Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Judendom - religiöst liv

No description
by

Jon Nyström

on 18 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Judendom - religiöst liv

Tolkningar av Torah – har gjorts av rabbiner genom tiderna.

Här i finns konkreta exempel hur man ska handla i olika situationer i livet utifrån vad som står i Torah.

Talmud

Moses och stammarna kommer fram till det utlovade landet.
Förbundet med Gud förnyas.
De lagar och bud som gäller från och med nu räknas upp.

Lagar för t.ex. Kosher, äktenskap och välgörenhet med mycket mera tas upp här.

5. Devarim - Deuteronomium

Den är jude som föds av en judisk mor.

Man kan också bli jude genom att konvertera till religionen.

Judendomen är inte missionerande. Det är människans eget ansvar att hitta till Gud.

Etnisk religion

Människosyn

Strikt monoteistisk!
Gudssyn

”Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna. Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.”

- Sh´ma Israel -

”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.”

Män sveper också in sig i bönesjalen Tallit för att skilja sig från den materiella världen.
Tidebönen

Visdomsord och Poesi
Ordspråksboken
Jobs bok
Psaltaren
Ruts bok
Esters bok
Krönikeböckerna

Ketuvim
- Skrifterna

Lagar, regler och bestämmelser
Ritualer och offer

3. Vayikra - Leviticus

Skapelsen
Patriarkerna Abraham, Isak, Jakob och Josef

1. Bereshit - Genesis

De fem moseböckerna
Ytterst heliga rullar.
Kärnan av Tanakh.


Legenden säger att böckerna skrevs av Moses. Historiskt sett kan man datera skrifterna till den babylonska fångenskapen.

Torah
- Lärorna

Ta = Torah
Na = Nevil’im
Kh = Ketuvim


När tiden är den rätta och folket lever efter buden så kommer en Messias att anlända.

Han kommer bli en stor politisk ledare och styra världen mot en tid av fred, välstånd och lycka.


Meningen med livet

Yom Kippur

Rosh Hashana

Shabbat

En reaktion mot den "allt för liberala" reformjudendomen.

Kämpar för att inte överge de gamla judiska traditionerna och håller på halaka ("den judiska lagen").

Men gör även nytolkningar för ett modernt samhälle. (dock får inte den enskilda individen tolka reglerna).

Tror tillexempel inte att Gud ordagrant gav budorden till Moses utan att Gud snarare inspirerade till skrivandet.

Har ingen strikt åtskillnad mellan kvinnor och män under bön.
Har en modernare syn på homosexualitet.

Kritiseras dock av de ortodoxa judarna för deras nymodiga tolkningar.
Konservativa judar
Historiska Berättelser och profetior

De åtta profeternas böcker.
Joshua
Dommarboken
Samuel
Konungaboken
Jesaja
Jeremia
Ezekiel


Nevil’im
- Profeterna
Uppräkning av de judiska folken och stammar.
Tabernaklets färd.
Stammarna korsar Jordanfloden.

4. Bamibar - Numeri

Moses föds i Egypten
Judarnas uttåg ur fångenskapen
De 10 budorden

2. Shemot - Exodus

Sukkoth – ”Lövhyddehögtiden”

Begravning

Bröllop

Bar / Bat mitzwa –

En motståndskraft mot de reformerta strömningarna som man inte tycker följer de judiska påbuden.

Lever strikt fundamentalistiskt. Följer halaka ordagrant.

Håller hårt på åtskillnaden mellan män och kvinnor.
Håller också extremt hårt på reglerna för
sabbath
och
kosher
.

Den muntliga utläggningen av Torah och Talmud är den viktigaste.

Det finns också en gradering inom ortodoxin där de mest fundamentalistiska judarna kallar sig för
ultra-ortodoxa.
Ortodox judendom
– "den riktiga judendomen"
(Tillåtet/godkänt)

Idag har många affärer speciella hyllor med varor som är kosher-godkända.

