Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aanhoudings Proces-Verbaal

No description
by

John Chedie

on 21 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aanhoudings Proces-Verbaal

Aanhoudings Proces - Verbaal Lesprogramma Dinsdag 24-01-2012
Waarnemen
Artikel 266, lid 1 / 267 W.v.Sr
Artikel 285 W.v.Sr
Proces - Verbaal
Aanhoudings proces-verbaal Wat zie je in dit filmpje, schrijf alles op wat je waarneemt! Hoe nemen we waar: Met onze zintuigen
Ogen
Oren
Neus
Tong
Huid Artikel 266, lid 1 W.v.Sr

Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Wetboek van Strafrecht
Artikel 1 t/m 91 Algemene Bepalingen
Artikel 92 t/m 423 Misdrijven
Artikel 424 t/m 479 Overtredingen Artikel 267, lid 2

De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan:

een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening; Artikel 285 W.v.SR


1

Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.


2

Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.


3

Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. Wat is een Proces-Verbaal? Een proces-verbaal is een akte waarmee een bevoegd overheidsambtenaar, op ambtseed of -belofte verslag uitbrengt over wat hij de uitoefening van zijn functies heeft verricht. Het vermeldt dus de handelingen die hij stelde, maar ook de schriftelijke weergave van de gesprekken of verklaringen in zijn aanwezigheid. Welke processen verbalen zijn er? Proces - verbaal van aanhouding (O.A.)
Proces - verbaal van aangifte (O.A.)
Proces - verbaal van verhoor (O.A.)
Proces - verbaal van beëdiging
Mini Proces - Verbaal (Combibon)
Proces - verbaal inzake verkeerd aangeboden huisvuil (TZH AWB)
Proces - verbaal van bevindingen Het doel van het proces-verbaal is, de bevoegde autoriteiten te informeren over (strafbare) feiten. Doel: Functie: De functie van het proces-verbaal is tweeledig, het heeft namelijk de functie van bewijsmiddel en van onderzoeksverslag. Eisen aan het proces-verbaal als bewijsmiddel Moet worden opgemaakt door een bevoegd O.A. (141/142 W.v.Sv)
Het PV moet ten spoedigste opgemaakt worden
Moet persoonlijk op ambtseed of belofte, gedagtekend en ondertekend worden door de O.A.
Reden van wetenschap moet zeer duidelijk en slechts voor één uitleg vatbaar zijn en feitelijk en chronologisch zijn weergegeven
Uit het PV moet blijken welke bevoegdheden en dwangmiddelen (SH, AH, VI) door de ambtenaar zijn toegepast Maak naar aanleiding van dit filmpje een
aanhoudings Proces - verbaal op! Aanhouding fietsen op het trottoir De hoofdrollen De Opsporingsambtenaar artikel 141 / 142 W.v.Sv
De Verdachte artikel 29 W.v.Sv
De Hovj (voorgeleidingen) artikel 154 W.v.Sv john
Full transcript