Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4.1.3_Tervezéselmélet_Csanak

KREATIVITÁS ÉS DIZÁJN, INNOVÁCIÓ IPARI FORMATERVEZÉS, TERVEZÉSI SZEMPONTOK DIVAT, DIVATIPAR MÁRKA NÉPSZERŰSÍTÉS ÉS PREZENTÁCIÓ FENNTARTHATÓSÁG
by

Edit Dr. Csanák

on 12 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4.1.3_Tervezéselmélet_Csanak

KREATIVITÁS
1. Foglalja össze a kreatív folyamat jellemzőit, és annak történelmi megvalósulását!

IPARI FORMATERVEZÉS, DIZÁJN
2. Elemezze a dizájn és a formatervezés kifejezéseket! Mit értünk ma dizájn kifejezés alatt?
3. Milyen tevékenységekre és szakmai területekre terjed ki a dizájn tevékenység?
4. Sorolja fel a dizájntörténet főbb korszakait!

A TERMÉKVILÁG
5. Sorolja fel a termékkel szemben támasztott vásárlói elvárásokat!
6. Sorolja fel a terméktervezés 4 fázisának tevékenységeit!
7. Sorolja fel, és értelmezze a termékfunkciókat jellemző példa segítségével!
8. Miben valósul meg az esztétikai és funkcionális tervezés összhangja?
9. Miként hatnak az innovatív termékfunkciók a termék várható piaci sikerére?

A FORMAALKOTÁS TÖRVÉNYEI
10. Sorolja fel a formaalkotás törvényeit, és illusztrálja ezeket jellemző példákkal!
11. Mit jelent az "integrált dizájn"?

DIVAT, DIVATIPAR
12. Mi a divat, és mik a divat hatásterületei?
13. Kik a divat terjesztői, és hogyan osztályozhatóak a divatfogyasztók?
14. Miben áll a divat társadalmi és kulturális jelentősége?
15. Melyek a divatipar gazdasági területei?
16. Melyek a divatszakma struktúrái (szakmai kategóriái)?
17. Sorolja fel a divatkoordinációs tevékenység feladatait!

BREND MENEDZSMENT ÉS PROMÓCIÓ
18. Melyek a ruházati kollekció lehetséges prezentálási formái?
19. Sorolja fel a márkanépszerűsítés eszközeit!

GLOBALIZÁCIÓ, FENNTARTHATÓSÁG
20. Kik a textilipari termékszervezési életút - ruhaipari szállítói lánc - résztvevői?
Csanák Edit DLA, ruházati formatervező művész
egyetemi adjunktus

Divatnak nevezzük, tágabb értelemben, az egy-egy korszakra érvényes, és akkor általánosan elfogadott nézeteket a kultúra külső megjelenési formáiról.
Hatásterületei:
formatervezés
építészet és lakberendezés
vizuális kommunikáció
gasztronómia
a szociális érintkezés formái
médiák és kommunikáció
irodalom, újságírás
zene
világnézet, életfelfogás
kinézet és öltözködés, stb.
Öltözékre minden korban többet költött az emberiség, mint amennyire ruházkodás okán szükséges volt. Ruházatra a test védelme érdekében van szükség. A divat irracionális tulajdonságokkal "ruházza fel" az öltözéket: az esztétikai funkció kerül előtérbe, elnyomva az alapvető, ruházkodási funkciót.
Alapanyag- és kellékbeszállítók:
alapanyaggyártás (nyers szál- és textil méterárugyártás), továbbá a bőr és szőrme feldolgozóipar, és ide soroljuk a divatiparba beszállító kellékgyártókat is (gomb, csatok, szalagok, pántok, stb.).
Divatáru termelés:
tervezők, gyártók, vállalkozók és mindenfajta termelést támogató (pl. gépek, technológia) beszállítók alkotják.
A kereskedelem és az értékesítés szereplői
Promócióban résztvevők:
a reklámot és vizuális kommunikációt biztosító cégek, modell és fotósügynökségek, és a technikai háttérmunkában közreműködőket.
A divat tekintélyes iparág; komoly tőkét forgat, így fontos szerepe van a gazdasági növekedésben. A divatpiacot élénk verseny jellemzi, és annak résztvevői közt gazdasági viszony áll fenn.
A TREND
, vagy másként irány ill. irányzat, az élet számtalan területén megnyilvánul, és ezek közt kölcsönhatások keletkezhetnek.
A trend alapvető, jellemző, irányadó áramlat, vagy fejlődési irányzat, a változás tartósan érvényes fő iránya.

