturulması
Süre tahminlemesi
Kaynak belirlenmesi
Çıktılar;
İş programı çizelgeleri
Bütçe
Kaynak dağılımı
Tedarik planı
Aktivite % İlerleme
Aktivite Ana Grup Detayı
Aktivite Alt Grup Detayı
Aktivite Detayı
Planlama Kapsamı
Primaveranın sağladıkları;

Çok projeli planlama,
Çizelgeleme,
Kaynak ve maliyet yönetimi,
ERP ve muhasebe entegrasyonu,
Hedef planlar (Baseline),
Grafikler,
Raporlama.
Primavera nedir?
Primavera nedir?
Primavera P3
Primavera P6
Oracle Primavera P6 EPPM
Enterprise Project Portfolio Management
(Kurumsal Proje Portföyü Yönetimi)
Kazanılmış değer analizi?
Planlanmış Değer (Planned Value) (PV) :

Bir aktivite yada iş kırılım yapısı bileşeni için gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilen onaylanmış bütçedir.

Kazanılmış Değer (Earned Value) (EV) :
Bir aktivite yada iş kırılım yapısı bileşeni için gerçekleştirilen işin, o iş için tahsis edilen onaylanmış bütçe çerçevesinde ifade edilen değeridir.
Gerçekleşen Maliyet (Actual Cost) (AC) :

Bir aktivite yada iş kırılım yapısı bileşeni için yerine getirilen çalışmaların tamamlanması için gerçekleştirilen ve kaydedilen toplam maliyettir.

Zaman Çizelgesi Varyansı (Schedule Variance) (SC) :
Bir projedeki zaman çizelgesi performansının bir ölçümüdür.


Zaman Çizegesi Varyansı=Kazanılmış Değer - Planlanmış Değer
SV = EV - PV
Maliyet Varyansı (Cost Variance) (CV) :

Bir projedeki maliyet performansının ölçümüdür.
Maliyet Varyansı = Kazanılmış Değer - Gerçekleşen Maliyet
CV = EV - AC
Maliyet Performans Endeksi (Cost Performance Index) (CPI)
Projede gerçekleşetirilen maliyet yada ilerlemeyi, tamamlanan çalışmanın değeriyle karşılaştırmaya yönelik bir ölçümdür.
Maliyet Performans Endeksi = Kazanılmış Değer / Gerçekleşen Maliyet
CPI = EV / AC
Zaman Çizelgesi Varyansı (Schedule Variance) (SV = EV - PV)

=0 , Planlandığı Zamanında
>0 , Planlanan Zamanın Önünde
<0 , Planlanan Zamanın Gerisinde
Maliyet Varyansı (Cost Variance) (CV = EV - AC)

=0 , Planlandığı Maliyette
>0 , Planlanan Maliyetin Altında
<0 , Planlanan Maliyetin Üstünde
Zaman Çizelgesi Performans Endeksi (Schedule Performace Index) (SPI = EV / PV)

=1 , Planlandığı Zamanında
>1 , Planlanan Zamanın Önünde
<1 , Planlanan Zamanın Gerisinde
=1 , Planlandığı Maliyette
>1 , Planlanan Maliyetin Altında
<1 , Planlanan Maliyetin Üstünde
Maliyet Performans Endeksi (Cost Performace Index) (CPI = EV / AC)

Teşekkürler...
Full transcript