Regler för slakt:

Djuret ska känna minsta möjliga smärta
Snitt i djurets hals utan bedövning
Allt blod avlägsnas före styckning


Förbjuden mat:

Djur som inte har klövar
Gris
Skaldjur
Fisk utan fjäll och fenor
Rovfåglar
Kött och mjölkprodukter får inte blandas eller ätas tillsammans

”Du skall inte koka en killing i dess moders mjölk”


Regler om vad man får och inte får äta finns i femte mosebok.

Kosher

Ner Tamid
– Evig brinnande ljus

Menorah
- sjuarmade ljusstaken

Bimah
-pulpeten, där man läser ur Torah.

Lokal för såväl gudstjänst och bön som undervisning och gemenskap.

Blir judarnas samlingsplats efter templets förstörelse och under hela diasporan.

Torah-rullarna
förvarade i ett skåp som vetter mot Jerusalem.

Synagogan

Guds namn
Den judiska guden är ursprungligen Yahweh, den kanaanitiska guden.
Namnet har med tiden blivit heligt och bör inte uttalas. Det är därför vanligt att man kallar guden Elohim, vilket betyder ”herre” eller bara ”Gud”

Guds namn har blivit så heligt att man inte kan uttala det eller försöka skriva det.
Istället får det symboliseras av de hebreiska bokstäverna YHWH.

Människan är Guds medarbetare på jorden.
Men människan har en fri vilja och därför ett stort ansvar.
Genom att utöva godhet och laglydnad så kan man återställa balansen efter syndafallet.

Råd och anvisningar finns i de heliga texterna.

Meningen med livet är att hedra förbunden med Gud –

Alltså: Följa de tio budorden och leva i godhet efter Guds vilja.

613 mitzvot – ”påbuden” från Gud
248 ”du skall”
365 ”du skall icke”

Det finns inget särskilt fokus på livet efter döden. Istället är det livet man lever som är viktigt.
Familjen är ett centralt element och den värderas mycket högt.

Messias - "den smorde"
Judendomens kanon
Reglerna och exemplerna kallas Halaka.

Torah omtolkas under varje ny generation rabbiner och anpassas till samhällets utveckling.
En troende jude ska be tre gånger om dagen. – Morgon, eftermiddag och kväll.
Kvällsbönen bes, om möjligt, i synagogan.
Men bara av männen.
Inom vissa judiska riktningar är bön en så helig och intim sak att män och kvinnor ber frånskilda.
Under bön lindar man Tefilin runt sin arm (shel yad) och över pannan (shel rosh).
Tefillin är små kapslar med textremsor från torah. Man ska ha de ”bredvid sitt hjärta och bredvid sitt huvud”
Omskärelsen
Symboliserar förbunden med Gud. I den tidiga historien är omskärelsen ett tecken på att man är den del av det utvalda folket.
Omskärelsen sker på 8:e dagar efter födseln i hemmet eller i synagogan.
Det är också nu som en pojke får sitt judiska namn.
Övergångsriter
son / dotter av förbundet
Högtiden som markerar övergången från barn till myndig.
Vid 12 års ålder för flickor och 13 för pojkar.
Stor fest med mat och presenter.
Läser en vald vers ur torah på hebreiska.
Hålls under en baldakin – symboliserar hemmet.
Dricker vin, utbyte av ringar.
”Mazal Tov” utropas som betyder lycka till.
Brudgummen krossar ett glas med foten, för att minnas templets förstörelse.
Traditionellt en stor fest, killar och tjejer firar åskiljt.
Döden ses som något naturligt där kroppen förmultnar men själen lever vidare, hur vet bara Gud.
Kremering är förbjudet eftersom kroppen är helig och blodet är en del av människan.
En avliden ska begravas så snart som möjligt efter bortgång
Kroppen kläs i vitt för att alla är lika inför döden.
Haskalah-reformationen
En reformation av judendomen för att anpassa religionen till det "upplysta Europa."
Uppkom i Tyskland på 1800-talet.