A trend egy idősorban tartósan érvényesülő, a fejlődés több hatásának együttes következményeként jelentkező tendencia, ami az életminőség és az életstílus minőségi változásával hozható összefüggésbe, és amelyet alapvetően társadalmi-gazdasági törvényszerűségek határoznak meg.

életmód trendek és
vásárlói trendek, melyek determinálják a
divattrendeket.
„Azelőtt a divat kifutókról, az utcáról vagy a szórakoztatóiparból érkezett. Mára a dolog érdekessége pont abban áll, hogy a kreatív hatások egyaránt érkeznek a magasból és a mélyből, és a Piac alkotja meg a végleges egyveleget.”
Michael Kors, amerikai divattervező
2. CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA
Kinek?
Mikorra?
Milyen jellegűt?
Milyen korosztálynak?
Milyen technológiával?
Milyen áron?
Melyik márkának ill. milyen piacra?
Copyright © 2015 edit csanak
Köszönöm a figyelmet!
Üdvözli Önt a divat és a dizájn világa!
Tartalom:
Kreativitás és dizájn
Innováció

Mi a divat? ¤ A divatszakma területei ¤ Divatkoordinációs tevékenység
A korszerű kollekciózási ügyvitel ¤ A ruhaipari szállítói lánc
A ruházati cikk, mint termék ¤ Tervező - gyártó - kereskedő - vásárló

Ipari formatervezés és dizájn
Tervezési szempontok: esztétikum, funkcinalitás, fenntarthatóság
Funkciósémák és termékfunkciók
A formaalkotás törvényszerűségei

A kollekció prezentálásának módjai, és a márkanépszerűsítés eszközei: szakvásárok és platformok
Képek: rokokó dámák és divatficsúrok (1700-as évek közepe)
Kép: William Klein ikonikus divatfotója, a Hoto De Mode Pour Vogue, Paris számára, 1963. (Trunk Archive)
A divat átmenetileg uralkodó ízlésirányt tükröző szokásrendszer.
A divat leglátványosabb megnyilvánulási formája a ruházati divat, ezért is szokás azzal azonosítani.
Kép: J’N’C Magazine 2011/3 számának „A Scarlet Angel by Akihito Igarashi” fotósorozata alapján. Fotó: Akihito Igarashi, Styling: Karina Tanabe Jones
A divat hatásterülete maga az ember, az emberi kultúra és társadalom. Társodalmi és gazdasági értelemben szinte egyetlen területen sem vonhatjuk ki magunkat hatása alól.
A divatjelenségek terjedése. A divat tárdadalmi és gazdasági jelentősége
Az azonosulás a réteggel, a csoporttal, illetve az osztállyal, amelyhez tartozunk, a közösségvállalás azokkal, akik között élünk, és a példaképek utánzása kinézet, életmód és szokások tekintetében, társadalmi életünk alapját képezi. Az elért életszínvonal és életminőség, és a szabadon elkölthető jövedelem demonstrálása a divat éltető eleme. A divat fenntartja magának a jogot, hogy a hatalomból, társadalmi rangból és szociális helyzetből adódó különbségeket látványosan szemléltesse; felülkerekedve a tárgyi világ eredeti funkcióin, sajátos struktúrát és működési mechanizmust alakít ki.
„A divat olyan szokás, amely a szokástól való elszakadásnak álcázza magát.”
Sapir
Kép: Hölgytársaság 1920 körül (via www.old-picture.com)
Divatba az jöhet, ami tömegesen elterjed.
A divat elsőrendű kulturális tényező, amelynek jelentősége a művészetekhez vagy a színházéhoz mérhető.
A gyártó, a forgalmazó (vagy szállító) és a fogyasztó termékhez fűződő érdekei nem azonosak.
A gyártók számára a rentábilis gyártás a fontos, a forgalmazó számára az eladásából származó nyereség. Mindkét fél csak abban az esetben lehet elégedett, ha a termék végfelhasználója, a fogyasztó, hajlandó anyagi áldozatot hozni a termékért, azaz a termék – azaz a ruházati- vagy divatcikk – megfelel az igényeinek.
A divatipar szakmai kategóriái
A divatipar gazdasági területei
Más ágazatokhoz hasonlóan a divatszakmában is van szakosodás.
Célközönségét, és a kollekció jellegét tekintetve, hagyományosan két csoportba soroljuk a divatcégeket és a tervezőket:
Haute Couture
Pret á Porter
A
Haute Couture
a ruházat funkción felükkerekedő, művészi értelmezése, a szépség olyan megfogalmazása, ami az emberekben vágyat kelt arra, hogy annak egy szeletét hasonló formában birtokolják.
Mára, a tervezés egyben stratégiai irányszabás is. A márkastratégia-tervezés a tervezőasztalon kezdődik.
Követelményrendszer szempontjainak kidolgozása a tervsorokhoz
A TERMÉKEKRŐL ÁLTALÁBAN...
A helytől és időtől meghatározott emberi igényeket különböző minőségű és funkciójú termékek elégítik ki. A termékek sokfélesége hozza létre a termékvilágot.

