Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Treball de recerca

Ciencies de la naturalesa
by

Yentel Mateo

on 1 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Treball de recerca

Els factors dels que depèn el pèndol Introducció Hipòtesi Ens marcarem dues hipòtesis ja que estudiarem dues variables:
1. Quan augmentem el pes es reduirà la velocitat?
2. Si el fil és més curt, la velocitat serà més ràpida? Materials Per a realitzar les experiencies necessitarem:
Fil
Regle
Transportador d’angles
Diferents pesos
Peu i pinça
Cronòmetre
Tisores
Retolador, paper i bolígraf Procediment Per a comprovar les dues variables estudiades farem dos experiments, però prèviament en farem un altre per veure quin angle és el que ens va millor per deixar anar el pes.

1. Lliguem un fil de 40cm al peu i després un pes qualsevol.
2. Agafem un transportador d'angles i mesu-
rem els diferents punts desde el que llencem el
pes. Les nostres proves són:
1r intent - 60º
2n intent - 70º
3r intent - 90º
4t intent - 45º
Utilitzarem la mesura del 4t intent, 45º. Experiència 1 La massa i el temps

Per comprovar si el temps d'oscil·lació depén de la massa seguim el següent procés:
1. Tenint el pèndol prèviament muntat lliguem un pes, per exemple un de 500g.
2. Deixem anar el pes des de l'angle fixat anteriorment i un company ens mesura el temps que triga la massa en fer una sola oscil·lació
3. Anotem els segons que obtenim i repetim el procés fins a 10 vegades.

Els resultats obtinguts són: Experiència 2 La llargària i el temps

Per comprovar si el temps d'oscil·lació depén de la llargària seguim el següent procés:
1. Agafem un fil que
mesuri 55 cm i amb
un rotulador marquem
les mesures de 50, 40,
30, 20 i 10.
2. Lliguem el fil al peu
del i després agafem
un pes de 100g, per
exemple, que sempre
haurà de ser el mateix.
Hem de lligar el pes tenint en compte les marques del fil i primer farem la de 50, així que lliguem la massa justament on quedi la marca
2. Deixem anar el pes des de l'angle fixat i un company ens mesura el temps que triga en fer una sola oscil·lació
3. Anotem els segons que obtenim i repetim el procés fins a 3 vegades sense canviar res.
4. Deslliguem el pes i el tormen a lligar però ara als 40 cm. El fil que sobra el tallem.
5. Anem repetint el procés 3 vegades amb cada mesura però sense canviar el pes i ho anotem tot.

Els resultats obtinguts són: Anàlisi de resultats Fixant-nos en l’equació veiem que la pendent és 0, és a dir, no hi ha pendent. I si ens fixem en la R2 (qualitat de la recta) trobarem que és molt a prop de 1, per tant la recte és molt bona. En aquest cas no té gaire sentit veure la pendent ja que no n’hi ha, és paral·lela a l’eix de la massa (x).
La variació de la massa no provocarà cap mena de canvi en el període de oscil·lació, per tant, el temps d’un pèndol no depèn de la massa. Gràfic de l'experiència 1 Disseny de l'experiment Abans de començar tallem dos fils, un de 40 cm i un de 55cm (un per cada experiència respectivament). Després muntem al peu una pinça on lligar el fil i tenint en compte que acaba en forma de cercle, decidim que lligarem allà el fil, al cercle. Analitzant el primer gràfic i fixant-nos en l’equació, veiem que la pendent és molt suau (és de 0,13). Sense mirar la part matematica i centrant-nos en la línia comprovem que no és totalment recte, això significa que no va creixent a mida que augmentem la llargària amb una xifra sempre igual, l'oscil·lació pot variar. Això també ho podem veure amb la R2, està a prop del 1 però encara l'hi falta Conclusions A la primera hipòtesi (Quan augmentem el pes es reduirà la velocitat?) haurem de contestar que no, no afecta al temps augmentar o disminuir el pes.
I a la segona hipòtesi (Si el fil és més curt, la velocitat serà més ràpida?) respondrem que si però no sempre en amb proporcionalment, canvia el temps de oscil·lació però no gaire gradual.
Per tant, el temps que triga en oscil·lar el pèndol només dependrà de la llargària del fil (nomes contant les nostres variables). Quan tenim tots els resultats en fem la mitjana i després ho elevem a 2, a l'hora de fer grafics ens servirà Aquest treball de recerca està proposat per l'assignatura de naturals del S.I. Pla Marcell. Estudiarem les variables de les que depèn que un pèndol vagi més ràpid o més lent.
Galileu va treballar amb el pèndol a partir de una curiositat que va tenir en preguntar-se que passaria amb oscil·lació d’un canelobre a la torre de Pisa, dependria de la longitud o la massa. Nosaltres també estudiarem aquestes dues variables, massa i llargària. Gràfic de l'experiència 2 Fixant-nos en el segon grafic i la seva equació veiem que si elevem a 2 els resultats obtinguts la recte és fa més perfecte (segons la equació 0,96) i per tant, aconseguim un millor resultat en el nostre experiment però no acaba de ser una recte perfecte. La pendent de recte també és suau, de 0,26, però més pronunciada.

En conclusió, la variació de la llaràgria del fil alterarà el temps d’oscil·lació del pèndol però no serà una recte perfecte en un gràfic (és a dir, el nombre no augmentarà proporcionalment). La gravetat Quan Galileu va fer l'experiència va extreure com a conclusió que s patir del pèndol podiem saber la gravetat amb la següent fòrmula: Després varem calcular la gravetat:
Full transcript