Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SUMBANGAN ISLAM TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI

No description
by

anis amirah

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SUMBANGAN ISLAM TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI

SUMBANGAN ISLAM TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI
design by Dóri Sirály for Prezi
KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM
SEJARAH SAINS DAN TEKNOLOGI
DALAM ISLAM
Bermula dengan kewujudan manusia pertama iaitu Nabi Adam a.s lagi manusia telah menggunakan sains dan teknologi bagi menjalankan kehidupan di muka bumi ini.

Pengutusan para nabi dan rasul membawa syariat yang merangkumi semua perkara termasuk sains dan teknologi.

Para nabi dan rasul selain membawa ajaran-ajaran islam mereka adalah penyumbang perkembangan sains dan teknologi.

SUMBANGAN DAN KECEMERLANGAN DALAM BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI
KESAN PENGABAIAN SAINS DAN TEKNOLOGI KE ATAS UMAT ISLAM
FAKTOR PERKEMBANGAN SAINS DALAM ISLAM
Tuntutan
Agama

Menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi

Supaya manusia
dapat mengambil iktibar
Supaya manusia mampu berkarya dan berinovasi
Supaya manusia mampu menentukan dan membuat ramalan sesuatu

Zaman Nabi Adam a.s

Zaman Nabi Nuh a.s

Zaman Nabi Ibrahim a.s

Zaman Nabi Daud a.s

Zaman Rasullullah s.a.w

SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN NABI-NABI
MATEMATIK

Sistem angka/nombor
Bilangan tahun dan hari
Trigonometri
Algebra
Angka pecahan dan perpuluhan

ASTRONOMI

Sistem solar
Pergerakan objek di langit
Lunar
Trigonometri
PERUBATAN
Penterjemahan karya-karya silam
Mengenal pasti perbezaan penyakit cacar dan campak
Menganalisa pelbagai jenis penyakit
Teknik pembedahan dan ciptaan alat-alat bedah
Memperkenalkan dos ubat

TEKNOLOGI DAN
KEJURUTERAAN

Penciptaan besi
Penggunaan tumbuh-tumbuhan
Menerokai angkasa lepas
Penciptaan alat pengangkut air
Pembinaan masjid al-Aqsa di baitul maqdis
Pembinaan jalan raya

SOSIAL

Ketinggalan zaman

Maruah islam jatuh

EKONOMI


Sentisa bergantung kepada kuasa asing
Penguasaan teknologi oleh bukan islam
POLITIK

Berlaku penjajahan ke atas negara Islam

PENDIDIKAN
Penerapan sains yang terpisah daripada nilai agama

Pelaksanaan sistem pendidikan dualisme
Allah S.W.T menggesa manusia melihat alam tabii dengan tujuan yang tertentu.
Manusia sebagai khalifah bertanggungjawab memakmurkan alam mengikut kehendak Allah S.W.T
Penyelidikan sains boleh membawa manusia kepada sifat tafakur
Al-Baqarah [2]:164
Ali-Imran [3]:190-191
1) Nabi Adam A.S. diajar olah Allah S.W.T melalui Jibril A.S. bagaimana cara menanam pokok dan membuat besi. (Ibn Al-Athir)
2) Kisah Habil dan Qabil yang diminta untuk memberikan korban adalah melibatkan hasil pertanian dan penternakan.
Surah Al-Mu'minun 23: 26-27

"...Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami, dan dengan panduan wahi Kami (tentang cara membuatnya)..."
Al-Quran menyebut kisah Nabi Ibrahim A.S. ketika mencari tuhan yang yang sebenar, beliau telah melihat cakerawala di langit seperti bulan, bintang dan matahari dan akhirnya meyakini bahawa semuanya bukanlah tuhan yang sebenar sebagaimana anggapan masyarakat waktu itu.

(Surah al-An'aam 6:75-79)
Allah S.W.T. telah mengajar Nabi Daud A.S. cara membuat baju besi bagi tujuan peperangan kerana beliau dianugerahkan mukjizat; boleh melembutkan besi, sehingga dapat membuat baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya sahaja tanpa menggunakan api.
Sains dan teknologi pada zaman Rasulullah adalah yang berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan al-Sunnah.
Suruhan dan galakan ini terkandung dalam al-quran dan sunnah Rasullullah

Kajian dan penyelidikan dalam Islam sentiasa dikaitkan dengan pencipta ,di mana tujuan kajian ialah untuk mengenali pencipta dan beribadah kepadanya.

DORONGAN AGAMA ISLAM
Pemerintah yang stabil dan meminati ilmu pengetahuan banyak menyumbang kepada perkembangan sains dan teknologi Islam.

Contohnya : Khalifah Al-Walid bin Abd Malik, Khalifah Harun Al-Rashid

PERANAN PEMERINTAH
AKTIVITI PENTERJEMAHAN
WUJUDNYA INSTITUSI INTELEKTUAL
Penubuhan sekolah, universiti, perpustakaan dan balai cerap menyemarakkan lagi perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun islam.

HUBUNGAN DAGANG
Pembukaan pelabuhan-pelabuhan strategik seperti Sicily, Andalus, China dan Alam Melayu membuka peluang kepada umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan.
INTERAKSI PERADABAN
ILMUAN DAN TERJEMAHAN
Yahya bin Khalid al-Barmaki

Mengawasi urusan pembangunan ilmiah Baitul Hikmah

Memindahkan manuskrip
Abu Sahl al-Fadl Naubakht

Menterjemah hasil karya dari Parsi
Allan al-Syu’ubi

Menterjemah hasil karya dari Parsi dan India
Yuhanna Ibn Masawaih

Menterjemah karya dari tamadun Romawi
Hunain bin Ishaq

Menterjemah buku perubatan dan falsafah

Contoh karya tokoh yang diterjemah: Aristotle, Plato, Galen
Merupakan hubungan diplomatik antara sesebuah negara dengan negara yang lain.
PENEROKAAN BIDANG SAINS
Pelbagai bidang sains-teknologi, pertahanan, pengairan, astronomi, matematik dan perubatan.