Az emberi tudás, elméleti vonatkozásában, a tudományokban, fizikálisan pedig a tárgyak világában jelenik meg.
Új tárgyak megjelenéséhez új igények születésére van szükség
, amelyek a minőség iránti megváltozott viszonyból, és a megváltozott szokásokból születnek. Ezek fejlesztésében a technika és technológia fejlettsége meghatározó szerepet tölt be.
A termékdizájn differenciált tárgyakat eredményező kultúrális- és alkotófolyamat, amit adott korban, különféle módon, de mindig hasonló elven viszonyul a tárgyak formai kialakításának és konstruálásának problémáihoz.

A termékvilág az emberrel, az emberiséggel, és az emberi tudással kölcsönhatásban fejlődik.
A termékek fejlettségének szintje mindig összhangban van az emberi civilizáció fejlettségi fokával.
Szempontok:
forma, funkció és a díszítmény összhangja
esztétikai kritériumok kielégítése
innováció
gyárthatóság, működőképesség
A TERMÉKFUNKCIÓK ÉRTELMEZÉSE
A termék adott igényt kielégítő aspektusát termékfunkciónak nevezzük.


gazdasági,
ld.: A termék előállítás folyamatában milyen hatékonyan alakulnak át a bevitt erőforrások termékké? Vagyis a termék előállítás célja a nyereségtermelés.

technikai
, ld.: Az adott termék mennyire jól használható arra a célra, amire előállították? Azaz: a termék célja a jó működőképesség.

pszichológiai,
ld.: A termék használata (és már azt megelőzően, annak észlelése is) milyen érzelmi hatást vált ki a (leendő) felhasználóból? A termék előállítás célja a fogyasztói elégedettség elérése, a pozitív érzelmek kiváltása. Ez az öltözék esetében rendkívül fontos („ellenállhatatlan”, a vásárló nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy megvegye, azaz: a sajátjának szeretné tudni); ugyan ilyen fontos, hogy adott esetben megválni sem tudunk egyes tárgyainktól. A reklám szerepe mindebben kimagasló.

szociológiai,
ld.: A termék hogyan hordozza magán a felhasználó nemi, életkori, faji, nemzeti, etnikai, vagy gazdasági hovatartozásának jeleit? A szociológiai funkció célja, hogy a társadalmi hovatartozást sugallja.

dokumentáris
, ld.: Mi olvasható le a termékről? A terméken látszódnia kell annak, hogy mit üzen: adott kor/kultúra/célcsoport igényéről.
A szociális és dokumentáris funkció illusztrálása
Az YWCA és a Vöröskereszt kötelékében, Európa különböző országaiban szolgálatot teljesítő hölgyek országuk alakulatának egyenruhájában és szolgálatot teljesítő hölgyek egy alakulata olcsó posztó egyenruhában - és egy korabeli áruházi katalógus ajánlata.
Iránymeghatározás és probléma felvetés
KREATIVITÁS
A kreativitás, mint az innováció forrása

