Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Egynyelvű szótárak

No description
by

Zsuzsa Cseri

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Egynyelvű szótárak

EGYNYELVŰ SZÓTÁRAK
Szótár
valamely nyelv, tájegység vagy tudományág, szakma szókincsét betűrendes elrendezésben tartalmazó mű,

közli a címszavak jelentését, rövid tömör értelmezés formájában, illetve helyesírási, kiejtési módját,

kétnyelvű szótár esetén az idegen nyelvi megfelelőjét
A magyar nyelv nagyszótára
Várhatóan 20 kötet, 110 000 szó, több évtizedes munka, közel harminc munkatárs –
a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által szerkesztett és kiadott
A magyar nyelv nagyszótára
című
kötetet, melynek V. kötetét a
C, Cs, D betűket tartalmazó részét
2014. elején mutatták be.
Online helyesírási szótár

http://www.magyarhelyesiras.hu/helyesiras_teszt.php

online teszttel!

PRÓBÁLJÁTOK KI!
TANULSÁGOK

Amilyen az adjon isten, úgy puffanik,
Az asszony verve jó, ne halaszd holnapig.
Ágyát ki mint veti, várj a helyébe jót,
Addig jár a korsó, amíg ér takaród.

Aki szelet vetett, két szék közt pad alatt,
Akinek nem inge, az lel majd aranyat.
Kolbásznál több a nap, ajtó mögött helye,
Nem fér meg két dudás, maga esik bele.

Éppoly kicsi a bors, mint a rosta lika,
Odakinn tágasabb, de benn a barika.
Beszélni színezüst, másik fülén kimegy,
Nem vénember azért Mohamedhez a hegy.

Falra borsót, kemény dió, legszebb öröm,
Világtalant vezet, zsák foltját, kő kövön.
Szamár szenved, habár nagyot nem érdemel,
Holló a hollónak harapást szőrivel.

Kicsi, ámde erős, mint halottnak a csók
Járt utat el ne hagyj, a másik lábam ott.
Kinek a pap, kinek hány nap még a világ,
Ló is botlik, előbb, mint a sánta kutyák.

Ki mint él, lassan járj, vízzel főz, húzza ág,
Szégyenlős koldusnak ne nézd a fogsorát.
Előre ne igyunk, tolláról madarat,
Jobb ma egy túzok, és ki nem szól, bölcs marad.

Lackfi János
Írd át a szöveget köznyelvire!

Nagyon zsír az egész Sziget Fesztivál! Tavaly paráztam, hogy nem enged el a főnököm, mert a gályában sokan rástartoltak erre az időszakra. De csak este járok ki. Általában nincs gáz, megeggyezünk. Az igazi nagyágyúk este hét után lépnek fel, addigra már mindenki mehet pörögni. Munka után hazamegyek átöltözni, mert a mnkahelyi elegáns cucc tiszta égő lenne kint. Döbbenetes fazonokkal ismerkedik meg az ember. Tavaly két dán fickóval fociztunk órák hosszat, azután elmentünk együtt bungee jumpingolni. Ott kinn igazi hippihangulat uralkodik, mindenki haver, kedves.
Miért van szükség szótárakra?
Egynyelvű szótár
A szótárban való eligazodást általában a szótárak elején található ismertetőkből ismerhet-jük meg.
A szótár szócikkekből áll, a szó-cikk a címszótól a másik címszóig tart.
Ezek ábécérendben követik egymást.
A keresést őrszavak segítik, melyek a lapok tetején találhatók.

Szócikk
Itt a nagy magyar, online SZLENGtérkép
“toljunk már egy kis makukát leóval, mielőtt cicergünk egyet!”
http://hello90.444.hu/2014/01/14/szlengterkep/
TESZTELD MAGAD, PRÓBÁLD KI!!!
Legális "puska" az érettségin!
ISMERD MEG A HASZNÁLATÁT!
Online egynyelvű szótárak
magyar értelmező és szinoníma szótár:
http://www.lbd.hu/huhu/

online szleng szótár:
http://www.hogymondom.hu/index.php
http://napiszleng.hu/

magyar online szinonimaszótár:
http://szinonimaszotar.hu/
http://szinonimaszotar.poet.hu/

idegen szavak gyűjteménye:

http://idegen-szavak.hu/
Az egynyelvű szótárak használata
Szótár fogalma:
?
célja:

az olvasottak, hallottak megértése, a szókincsbővítése, gondolataink
szabatos, pontos megfogalmazása
szerkezete
:

címszavak ABC-sorrendben szócikkek tartalma a szótár céljának megfelelő
típusai:

