Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Simile Exhibit and Semantic Mediawiki

A new way to present and order data from multiple sources
by

Alejo Buxeres Soler

on 25 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Simile Exhibit and Semantic Mediawiki

Una nova forma de presentar i organitzar les dades Simile Exhibit (MIT) Semantic Mediawiki Taula
Mapa
Línia de temps (timeline)
Gràfic de línea de temps (timeplot) Exhibit Alguns exemples: http://www.simile-widgets.org/exhibit/examples/nobelists/nobelists.html http://www.esa.int/gsp/ACT/publications/index.htm http://www.simile-widgets.org/exhibit/examples/presidents/presidents.html Semantic Mediawiki Framework de publicació de dades que permet: Ordenar
Filtrar
Visualitzar de diferents formes: Plugin del Mediawiki (el gestor de wiki emprat per la wikipedia), que permet afegir dades semàntiques a cada pàgina. D'on s'extreuen les dades? Funcionalitats:
Cerques per categories semàntiques
Agregació automàtica de continguts
Exportació de les dades en diferents formats
Presentació dels continguts de diferents formes Exhibit! Google Spreadsheet
Fulla Excel
Fitxer JSON
Fitxer BibTex
Taula Wiki
i molts altres formats...

Com integrar-ho a una wiki? Amb el plugin de mediawiki Wibbit Les dades es posen en el format de taula de wiki: {|id="actors"
|-
!Name
!Birth Year
!Birth Place
!Movies
|-
|Arnold Schwarzenegger
|1940
|Austria
|True Lies; Total Recall; Terminator; Kindergarten Cop
|-
|Keira Knightley
|1985
|England
|Pirates of the Caribbean; Love Actually
|-
|Jackie Chan
|1954
|Hong Kong
|Rush Hour; Shanghai Noon
|-
|}
I s'afegeix un codi en format xml indicant:
Vistes i les seves propietats
Filtres
Quadre de cerca
Origen de les dades (id) <exhibit>
<source id="actors" columns="label,birthyear:date,birthplace,birthlatlng,photo,lastmovie:date,movies" type="Actor" label="Actor" pluralLabel="Actors" />
<facet facetClass="TextSearch" />
<facet expression=".birthplace" />
<facet expression=".movies" />
<view viewClass="Map"
label="Map"
latlng=".birthlatlng"
icon=".photo"
shapeWidth="50"
shapeHeight="50"
iconScale="0.5"
/>
<view viewClass="Thumbnail"
label="Table"
orders=".label"
possibleOrders=".birthyear, .birthplace"
/>
<view viewClass="Timeline"
label="Timeline"
proxy=".label"
start="birthyear"
end=".lastmovie"
/>
</exhibit> Un petit exemple... ...al campus de la UOC! http://cv.uoc.edu/app/mediawiki9/index.php/Prova Com s'integra Exhibit dins d'un Semantic Mediawiki? A diferència del plugin Wibbit, les dades s'obtenen a partir del que ja hi ha publicat a la pròpia wiki, mitjançant els atributs semàntics afegits. Exhibit forma part del projecte SIMILE del MIT, que consisteix en un conjunt de projectes open source que desenvolupen eines al voltant de tecnologies que permeten una navegació semàntica per la web Avantatges:
Molt visual
Lleuger
Dinàmic
i fàcil d'implementar!
(només s'adjunten unes llibreries Javascript!)


Per exemple, per afegir un Exhibit de totes les universitats que apareixen al wiki, es faria: {{#ask: [[Category:University]]
| ?located in
| ?has location country
| ?has location state
| facets=Has Location Country
| height=500px
| format=exhibit}}


[[Category:Exhibit]]
[[Description::Universities by country| ]] Molt més senzill i evitem duplicitat de les dades! People keep asking what Web 3.0 is. I think maybe when you've got an overlay of scalable vector graphics - everything rippling and folding and looking misty — on Web 2.0 and access to a semantic Web integrated across a huge space of data, you'll have access to an unbelievable data resource..."

– Tim Berners-Lee, 2006
I per a què serveix tot això? 1. En l'àmbit general: Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments Donat el gran volum de informació que hi ha actualment a internet, comencen a sortir eines que ajuden a l'usuari a navegar i trobar el que vol d'una forma més ràpida e intuïtiva. Freebase. Base de dades obtinguda a partir de múltiples llocs, re-organitzada i presentada de forma que l'accés a la informació sigui més efectiu Google News Timeline la fa servir! http://www.freebase.com/labs/parallax/ 2. En l'àmbit educatiu: Cartografies 2.0: el món clàssic El projecte pretén proporcionar un recurs d’aprenentatge per dues assignatures del Pla docent d’Humanitats, Cultura Clàssica I (Món grec) i Cultura Clàssica II (Món romà).

Molts dels esdeveniments culturals que parlen aquestes dues assignatures tenen una terminologia especial (glossari), identifiquen llocs de l’època (toponímia) i personatges del seu moment (biografies).

Per qualsevol persona que estudi aquests períodes li cal una sèrie de materials d’aprenentatge complementaris amb aquestes dades, que podrien conformar un diccionari (glossari), però a més són interessants d’ubicar en un mapa (cartografia) i un moment en el temps (línia de temps).

Per això, proposem la creació d’una aplicació WIKI que inclogui aquests conceptes propis d’aquestes assignatures sobre Cultures Antigues (glossari, toponímia i personatges), però a més que siguin accessibles a partir de mapes i línies de temps amb l’aplicació EXHIBIT Gràcies! Preguntes? Dubtes?
Full transcript