Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал

No description
by

Enkhjargal Miracles

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал
Үндэсний аюулгүй байдал гэж юу вэ?
Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хүчин зүйл
Үндэсний аюулгүй байдалд сөрөг нөлөөлж болох хүчин зүйл
Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим
Үндэсний аюулгүй байдлын бүрдэл хэсгүүд

Үндэсний аюулгүй байдал гэж юу вэ?
Монгол улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад дотоод таатай нөхцөл баталгаатай хангагдсан байхыг хэлнэ. Үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа нь
Монголын ард түмэн мөн Монгол улсын төр юм.
Сөргөөр нөлөөлж болох хүчин зүйлс
Үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болох хүчин зүйлийг
шинж чанарын

үүднээс:
Агуулга
Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Гадаад хүчин зүйлс
Дотоод хүчин зүйлс
Олон улсын аюулгүйн байдлаас голлон хамаарна. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нь олон улсын аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бөгөөд түүнээс шууд хамаарна гэсэн үг юм.
Улс төрийн орон зайн хувьд
дэлхийн
бүс нутгийн
салбар бүс нутгийн
Нийгэм, улс төр, зохион байгуулалт, эдийн засаг, дипломат, цэрэг тагнуул, хууль зүйн аргаар дангаар буюу олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар хангана.
Дотоод орон зайгаар нь.
улсын
бүсийн
аймагийн
нийслэлийн
сум нутгийн
обьектив
субьектив
учруулах аюулын магадлалаар:
бодит
болзошгүй
Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зарчим
эх оронч үндэсний үзлийг дээдлэх
төр иргэний хамтын ажиллагаа
аюулгүй байдлын бодлого цогц байх
Мэдлэгт суурилах
бодитой хандах
даяаршлын хүчин зүйлийг харгалзах
Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын бүрдэл хэсгүүд
1.Монгол улсын аюулгүй оршин тогтнохын аюулгүй байдал
Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, хил хязгаарын халдашгүй байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах нь оршин тогтнохын авулгүй байдлын үндэс мөн.
2. Эдийн засгийн аюулгүй байдал
Эдийн засгийн бие даасан байдлаа хангаж хөгжих байгальд ээлтэй, хүний аюулгүй амгалан амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн тогтвортой хөгжлийн загварыг бий болгох
3. Нийгэм төрийн аюулгүй байдал
Монгол улсын үндсэн хуулиар бататгасан төр нийгэм эдийн засгийн тогтолцоо , төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмууд түүнчлэн хүний эрх, эрх чөлөө баталгаажсан байх явдал юм.
4. Иргэний эрх, эрх чөлөөний аюулгүй байдал
Бие хүн хийгээд эх орон, ард түмнийхээ ашиг сонирхлын төлөө бие болон оюуны хүч чадавхиа бүрэн зориулах , олон улсын гэрээний дагуу хүний эрхийн асуудлаар Монгол улсын хүлээсэн үүрэг хэрэгжих нөхцөл бүрдсэн байхыг ойлгоно
5. Шинжлэх ухаан, технологийн аюулгүй байдал
Өөрийн орны экологийн өвөрмөц нөхцөл технологи болон мэдээлэл судалгааг улс орныхоо хөгжилд ашиглах шинжлэх ухааны үндэсний чадамжийг дээшлүүлэх, оюуны үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг хангасан нөхцөл байдлыг ойлгоно.
6. Мэдээллийн аюулгүй байдал
Төрөөс улс орны дотоод, гадаад бодит байдлыг зөв үнэлж, оновчтой шийдвэр гаргах, үндсэн хуулиар оногдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлхэд шаардагдах мэдээллээр төрийн байгууллага, ард иргэд хангагдсан, Монгол улсын талаар гадаад мэдээлэл тархах нөхцөл хангагдсан байдлыг ойлгоно.
7. Монгол соёл иргэншлийн аюулгүй байдал
Монгол түмэн, монгол төр оршин тогтнож, хөгжихийн үндэс болсон үндэсний хэл бичиг түүх зан заншил хадгалагдах, Монгол хүн ард үүрд оршин амьдрах нөхцөл хангагдсан байдлыг ойлгоно.
8. Хүн ам удмын сангийн аюулгүй байдал
Монгол улсын хүн амын эрүүл мэнд, удмын сан, тогтвортой өсөлт хадаглагдаж, хамгаалагдсан нөхцөл байдлыг ойлгоно.
9. Экологийн аюулгүй байдал
Байгаль цаг уурын өөрчлөлт болон байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах бодлогын харьцаа алдагдсанаас хүний амьдрах орчин, эдийн засагт үүсэх сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх нөхцөл хангагдсан байдлыг ойлгоно.
Монгол улсын үндсэний аюулгүй байдлыг хангах
Монгол улсын үндсэний язгуур ашиг сонирхолыг хамгаалан бэхжүүлж тал бүрийн баталгаа буй болгоход чиглэсэн төрийн бодлого, төр түүний байгууллага албан тушаалтан, ард иргэдээс явуулж хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний цогцыг хэлнэ.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript