Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BENGKEL TEKNIK MEMERIKSA DAN KBAT GURU TASAWWUR ISLAM SPM

No description
by

ashieyra wanrahim

on 2 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BENGKEL TEKNIK MEMERIKSA DAN KBAT GURU TASAWWUR ISLAM SPM

BENTUK SOALAN
BAHAGIAN A
PERINCIAN SOALAN
1. Diberkati Allah / dirahmati / diredai / disayangi Allah
2. Mendapat pahala / balasan baik / masuk syurga
3. Mendapat dosa / balasan buruk / masuk neraka
4. Dihormati masyarakat / disanjung / dimuliakan
5. Porak peranda / hura hara / tidak aman
6.Perpecahan / pergaduhan / pertelingkahan/ perselisihan

SOALAN KBAT
TAJUK MENGIKUT SOALAN
7 SOALAN (JAWAB 5 SOALAN)

Soalan no. 1
WAJIB
,
Pilih 4 soalan yang lain

2J 30M
KERTAS 1
5226/1

KERTAS 2
5226/2

PROGRAM REVISI GEMILANG TASAWWUR ISLAM
NEGERI SELANGOR 2017

PN RUZANA CHE AWANG
SMK BUKIT GADING
SG. BULOH SELANGOR

TASAWWUR ISLAM
KERTAS 1 5226/1
&

KERTAS 2 5226/2
Bahagian A:
* 20 Soalan ( 1-20 )
Aneka Pilihan( soalan Objektif )
- meliputi semua topik dalam sukatan
tingkatan 4 & 5.

Bahagian B:
* 20 Soalan( 21-40 ) jawapan terhad
5 bentuk soalan :
-Tulis Istilah Yang Sesuai
- Lengkapkan Pernyataan
- Lengkapkan Rajah / Carta / Jadual
- Padanan
- Betul atau salah
PERNYATAAN
Kesalahan qazaf hukumannya disebat 80 kali.
Membunuh dengan sengaja hukumannya di balas bunuh
Pernyataan di atas berkaitan dengan hukum __________
A. hudud dan takzir
B. hudud dan qisas
C. qisas dan takzir
D. qisas dan ziak 2016
Jenis Instrumen
Ujian Objektif
2 Bahagian: A & B
Item Soalan :
Aneka Soalan
Berstruktur
Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 & 5

Markah : 40
Masa :
1jam 15 minit = 75 minit.

>PERHATIAN<
Sila baca dan ambil perhatian terhadap info pintar dalam buku teks Ting 5 atau info bestari dalam buku teks Ting 4
Menguasai setiap istilah yang terdapat di dalam buku teks .( 216 istilah )
ANEKA PILIHAN JAWAPAN
Antara yang berikut yang manakah menunjukkan bukti ajaran Islam bersifat syumul.

I.Islam mengharuskan perhubungan antara bangsa.
II.Islam mengharamkan monopoli,manipulasi dan riba
III.Islam melaksanakan hukuman yang adil dan saksama.
IV.Islam mewajibkan ibadat umum kepada setiap individu.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
2016
MATLAMAT
CARTA/JADUAL
Berdasarkan jadual di atas, X ialah

A. wajib
B. harus
C. makruh
D. haram
2011
KECUALI / BUKAN
Antara yang berikut yang manakah matlamat bekerja dalam Islam

A. Menunaikan tuntutan fardu kifayah.
B. Memenuhi impian keluarga.
C. Mencari kemewahan hidup.
D. Memajukan ekonom diri.
2016
Semua yang berikut ialah faktor berlakunya pencerobohan harta dalam kalangan masyarakat kecuali

A. terpengaruh dengan kemewahan dunia sehingga sanggup berbuat apa sahaja.
B. wujudnya perasaan tamak dan ingin cepat kaya tanpa berusaha.
C. mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah.
D. tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar.

2016
PENYATAAN SOALAN / RANGSANGAN
Kekuatan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT dapat memantapkan persaudaraan Islam.
Kekuatan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT seperti pernyataan di atas dapat dicapai dengan cara

A. mengadakan majlis suai kenal
B. menghadiri majlis perkahwinan
C. mengiringi jenazah ke tanah perkuburan
D. menganjurkan program bergotong-royong
2014
BENTUK SOALAN BAHAGIAN B
AL-IJARAH
SOSIALISME
Tulis jawapan yang sesuai dengan pernyataan di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan
ISTILAH
1. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan.

2. Fahaman yang menjadikan faktor pengeluaran dan barang-barang pengguna milik negara atau milik bersama rakyat.

3. Menjadikan sesuatu barangan yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang.

4.Perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah daripada milik orang lain dengan membayar yang tertentu
LENGKAPKAN PERNYATAAN
Lengkapkan pernyataan berikut berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan
1. Beriman dengan ________________termasuk perkara yang mesti diyakini oleh setiap umat Islam.

2.Prinsip kehakiman Islam dapat menjamin kesejahteraan manusia sejagat kerana ianya bersifat ____________

3. Dalam sistem perbankan Islam __________ bermaksud kontrak jual beli barangan dengan bayaran tertangguh termasuk keuntungannya.Pembeli membayar secara ansuran dalam tempoh tertentu yang telah dipersetujui bersama.

4. Tindakan seseorang yang menyesali perbuatan dosanya dan berazam tidak akan mengulanginya lagi dikenali sebagai ________________

2012

CARTA / GAMBAR RAJAH
Carta A di bawah menunjukkan pembahagian hadis
Tulis jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan
SANAD
DHAIF
SAHIH
HADIS
HASAN
X
Y
1. X ialah _______
2. Y ialah _______
2015
2014
JADUAL
Berdasarkan Jadual A di bawah.
Al-Ijarah
Al-Murabahah
Al-Rahn
Al-Wadiah
Tulis pada ruangan jawapan yang disediakan di bawah dengan berpandukan pilihan jawapan daripada Jadual A
TENTUKAN PERNYATAAN √ ATAU X
2011
1. Budaya Islam bermaksud cara hidup berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2. Mariam ialah ibu Nabi Isa a.s telah diberikan hidangan dari langit ketika beribadat

3. Pengertian takzir ialah hukuman yang ditetapkan oleh syarak melalui Al-Quran dan al-Hadis.

4. Perbuatan yang boleh menggangu ketenteraman awam seperti rasuah,merusuh dan memfitnah boleh dikenakan hukuman hudud.
2016
SOALAN 1
TINGKATAN 4
Konsep ketuha
nan
Konsep keras
ulan
Konsep insa
n
Konsep ala
m
Tanggung
jawab memelihara dan memuliha
ra alam
Keduduk
an wahyu & akal
Bimbing
an al-Quran
Bimbing
an al-Hadis
Pengar
uh yang merosakkan pemikiran
SOALAN 2
TINGKATAN 4
Rabbaniyyah
Syumuliyyah
Waqi’iyyah
‘Alamiyyah
Murunah
SOALAN 3
TINGKATAN 4
Sistem pemerintahan Islam
Sistem kehakiman Islam
Sistem sosial Islam
SOALAN 4
TINGKATAN 5
Islam dan harta
Islam dan hak milik
Islam dan pekerjaan
Falsafah & sistem muamalah
IslamSOALAN 5
TINGKATAN 5
Perundangan Islam
Falsafah ibadat dalam Islam

SOALAN 6 DAN 7
TINGKATAN 5
Gabungan mana-mana tajuk
Penyelesaian masalah
Isu semasa
BENTUK – BENTUK KATA TUGAS
APAKAH
NYATAKAN
SENARAIKAN
TERANGKAN
HURAIKAN
JELASKAN
CADANGKAN
Jawapan yang memerlukan fakta yang tepat dan spesifik sahaja. ( RUJUK BUKU TEKS)
BENTUK SOALAN
2014 : 20% soalan berbentuk kbat
Soalan yang mempunyai kenyataan situasi / bergambar
Mengandungi 4M / 6M

MAKSUD
1.Apakah maksud Uluhiyyah ?
Uluhiyyah ialah (3D)
- Mengaku bahawa hanya Allah SWT yang layak disembah, dipatuhi
dan ditaati. (2m)

CIRI

Nyatakan dua ciri agama budaya ( wad’ie)
Dua ciri agama budaya ialah:
- Agama ciptaan manusia
- Konsep ketuhanan yang kabur
- Menyalahi fitrah manusia
- Ajarannya sering berubah-ubah

CONTOH
Senaraikan empat contoh perbuatan jenayah
Empat contoh perbuatan jenayah ialah:
- Mencuri - Rasuah
- Minum arak - Tidak menunaikan solat
HIKMAH / FAEDAH / KEBAIKAN / KELEBIHAN

Jelaskan dua hikmah penetapan hukum sunat.
Hikmah penetapan hukum sunat ialah:
Mendorong manusia melakukan kebaikan
(1m)
seperti bersedekah
(1m)
Menghapuskan dosa-dosa kecil
(1m)
agar hidup menjadi tenang
(1m)

CARA/LANGKAH/USAHA/TINDAKAN/CADANGAN

Terangkan dua langkah membendung pencerobohan harta


Dua langkah membendung pencerobohan harta ialah:
- Memberi didikan agama sejak kecil
(1m)
agar dapat
membezakan baik dan buruk
(1m)
- Membuat kempen berterusan di media massa

(1m)

agar masyarakat lebih peka
(1m)
PERANAN/FUNGSI/TANGGUNGJAWAB
Jelaskan dua tanggungjawab rakyat terhadap negara
Dua tanggungjawab rakyat terhadap negara ialah:
- Bekerjasama membenteras kemungkaran
(1m)
seperti
rasuah
(1m)
- Menuntut ilmu (1m) agar dapat memajukan negara
(1m)

KESAN/IMPLIKASI/AKIBAT/KEBURUKAN
Terangkan dua kesan pengabaian tanggungjawab rakyat terhadap negara (4m)
SEBAB/PUNCA/FAKTOR
Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu menurut Islam (4m)
Dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu menurut
Islam:
- Memantapkan keimanan kepada Allah
(1m)
untuk menjadi
mukmin sejati
(1m)
- Membangkitkan semangat usaha bersungguh-sungguh
(1m)
untuk memajukan diri
(1m)

MATLAMAT / PRINSIP/KEPENTINGAN
CARA-CARA MENJAWAB SOALAN KBAT
Sekiranya soalan KBAT dalam kata tugasnya hanya meminta
bagaimanakah/cadangkan /contohnya
tanpa memberi berapa yang dikehendakinya maka calon perlu menjawab seperti dahulu iaitu:

- 2 isi (fakta & huraian )
- 1 isi ( fakta,huraian ,contoh,rumusan)
*kerana tiada tugasan berapa isi yang
dikehendakinya


Sekiranya ada kata tugas dalam soalan KBAT seperti :


Huraikan beserta contoh dan rumusan
” (4m)

Maka barulah calon memberikan jawapan
yang mengandungi:

-Fakta
-huraian
-contoh
-rumusan


Sekiranya ada sejumlah jawapan yang diminta seperti :


Nyatakan dua implikasi…..
” (6m)

Maka cara menjawabnya seperti berikut :
-2 isi
(fakta, huraian, huraian lengkap/kesimpulan )


KBAT
SOALAN-SOALAN KBAT SPM 2015
SOALAN 1
Setiap kumpulan ajaran sesat mempunyai pengikut tegar.
Mengapakah mereka masih meyakini ajaran tersebut walaupun bertentangan dengan logik akal [ 4 markah ]

Jahil dalam ilmu agama ( I ) kerana tidak mendalami ilmu tauhid ( H ) seperti mengikut ajaran kerajaan langit (HL) yang akhirnya membawa kepada kehancuran (K)

Islam memberikan konsep murunah dalam aspek ibadat kerana mengambil kira sesuatu keadaan yang dihadapi oleh manusia
Bincangkan kesan sekiranya tiada konsep murunah dalam ajaran Islam. [ 4 Markah ]Malas melakukan ibadat (I) kerana dianggap membebankan (H) seperti meninggalkan solat ketika sakit (HL). Kesimpulannya seolah-olah ajaran Islam menyusahkan penganutnya (K)


SOALAN 2
JAWAPAN 1
JAWAPAN 2

Tawakal bermaksud berserah kepada ketentuan Allah SWT setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu.
Bagaimanakah cara anda merealisasikan amalan tersebut dalam menghadapi peperiksaan? [ 4 Markah ]
Belajar bersungguh-sungguh ( I ) supaya memahami apa yang dipelajari (H) seperti mengulangkaji pelajaran (HL) agar dapat menerima ketentuan Allah SWT dengan reda

SOALAN 3
JAWAPAN 3
SOALAN 4
JAWAPAN 4
Konsep at-Ta’awun(bekerjasama)terdapat dalam sistem muamalah Islam seperti jualbeli ,sewaan dan gadaian.
Buktikan bagaimana konsep at-Ta’awun terdapat dalam sewaan [ 4 Markah ]
Memudahkan manusia menjalani kehidupan ( I ) seperti menyewakan rumah ( H ) sebagai tempat berlindung dari hujan dan panas ( HL ). Oleh itu silaturrahim dapat terjalin dalam keadaan baik dan harmoni (R)