Magyar értelmező kéziszótár
Magyar nyelv szótörténeti-etimológiai szótára
Idegen szavak szótára
Helyesírási szótár
Szinonima szótár
Közhelyszótár
Magyar utónévkönyv
Nevek világa

Szókincsméretek

300 szó
Kb. egy 2 éves gyerek szókincse
2000 szó
Kb. egy 5 éves gyerek szókincse
3000–5000
Az átlagember aktív szókincse (élő-aktív és szunnyadó-aktív)
18 - 25 ezer
Shakespeare (műveiben felhasznált) szókincsét ennyire becsülik (a konkrét érték attól függ, melyik kutató mit számít önálló szótári szónak; a kiindulás 29 066 különböző szóalak)
23 ezernél több
Petőfi Sándor verseiből kimutatható szókincse
25-30 ezer
Egy átlag értelmiségi egyévi beszédét gondolatban rögzítve kb. ennyiféle szó fordulna elő
1 millió
A magyar nyelvben kb. ennyi szó (lexéma!) van (túlnyomórészt elavult vagy rendkívül speciális szavak)

a szavakat velük azonos nyelven tárgyaló szótárakat egynyelvű szótáraknak nevezzük

az adott nyelv irodalmi és köznyelvi szavait tartalmazó, az egyes szavak jeletésének értelmezését adó, a különböző jelentéseket példamondatokkal bemutató mű
Az egynyelvű szótárak teljes merítésűek =
a teljes szókincset tartalmazzák

a)
Értelmező szótárak = amelyek a jelen (szinkron) nyelvállapotot tükrözik
pl. a Czuczor Gergely-Fogarasi János:
A magyar nyelv szótára

(1-6. kötet 1862-1874)
A magyar nyelv értelmező szótára

(1-7. kötet)
b)
A szavak jelentését történetileg leíró szófejtő (
etimológiai szótárak
, ezek feldol-gozhatják a közneveket, vagy tulajdonneveket is, mint a
A magyar nyelv etimológiai szótára
, Kiss Lajos:
Földrajzi nevek etimológiai szótára
, Ladó János:
Magyar utónévkönyv
stb.
Válogató jellegű szótárak:

a)
A
tájszótárak
, mint az
Új magyar tájszótár
(1-63. kötet 1972-1992), az Erdélyi tájszótár.
b)
A
szakszótárak
, a terminológiai szótárak (ezek speciális megjelenési formái az un. tezaurusz, amely egy adott szakterület fogalomkészletét tárja fel annak összefüggéseivel, viszonyaival egyetemben, szabványosított formában.
c)
A
konkordanciák
: egy-egy szerző vagy mű szókincsének a számbavétele, pl. a
Balassi-, Jókai-, Petőfi-szótár.
Célorientált szótára

a)
Helyesírási-, rímszótárak (pl.
A magyar szóvégmutató szótár
1969.
b)
Stílusszótárak (p. O. Nagy Gábor - Ruzsinszky Éva:
Magyar szinonímaszótár
1978., a
Magyar Szókincstár
,
Rokonértelmű szavak szólások és ellentétek szótára
198) stb.

Egyéb nyelvi segédletek

Pl. idézetgyűjtemények, közmondások, szállóigék
Bölcsességek könyve
,
Aforizmák, szállóigék
1-2. kötet
O. Nagy Gábor:
Magyar szólások és közmondások
Források:

Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába: módszertani segédanyag óraleírásokkal Szerk.: Dán Krisztina Bp. : FPI, 2001. -375p.
Buda Attila : Könyvtári ismeretek kisszótára : A-Zs. Bp. : Korona, 2002 - 292 p.
Könyvtárosok kézikönyve /Szerk. Horváth Tibor, Papp István/ - Bp. : Osiris, 1999-2003 5 db. 2. kötet Feltárás és visszakeresés 2001. 375 p.
Szókincsméretek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3kincsm%C3%A9retek_%C3%B6sszehasonl%C3%ADt%C3%B3_list%C3%A1ja
(2014.03-01.)
A szótárak szerkesztésének folyamata= lexikográfia
Full transcript