Fokuserar på den judiska identiteten istället för ritualer och traditioner.
En större valfrihet vad gäller själva utövandet.

Anpassar sitt religiösa liv till den moderna världen.
(Gör till exempel saker även under sabbaten.)

Tolkar regelbundet om de judiska påbuden för att passa samhället.

Ingen stark förankring i Torah eller Talmud.

Gudstjänster på andra språk.

Finns mest representerade i USA.
Reformjudendom.
Känns igen på de karakteristiska skruvlockarna, långa skäggen och svarta kläder.

Blir ofta segregerade då man sluter sig till den egna gruppen.
I många städer bor ortodoxa judar för sig själva i egna kvarter med egna affärer och skolor.
Chanukka
Tempelinvigningsfesten som firas sedan man återtagit templet och fått det uppbyggt igen efter dess förstörelse.
Tänder den 9-armade menorha-ljusstaken, ett ljus för varje dag med tillhörande bön.
Äter tarditionellt festmat tillagad i olivolja för att minnas oljelamporna i templet.
Man ger också pengar eller gåvor till barnen.
Blandas ofta ihop med den kristna julen.
Peasch
Ett minne och en befrielsefest för uttåget ur Egypten.
Man äter en speciell "seder-måltid" med mat som symboliserar olika delar ifrån befrielsen.
Samtidigt återberättas viktiga delar av exodus-berättelsen.
Totalt förbud av jäst bröd!
Det judiska nyåret - firar skapandet av Eva och Adam och deras uppdrag av Gud.
Inför det nya året ska man också utvärdera sig själv och sitt handlande inför Gud.
Månaden innan blåser man i
shofar-hornet
för att väcka folket till insikt.
Högtiden firas med god mat och sötsaker för att starta ett "gott och sött år"
Yom Kippur är en högtid för försoning.
10 dagar efter nyår ska man bekänna sina synder och orätter och söka fred med sina fiender.
På nyår bestämmer Gud om människans kommande år men det finns en 10-dagars period för att bättra sig innan det träder i kraft.
Högtiden är också förknippad med en 25-timmars fasta.
Den största synagoga-högtiden då även sekulära judar besöker.
En 7-dagarsperiod som infaller sex dagar efter Yom Kippur.
En skördehögtid som också firas till minne av Moses ökenvandring.
Familjen bygger en
sukkah
- en skördehydda där de sedan ska tillbringa de närmaste sju dagarna.

Varje dag utförs en bönerit med växterna
Etrog (en sorts citron)
, Pil, Myrtel och
Lulav
(en del av dadelpalmen) som skakas åt alla fyra väderstreck.
Det judiska året
Lunisolar
-kalender.

Ny dag börjar på kvällen.
Purim
En glädjefest som firar befrielsen från det Persiska riket.
Berättar legenden om hur
Mordechai
och hans kusin
Ester
överlistar den onde
Haman
och tillintetgör hans plan att utrota judarna.
Firas på många olika sätt, ofta med teaterspel över legenden, en speciel gudstjänst och en festmåltid.
Purim är också en stor högtid för välgörenhet.
Helghögtiden och judarnas vilodag. För att hedra det tredje budordet. Även kopplat till hur Gud vilar när han är färdig med skapelsen.
Sabbaten börjar fredag eftermiddag med att kvinnan i familjen tänder sabbatsljusen.
På fredagen äter man en välsigna festmåltid och särskilt viktigt är Challah-brödet.
På lördagen hålls en viktig gudstjänst där man läser veckans text ur Torah.
På lördag kväll avslutas Shabbat med en liten ritual. Man läser en liten text som symboliserar Shabbatens slut och dricker ur en bägare med vin.
Gud är personlig och människan står i en relation till honom, en relation som kännetecknas av kärlek.


Hur Gud ser ut kan endast uppfattas genom hans verk i naturen och i historien, hans utseende är inte åtkomligt för människan och han får därför inte avbildas.
Gud är straffande, men också förlåtande.
Full transcript