Szervezeti összefüggésben az „innováció fogalmát” a teljes folyamatra értjük, amely során a dizájnerek, ill. vállalatok kreatív, innovatív ötletekkel áll elő, és azokat új és hasznos kereskedelmi termékekké, szolgáltatásokká és üzleti modellekké alakítja.
A kreativitás mentális folyamat, mely magában foglalja az új ötletek és elképzelések megvalósítását, valamint az elme új asszociációinak létrehozását létező elképzelések és koncepciók között, ill. azok alapján.
TERMÉKFUNKCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA A DIZÁJNBAN
Bal: Lotte Alpert:
Lazy Teapot -
funkcionális teáskanna; alul:
Zygo -
futurisztikus formatervezett teáskanna; bal:
Buborékos tál
(BUBBLICIOUS)

D-vision 2008
Az elterjedt meghatározás szerint a kreativitás eredménye egy kreatív produktum formájában valósul meg, amelyre az a jellemző, hogy eredeti és hasznos.
Az elterjedt meghatározás szerint a kreativitás eredménye egy kreatív produktum formájában valósul meg, amelyre az a jellemző, hogy eredeti és hasznos.
Tudományos megközelítéssel,
a kreatív gondolat
(gyakran divergens gondolatként szerepel)
jellemzője az újdonság és a megfelelőség
. Mindennapos szóhasználattal azt mondhatjuk, hogy


a kreativitás az a tevékenység, amely során valami új jön létre.
Biztosítótűszerűen feltűzhető evőeszköz - Ian Yen of Design YXR
A márkanépszerűsítés eszközei:

sajtóanyag összeállítása
reklám (sajtó, TV, rádió, internet)
profil közösségi médiákban
saját weboldal
blog
DIVAT- DIVATIPAR
TEREVEZÉSI SZEMPONTOK
BREND MENEDZSMENT - A PREZENTÁLÁS ÉS A MÁRKANÉPSZERŰSÍTÉS ESZKÖZEI
A prezentálás formái:

(divat)bemutató
szakvásár
bemutatótermi prezentálás
ügynökségen keresztül történő bemutatás
mozgó értékesítés
pop-up store és web-shop
IPARI FORMATERVEZÉS, DIZÁJN
A terméktervezés kreatív folyamata
A fogyasztói igényeket kielégítő termékek nem a természet, vagy alkalomszerű, "megihletett" tevékenység alkotásai, hanem tudatos tervezési folyamat eredményei.
Kép: A képen eltérő rendeltetésű tárgyak kerülnek bemutatásra. Egyetlen kapocs közöttük a merőben hasonló funkcionális kiképzés, amit a kötőelemek hangsúlyos megoldása jelent: mindegyik tárgynál ez a szerkezet megbízhatóságát hangsúlyozandó van jelen. Balról jobbra: Shimano ‘XTR derailleur’ (kerékpár elem © Shimano Inc.;‘HD Mini’ (mobiltelefon) © HTC Corp.; ‘Horological Machine No2’ (karóra) © MB&F.
„A dizájn a termék elemeinek olyan elrendezési elve, amely a legjobban megfelel egy meghatározott célnak.”
(Charles Eames)
Tárgyak, tárgyi világ:
nemcsak design által létrehozott, és nem csak a funkcióval rendelkező objektumokat szokás „tárgyaknak” nevezni.
Tárgynak nevezzünk minden élettelen objektumot, amely a környezetünkben található.