Perbuatan makruh jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa
Mengapakah melakukan perbuatan tersebut tidak digalakkan dalam Islam?
Bincangkan. [ 4 Markah ]Menganggu keselesaan orang lain ( I ) semasa melakukan ibadat ( H ) seperti memakai pakaian yang berbau busuk ( HL ) sehingga menjejaskan tumpuan orang lain
( K )

JAWAPAN 5
SOALAN 5

Pendapatan daripada sumber yang halal dapat menjamin keberkatan dan kesejahteraan sesebuah negara.
Nyatakan dua implikasi sekiranya pendapatan negara datangnya daripada sumber yang haram. Bincangkan [ 6 Markah ]Negara tidak diberkati Allah (I) kerana tidak mengikut syariat (H) seperti mendapat ekonomi dari perjudian (HL)
Berlaku perselisihan dalam masyarakat (I) sehingga menggugat ketenteraman negara (H) seperti berlakunya perbezaan ideologi politik (HL)


SOALAN 6
JAWAPAN 6
PERBEZAAN
Terima kasih……
Semoga mendapat manfaat dan dipermudahkan jalan menuju kecemerlangan

Maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan

JAWAPAN YANG MEMPUNYAI MAKSUD YANG SAMA
CONTOH SOALAN KBAT
Setiap kumpulan ajaran sesat mempunyai pengikut tegar.
Mengapakah mereka masih meyakini ajaran tersebut walaupun bertentangan dengan logik akal
[ 4 markah ]
SOALAN 1
Islam memberikan konsep murunah dalam aspek ibadat kerana mengambil kira sesuatu keadaan yang dihadapi oleh manusia.
Bincangkan kesan sekiranya tiada konsep murunah dalam ajaran Islam.
[ 4 Markah ]

SOALAN 2

Tawakal bermaksud berserah kepada ketentuan Allah SWT setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu.
Bagaimanakah cara anda merealisasikan amalan tersebut dalam menghadapi peperiksaan?
[ 4 Markah ]
SOALAN 3
Konsep at-Ta’awun(bekerjasama) terdapat dalam sistem muamalah Islam seperti jualbeli, sewaan dan gadaian.
Buktikan bagaimana konsep at-Ta’awun terdapat dalam sewaan
[ 4 Markah ]

SOALAN 4
Perbuatan makruh jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa
Mengapakah melakukan perbuatan tersebut tidak digalakkan dalam Islam?
Bincangkan.
[ 4 Markah ]

SOALAN 5
Pendapatan daripada sumber yang halal dapat menjamin keberkatan dan kesejahteraan sesebuah negara.
Nyatakan dua implikasi sekiranya pendapatan negara datangnya daripada sumber yang haram. Bincangkan.
[ 6 Markah ]

SOALAN 6
Setiap hari Ahmad pergi ke sekolah pada pukul 7.00 pagi dan pulang ke rumah pada pukul 3.00 petang.
Bagaimanakah Ahmad boleh menjadikan rutin hariannya sebagai ibadat umum.

( 4 Markah )
SOALAN 7
Budaya asing yang negatif dalam masyarakat Islam akan merosakkan pemikiran muslim.
Kemukakan hujah anda untuk membuktikan pernyataan di atas.

( 4 markah )

SOALAN 8
SOALAN 9
"Berat sama dipikul , ringan sama dijinjing "
Apakah yang boleh anda lakukan untuk mencapai peribahasa diatas dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