Rasulullah telah meletakkan asas dalam pencapaian sains dan pembangunan teknologi yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Sains dan teknologi berkembang dalam tradisi islam sejak bertapaknya Islam di Madinah.
ZAMAN RASULULLAH S.A.W
(610 – 632 M)
Tercetusnya budaya ilmu Islam yang ditayangkan melalui gagasan Iqra’ (al-Quran dan al-Sunnah).
ZAMAN KHULAFA'
AR-RASYIDIN
(632 – 661 M)
PEMBINAAN INSTITUSI
PEMBINAAN
BALAI CERAP
PEMBINAAN
HOSPITAL
PEMBINAAN
BAITUL HIKMAH
ZAMAN
RASULULLAH
S.A.W
ZAMAN
KHULAFA'
AR-RASYIDIN
ZAMAN
KERAJAAN
UMAYYAH
ZAMAN
KERAJAAN
ABBASIYAH
ZAMAN
KERAJAAN
ISLAM
ANDALUS
Profesor S.H. Nasr menyatakan bahawa benih spiritual yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW sejak abad pertama Islam telah membuahkan kesan zahir dalam bidang sains dan teknologi pada abad ke 4 dan ke 5 Islam.

(S.H.Nasr,1992,Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam).
Masjid pertama (MASJID QUBA') dan kedua (MASJID NABAWI) pada zaman Nabi Muhammad S.A.W
KEGIATAN
POLITIK
PERANCANGAN
KOTA
MENENTUKAN
STRATEGI
ASKAR
MENGADAKAN
PERJANJIAN
TEMPAT TINGGAL
SEMENTARA
ORANG-ORANG
FAKIR MISKIN
PERANAN MASJID NABAWI
PERLUASAN
WILAYAH ISLAM
Perluasan wilayah Islam yang meliputi sebahagian wilayah Romawi seperi Iskandariah dan Parsi yang memiliki pusat-pusat sains.
PENYERAPAN
TRADISI
Penyerapan tradisi Parsi dan Yunani dalam bidang pentadbiran dan peperangan terutama pada zaman Khalifah Umar al-Khattab.
PENGHASILAN TEKNOLOGI
Pelbagai penghasilan teknologi dihasilkan seperti dalam bidang pertanian, pertahanan serta perubatan.

Keperluan dalam perubatan mendorong al-Zahrawi menipta berbagai jenis peralatan pembedahan seperti pisau bedah ,gunting,penyepit dan lain-lain.
PUSAT PENGUMPULAN DATA
Membuat pembetulan data-data yang kurang tepat dalam tamadun silam

Menghubungkan manusia dengan Pencipta

Memudahkan urusan kehidupan manusia
Kalendar
Jadual musim
Penentuan waktu

PUSAT PENYELIDIKAN
Berjaya mengggabungkan pelbagai disiplin ilmu dalam pengkajian astronomi seperti matematik
Trigonometri
Algebra

Mewujudkan kecenderungan mengkaji alam secara rasional dan empirikal

Menghasilkan karya dalam bidang astronomi

PUSAT LATIHAN DAN
PEMBELAJARAN ASTRONOMI
Melahirkan teknologi pembuatan alat-alat astronomi

Berjaya menarik perhatian pengkaji-pengkaji luar datang ke wilayah Islam di Timur dan Barat

Menekankan kaedah penggunaan instrumen dan cerapan untuk mengesahkan teori

Menekankan keharmonian antara akal dan wahyu

PUSAT PENGAJIAN DAN PENYELIDIKAN PERUBATAN
Berjaya memperkenalkan kaedah pembedahan untuk penyakit-penyakit tertentu

Melahirkan teknologi pembuatan alat-alat perubatan dan menghasilkan karya-karya dalam bidang tersebut
PUSAT LATIHAN KEJURURAWATAN DAN KEDOKTORAN
Memperkenalkan etika dalam profesion perubatan

Memperkenalkan pusat pengajian perubatan dengan lebih teratur
PUSAT RAWATAN
Berjaya mempelbagaikan kaedah rawatan

Spiritual
Pencegahan
Aromaterapi
Mengeluarkan penyakit (e.g. berbekam)
Diet dalam pemakanan
Menggunakan muzik
Berjaya menginstitusikan pusat rawatan

Hospital
Hospital bergerak
Pusat kecemasan
PUSAT PENYALINAN
SEMULA KARYA-KARYA SILAM
Berjaya menghidupkan budaya ilmu dalam setiap lapisan masyarakat

Mempelbagaikan peranan institusi perpustakaan
Pusat pertemuan cendekiawan
Pusat pembelajaran
Pusat penyelidikan
PUSAT PENTERJEMAHAN
Berjaya melahirkan golongan penterjemah yang mahir

Menghimpunkan penterjemahan dari pelbagai bangsa, agama dan budaya
PEMBINAAN BAITUL HIKMAH
Mentashih terjemahan karya tamadun Islam

Menerbitkan bahan terjemahan yang berkualiti

MENGUMPUL MANUSKRIP
Menjadi agen pertukaran budaya dan pemindahan teknologi

Berjaya menginstitusikan ilmu

Berjaya melahirkan tokoh yang menguasai pelbagai disiplin ilmu

PEMBINAAN
UNIVERSITI
Full transcript