Olykor ezeket is a célszerűség és a célirányosság jellemzi. Ugyanakkor ezeknek a
„nem a
design által létrehozott tárgyaknak”
közös jellemzője, hogy tárgyak ugyan, de nem formatervezett termékek.
„A formatervezés nem a látszat tervezése, hanem a funkciók összességének, mint tartalomnak a kifejezése a forma által."
(Lissák György: A formáról, 1998
Tárgy: „Különálló létezőként érzékelhető anyagi jelenség. Általánosságban minden élettelen dolog, használati cikk, holmi, eszköz.” (M.É.K.)
Eszköz: „Valamely művelet elvégzését lehetővé tevő vagy megkönnyítő tárgy, szerszám, gép.”(M.É.K.)
Termék: „Az emberi munkának valamely szükséglet kielégítésére alkalmas eredményei.” (M.É.K.)
Kép: Tárgy, eszköz, termék
DIZÁJN
Eredet, jelentés és területek
A dizájn elnevezés eredete és jelentése
- signo (lat) = jel, designo (lat) = kijelölés
- disegno (ol), design (ang)
- a XV.-XVI. sz.-tól: cél, szándék, terv
- a XX. századtól: anyagi javak és környezeti kapcsolataik tervezése
A design-t (vagy dizájnt*) magyarra a formatervezés szóval fordítjuk. A dizájner nemcsak a tárgy formáját, de annak funkcióját is tervezi, és új funkciókat talál fel, szívesebben alkalmazzuk - noha idegen szó - az előbbit.
„…Ma még nem teljesen ismert, hogy a dizájn milyen vonzerővel rendelkezik,
és ez hogyan hat, kommunikál és hoz létre értéket.”
(Bloch, 1995)
A TERMÉKVILÁG
Az anyag, a szerkezet, a funkció és a forma kapcsolata
Amennyiben a forma = alak, úgy ez alatt inkább csak a külső megjelenésre vonatkozó: „tárgy, test térbeli megjelenésének (fobb) vonalai (és méretei) együtt.” (M.É.K.) lennének érthetőek. Ilyenformán a formatervezés alatt csak a tárgy külalaki jellemzőinek – formájának, mintázatának – megtervezését érthetnénk.
Minden termék - tárgy, gyártmány, gyártórendszer, csomagolás - arra törekszik, hogy funkcionális legyen, miután bennük az emberi célok tárgyiasulnak. A dizájn jelentésének komplexitása abban áll, hogy alatta a terméktulajdonságok és forma összhangjának megtervezésére és létrehozására irányuló, együttes törekvést értjük.
AZ ESZTÉTIKAI ÉS A FUNKCIONÁLIS TERVEZÉS ÖSSZHANGJA
A kreativitás az a tevékenység, amely során valami új jön létre.
Az innovatív termékfunkciók növelik az új, és a már ismert, de "feljavított" termékek esztétikai és használati értékét.
Az innovatív funkciók viszont nem záloga a termék sikerének. Mert, ha adott eszköz/termék nem jól működik, nem kényelmes, nem illik egyéniségünkhöz, nem tetszik a használat során, vagy mégsem illik bele a környezetünkbe, előbb-utóbb lecseréljük, és biztosan nem vásároljuk újra! Amit a környezetünk elutasít, azt nagy valószínűséggel magunk is elutasítjuk majd, vagyis: az innováció – noha látványos is lehet – nem képes integrálódni adott kor környezeti és esztétikai, kulturális elvárás rendszerébe.
Kép: összecsukható e-bike, és gőztartályos vasaló
Iris van Harpen:
Öltözék - innováció - Haute Couture
ANTONIO BERARDI = WHERE GLAM MEETS ACTIVEWEAR
- Amikor a szabadidő ruházatot megérinti a glamúr -
A TERMÉKVILÁG
Funkciósémák és termékfunkciók
TERMÉKTERVEZÉS 5 LÉPÉSBEN
A vásárló mindig az adott kor fejlettségi szintjével arányos elvárásokat támaszt a termékkel szemben.
A termékekkel szemben támasztott elvárások:
az igények (gyors) kielégítése,
az elvárt funkció megbízható teljesítése,
a megkívánt minőségben,
az igénnyel arányos költségen,
a környezeti elvárásokat kielégítve.
Tágabb ipari értelmezésben, a dizájn kiterjed minden tömegtermelésben készült, az innováció többletértékét hordozó termékre.
1. Iránymeghatározás és probléma felvetés
• információ- és adatgyűjtés (a trendekről, a konkurencia tevékenységéről)
• a lehetséges fejlesztési irányok és termékelképzelések feltárása
• elemzés és lehetőségek vizsgálata ( első és külső tényezők vizsgálata, ld. Mire vagyunk képesek?)
• az igények fontossági sorrendjének, és az értékelés szempontjainak felállítása
• termékelképzelések, termékötletek kiértékelése.
2. Célkitűzések megfogalmazása
• célközönség meghatározása
• terméktervezési célok, célkitűzések összefoglalása.
3. Termékfejlesztés
• tervezés (a tervsorok elkészítése, és azok szelekciója)
• prototípus elkészítése, szükség esetén fejlesztés, módosítás
• piacbevezetés előkészítése (prezentáció, szakvásár, stb.)
• árkalkulációk készítése.
4. A termék piaci bevezetése
• a szükséges GYEK* elvégzése, alapanyag beszerzés
• a tényleges gyártás folyamata
• értékesítés.
5. Felhasználás, a termékélet ciklus lejárata után újrahasznosítás.
A termékvilág megoszlása
A termékvilág elsődleges és másodlagos termékekre oszlik.
elsődleges termékek
(ld. ruházat) – ezek alkotják a termékvilág súlypontját.
másodlagos termékek
csoportját (ld. varrógép, mosógép) előállító vagy techno-lógiai termékeknek is nevezünk.
Kép: Koenigsegg Agera RS - [via koenigsegg.com]
A dizájn fogalmába tartó alkotó tevékenységek: tárgy és környezettervezés. Ez az alábbi ágazatokat jelenti:
belsőépítészetet és építészet,
bútortervezés,
textil- és öltözéktervezés, ruházati formatervezés,
keramikus-, ötvös- és az üvegművészet,
a vizuális kommunikáció: alkalmazott grafika és web-dizájn.
A „forma” szó alatt az ipari formatervezési folyamat által létrehozott végeredményt értjük.
Az autó az egyéni stílus és státusz kifejezője lehet. Az egyén által használt autó révén így is fogalmazhatnánk: „mutasd az autód, megmondom ki vagy.” Számos példát láthatunk arra vonatkozóan, hogy az egyén társadalmi és gazdasági státuszától nagyon eltérő státuszú autót választ, és nem ritka, hogy az autó értéke meghaladja a lakás árát.
Pszichológiai és szociális termékfunkció
Dokumentáris funkcióval bíró ruházati termékek az 1920-as évekből
DIVAT, DIVATIPAR
Mi a divat? T
erületei, működési- és hatásmechanizmusai