( 4 Markah )
Setiap hari Ahmad pergi ke sekolah pada pukul 7.00 pagi dan pulang ke rumah pada pukul 3.00 petang.
Bagaimanakah Ahmad boleh menjadikan rutin hariannya sebagai ibadat umum.
SOALAN 7
JAWAPAN 7
Membersihkan kelas ( 1M ) seperti menyapukan sampah (1m) bagi memastikan kelas bersih dan ceria ( 1m ) untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa. ( 1m )
SOALAN 8
Budaya asing yang negatif dalam masyarakat Islam akan merosakkan pemikiran muslim.
Kemukakan hujah anda untuk membuktikan pernyataan di atas.
( 4 markah )
JAWAPAN 8
Hiburan yang keterlaluan ( 1m ) seperti black metal ( 1m ) boleh melalaikan seseorang untuk mengingati Allah ( 1m ) sehingga merosakkan akidah umat Islam ( 1m )
SOALAN 9
JAWAPAN 9
Mengadakan kempen kesedaran ( 1m ) tentang sikap saling bekerjasama antara satu sama lain ( 1m ) bagi memupuk rasa bertanggungjawab ( 1m ) agar sesuatu perkara yang dilakukan dapat diselesaikan dengan mudah. ( 1m )
CONTOH-CONTOH SOALAN KBAT
"Berat sama dipikul , ringan sama dijinjing "
Apakah yang boleh anda lakukan untuk mencapai peribahasa diatas dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

( 4 Markah )
PERINGATAN PENTING
ELAKKAN
1.Mengulangkaji
SEMUA
tajuk yang telah dipelajari di tingkatan 4 dan 5.

2.
BACA ARAHAN
yang terdapat pada bahagian luar dan dalam kertas soalan.

3. Teliti dan fahami
KEHENDAK SOALAN
dengan baik.
- memberikan jawapan yang berpola contohnya :

10 soalan ditanda A
10 soalan ditanda B

- Memberikan jawapan lebih daripada satu jawapan pada soalan yang sama ( A,B,C dan sebagainya )

- Memberi jawapan lebih pada soalan bahagian B.
4. M
enjawab soalan MUDAH dahulu kemudian diikuti dengan jawapan yang susah.


5. Pastikan aspek jawapan yang perlu diambil perhatian ketika menjawab seperti
BUKAN, TIDAK BENAR
dan sebagainya.

6.
10 MINIT
peruntukan untuk menyemak jawapan.
ISI SAHAJA
Jawapan memerlukan Isi dan Huraian
Ayat yang lengkap
Guna penyambung ayat:
(KASUS)
….
kerana
….
….
agar
….
….
supaya
….
….
untuk
….
….
ketika

….
daripada
….
….
seperti/contoh
….
JANGAN
guna perkataan (dan,dalam,dengan)

Nyatakan empat contoh amalan sunat(2011)

Senaraikan dua contoh harta yang tidak boleh alih. (2011)

Apakah maksud fitrah beragama? (2009)

CONTOH SOALAN
Jelaskan dua peranan rasul ( 4M )
JAWAPAN
Dua peranan rasul ialah:
Mengajar manusia perkara-perkara ghaib seperti syurga / neraka
Mengajar cara beribadat yang betul contohnya cara bersolat
Menyeru manusia menyembah Allah SWT supaya tidak tersesat
CONTOH SOALAN
Jangan menggunakan perkataan
DAN
sebagai huraian kerana dianggap sebagai isi lain bukan huraian

CONTOH SALAH;
Kejadian jenayah berleluasa
dan

keharmonian negara tergugat
CONTOH BETUL ;
Kejadian jenayah berleluasa
menyebabkan
keharmonian negara tergugat
KEPADA INDIVIDU
KEPADA MASYARAKAT
KEPADA NEGARA
JAWAPAN:
1. Jiwa tidak tenang
2. Dimurkai Allah/masuk neraka/berdosa
3. Dibenci masyarakat/dipandang hina
4. Rosak akidah
Jelaskan tiga kesan buruk perbuatan meminum arak kepada individu yang melakukannya. (2011)

CONTOH SOALAN
KEPADA INDIVIDU
CONTOH SOALAN
KEPADA MASYARAKAT
Huraikan dua kesan terhadap
masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil. (2009)
JAWAPAN:
1. Berlaku huru hara/kucar kacir/pergaduhan
2. Jenayah berleluasa dalam masyarakat
3. Masyarakat hidup dalam ketakutan
CONTOH SOALAN
KEPADA NEGARA
1. Negara menjadi mundur (1m) kerana rakyat tidak bekerjasama (1m)
2. Peningkatan gejala sosial (1m) kerana rakyat tidak bekerjasama mencegah kemungkaran (1m)
3. Pertahanan negara mudah ditembusi (1m) kerana kurang kerjasama di kalangan rakyat (1m)
4. Kemunduran negara dalam pelbagai aspek (1m) kerana rakyat tidak bersatu padu (1m)
1. Dikasihi/dirahmati/diberkati/Allah
2. Mendapat pahala/masuk syurga
3. Dihormati/disukai masyarakat
4. Hidup aman sejahtera
5. Iman mantap
6. Melahirkan rasa insaf dalam diri
7. Mengeratkan silaturrahim
8. Jiwa tenang
CONTOH JAWAPAN
CONTOH JAWAPAN
Lemah iman
Kurang didikan agama
Jahil cara hidup Islam
Ibu bapa tidak beri perhatian
Pengaruh rakan sebaya
Sifat mementingkan diri sendiri
Mementingkan kemewahan dunia
Tiada penguatkuasaan undang-undang
CONTOH SOALAN
Kes buang bayi merupakan masalah sosial yang semakin membimbangkan.
Huraikan dua sebab masalah tersebut masih
berlaku. (2009)

Nyatakan dua punca kelemahan umat Islam dalam menangani ancaman budaya asing. (2010)
Berdasarkan jadual,kes perceraian dalam kalangan pasangan Islam di Malaysia meningkat. Huraikan dua pandangan anda tantang punca kes perceraian berlaku. (2016)

CONTOH JAWAPAN
Memantapkan iman
Memberi didikan agama
Mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh
Menunjukkan contoh teladan yg baik
Penguatkuasaan undang-undang
Hormat menghormati antara satu sama lain
Sentiasa mengingati Allah/berdoa

BUKU RUJUKAN
JADUAL
atau
PETAK
.
Mesti terdapat
PERBEZAAN
antara kedua-dua bahagian.
Elakkan jawapan
NEGATIF
seperti tidak……
Jika menjawab dalam satu ayat, mesti mempunyai ayat sendi kata seperti
MANAKALA
,
SEDANGKAN
atau
ADAPUN
.

DALAM SATU AYAT
JAWAPAN :
Penyelesaian masalah secara Islam bersumberkan al-Quran atau al-Hadis
MANAKALA
secara konvensional bersumberkan akal semata-mata

elakkan JAWAPAN NEGATIF

ADA STIMULUS/RANGSANGAN MINDA (GAMBAR, PERNYATAAN, DIALOG, PETIKAN AKHBAR DLL )
TIADA KUANTITI JAWAPAN
SOALAN KBAT
PERUNTUKAN MARKAH : 2M/4M/6M
- Isi ( 1M )
- Huraian ( 1M )
- Huraian Lengkap(Contoh/sebab/kesan/dalil (1M)
- Rumusan/Kesimpulan/Penutup ( 1M )
- Isi ( 2M )
- Huraian ( 2M )
- Huraian Lengkap(Contoh/sebab/kesan/dalil (2M)
4m
6m
KEHENDAK SOALAN
MENYENARAIKAN ISI(Pilih satu isi shj)

MENGHURAIKAN ISI(KASUS)

MEMBERI KESIMPULAN/RUMUSAN

Kesimpulan yang diberi hendaklah berkaitan dengan isi dan huraian. 
Kesimpulan tidak boleh diambil daripada ISI JAWAPAN (mengulang isi).
Kesimpulan hendaklah menjelaskan tentang cadangan anda terhadap isu/soalan.
Calon boleh menyatakan kesimpulan dalam bentuk ayat pengajaran. Contohnya : "Kita hendaklah..." "Kita mestilah...".
Guna kata sendi KASUSBagaimanakah anda menghargai nikmat Allah?
Pada pendapat anda, apakah kemungkinan yang akan berlaku terhadap masyarakat jika...
Mengapakah masih berlaku perbuatan merosakkan harta benda awam ini?

Memberi keterangan tambahan.Memberi contoh kepada isi.
Memberi dalil al-quran atau hadis.
Memberi hikmat/kesan/punca tentang isi/isu dalam soalan.
Memberi perumpaan/kata-kata hikmat dan lain-lain

Maksud insan ialah makhluk Allah yang istimewa kerana mempunyai akal untuk berfikir, berkehendak dan boleh menerima dan mengembangkan ilmu
CONTOH SOALAN 1 (2013)
Nyatakan maksud insan?
Dua ciri agama langit:
1) disampaikan oleh utusan Allah (I)
yang bersifat maksum (H)
2) mempunyai kitab suci (I) seperti al-Quran (H)
Terangkan 2 ciri agama langit.
CONTOH SOALAN 2 (2014)
Dua etika hakim:
1. hakim tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak (I) sama ada pendakwa atau tertuduh (H)
2. adil (I) ketika membuat keputusan (H)
CONTOH SOALAN 3 (2015)
Dua langkah untuk memperolehi harta secara halal:

1. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas
kerana Allah SWT
2. Menjaga ibadat semasa melakukan
pekerjaan
CONTOH SOALAN 4 (2014)
Cara anak membalas jasa ibu bapa:

Mematuhi nasihat ibu bapa seperti belajar bersungguh-sungguh
CONTOH SOALAN 5 (2015)
Tiga kesan individu yang berdoa kepada Allah:

1. Melahirkan rasa rendah diri kepada Allah pada setiap keadaan.
2. Mendidik jiwa sentiasa mengingati Allah ketika senang dan susah.
3. Mengelakkan perasaan sombong dalam diri seseorang.
CONTOH SOALAN 6 (2015)
Terangkan tiga kesan kepada individu yang berdoa kepada Allah SWT.
Bagaimanakah anda membalas jasa ibu bapa anda dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai anak.
Senaraikan dua langkah untuk memperolehi harta secara halal.
Terangkan dua etika kehakiman bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.
JAWAPAN:
Hidup tidak
diberkati
Allah S.W.T
Hidup tidak
dirahmati
Allah S.W.T
Hidup tidak
diredai
Allah S.W.T
Hidup tidak
disayangi
Allah S.W.T
Terangkan tiga implikasi terhadap individu yang melakukan pekerjaan haram. (2006)
- Isi ( 1M )
- Huraian ( 1M )

2m
INGAT:
Pastikan kertas soalan yang
BETUL
.

tulis
BUTIRAN DIRI
.

Baca semua
ARAHAN
pada kertas soalan.

Baca
SEMUA SOALAN
sepintas lalu dari soalan 1 hingga 7.

Lihat
JUMLAH
markah.

TANDAKAN
soalan yang hendak jawab.

TELITI
dan

FAHAMI
soalan.

Tulis rangka jawapan dgn
RINGKAS
.

Mulakan soalan yang
MUDAH
Jawapan dalam bentuk
POINT
.

Soalan
PERBEZAAN
buat
petak/jadual
.

Guna pen
BIRU/HITAM
sahaja .

Jawab
SEMUA
5 soalan yang anda pilih.

Beri jawapan
LEBIH
dari soalan yang diminta.

SEMAK
jawapan setelah selesai menjawab

Jawapan tidak lengkap atau terlalu ringkas.

Jawapan tidak menepati kehendak soalan.

Jawapan berulang/sama maksud.

TERTINGGAL ceraian jawapan.

Tulisan tidak boleh dibaca.

Jawapan tidak disusun mengikut urutan nombor yang sepatutnya.

melukis pada kertas jawapan.

merayu pemeriksa.

Guna bahasa pasar atau DAERAH

Tiada nombor soalan.

Tidak mengikut panduan markah yang diberikan.

BILA DAPAT KERTAS SOALAN, APA NAK BUAT?
7. Gunakan
PENSIL
untuk menghitamkan jawapan bahagian A dan gunakan
PEN BIRU atau HITAM
untuk bahagian B.

8. Pastikan
SEMUA
soalan dijawab tetapi jangan beri
JAWAPAN MERAPU
!

9. Jawapan yang anda yakin betul
JANGAN UBAH
. Pertimbangkan semula jawapan yang kurang diyakini..
PERINGATAN PENTING
PERINGATAN PENTING
GARIS kehendak soalan (ciri, contoh, sebab dll)

Tulis nombor soalan dengan jelas.

Tulis pendahuluan jawapan.

Tinggalkan ruang antara jawapan.

Gunakan muka surat baru untuk setiap soalan baru
JANGAN!!!
JANGAN!!!
DOA PELAJAR
PERNYATAAN
Memiliki daya kreativiti,inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan
Pernyataan di atas merujuk kepada pengertian________
A.kesaksamaan sosial
B.perpaduan ummah
C.kekuatan ekonomi
D.jati diri ummah 2016
SEKULARISME
AR-RAHN
KOMUNISME
golongan yang tidak layak menguruskan harta
Sebab
T
U
Tidak mencapai tahap kematangan berfikir dan tidak dapat membezakan antara kebaikan dengan dengan keburukan
Tidak mempunyai kemampuan untuk membuat penilaian yang sempurna berasaskan keutamaan
Merujuk jadual C di atas
,

T ialah ___________________________________
U ialah ___________________________________
2016
Full transcript