DIVATIPAR
Gazdasági jelentősége és területei
A Pret á Porter
Haute Couture
A
Pret á Porter
kifejezés alatt rendszeresen viselhető, igényes finomkonfekciót értünk, melynek jellemzője, hogy szélesebb rétegek számára is hozzáférhető, és tömegesen gyártható. A kategóriát Coco Chanel teremtette meg.
Fontessa droplets:
Innovatív, egyénileg alakítható lábbeli
Az innováció sikere az innovatív ötlet gyakorlati használati értékétől függ; azon múlik, hogy a vásárló valóban előnyhöz jut-e (profitál) a termék innovatív funkciójából.
Innováció = Kreativitás
Innováció
DIVATKOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
"A ruhaipari szállítói lánc"
1. TRENDINFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE
A tervsorok kidolgozását a mintadarab kivitelezése követi.
A tervezés folyamata
A mintadarabok kivitelezése és a kollekció prezentálása
4. A TERMÉK PIACI BEVEZETÉSE
Gyártás és értékesítés
A TERMÉKPREZENTÁLÁS ÉS A MÁRKANÉPSZERŰSÍTÉS ESZKÖZEI
"Instant" dizájn történet
A DIZÁJNTÖRTÉNET MEGHATÁROZÓ KORSZAKAI

I. Az indulás (1750-1880) - ipari forradalom kora
II. A kibontakozás (1880-1920) - századforduló, stílus-pluralizmus, művész/mérnök
III. A virágzás (1920-1940) - két világháború között, modern design, funkcionalizmus
IV. Az elterjedés (1940-1960) - kiterjesztett funkcionalizmus, a modern design,
dizájner
V. Az újraindulás (1960-jelenidő) - post-modern, neoavantgard, rendszerszemléletű
Fogyasztói és gyártói igények vizsgálata
A hasonló termék közötti választást befolyásoló tényezők legtöbbször nem ésszerűek. A vásárlói döntés a választás pillanatát megelőző emlékeken alapulnak. (kötődés, ragaszkodás, jó és rossz tapasztalatok)
Yamaha scooterek (balról jobbra): C3+, XC50 és XF50-D
A felhasználás kifogástalanságának jelentősége épp abban áll, hogy az igény-funkció szoros megvalósulása esetén kialakuló szoros felhasználó-tárgy kapcsolat folytán, kölcsönhatás lép fel a formatervezett tárgy és annak (fel)használója között, és létrejön egyfajta „függőség”, ami a fogyasztót a tárgyhoz való ragaszkodáshoz, vagy annak egy újabb modelljének megvásárlására, egy továbbfejlesztett modell megszerzésére ösztönzi.
Esztétikai élmény és a funkcionalitás vitathatatlanul fontos szerephez jutnak a tárgy "tetszési indexében". Ezek teljesítése törvényszerűségek alkalmazzásán alapul:
biológiai
statikai
mechanikai
funkcionális
pszichológiai
esztétikai
kompozíciós
Ezeknek az elveknek mindegyike a természetben is megfigyelhető. Az ember viszonya (megelégedettsége) a használati tárgyakkal a természetethez való aktív viszonyhoz hasonlított példákon alapszik. Az arány és az arányosság, pl. biológiai, geometriai és esztétikai rendezési elv. A tagolás lehet geometriai, kompozíciós, és funkcionális elv egyaránt.
A bennünket körülvevő természetes és ember alkotta tárgyak a látást, a hallást, a tapintást, az ízlelést és a szaglást használva tudatnak valamit. A látásra alapozott vizuális közlések megértése a dolgok vizuális érzékelésen (szín, forma) alapszik, ami a tárgyak tömegének, térfogatának, alakjának, színének, a részek egymáshoz való viszonyának folyamatos mérlegeléséből, és összehasonlításából áll.
Az arány és az arányosság, mint biológiai, geometriai és esztétikai rendezési elv
NEWS HUB | 15 Amazing Best of Best: 2012 red dot product design
Az arány egyszerű esetben két vagy több érték összehasonlítása a matematika és a geometria módszereivel. A természetben az arányok gyakran az aranymetszés elvén alapulnak, és ideális viszonyban állnak egymással. Ez rendszerint az evolúciós fejlődési folyamat hozadéka. A formatervezett tárgyak esetében az arányokat sokszor a használhatóság és a funkció határozza meg, és azok egymás közti viszonyát a dizájner feladata összhangba hozni a formaalkotás törvényszerűségeinek megfelelően.
A tagolás, mint geometriai, kompozíciós és funkcionális tagolási elv
(bal) Compact Renault Twizy - Red Dot Award for Product Design 2012
A test tömegének, felületének részekre bontása, tagolása. A tagolt részek – a szavakhoz hasonlóan – eltérő tömeggel és térfogattal rendelkeznek, szín, felületminőség, stb. különbözteti meg őket egymástól. A tagolás lényege a részek elkülönítése, a funkció szerinti megkülönböztetés, a részek lényegüknek megfelelő elválasztása. A funkcionálisan elkülönülő részek látványa utal a rendeltetés és a forma kapcsolatára.
Szimmetria és aszimmetria, mint geometriai és esztétikai törvényszerűség
Yamaha XC50 scooter – szimmetrikus, lefelé bővülő, biztonságérzetet sugároz, bizalmat kelt
A szimmetria a rendet, a nyugalmat, a folyamatok irányításához szükséges ismeretek birtoklását, technikai értelemben pedig a megbízhatóság szimbolizálja. A szimmetrikus forma a nyugalom és az időtlenség megtestesítője. A formatervezésében a szimmetria a rend megjelenítője; annak üzenete, hogy birtokában vagyunk a dolgok és a folyamatok irányításához szükséges erőnek és ismereteknek.
A ritmus és a rendszer logikája, mint pszichológiai hatásfokozó
A ritmus valamely elem, motívum ismétlődő tagolását, váltakozását jelenti. A ritmikus ismétlődés alapvető emberi tapasztalat.
A jelenségek vagy a formák ritmikus megjelenése felidézi, hogy a dolgok rendjén mennek, azaz: valami megbízhatóan működik, minden a legnagyobb rendben van.
Irány, áramvonal – A dinamika és a statika kontrasztja
Pininfarina által tervezett francia gyártmányú e-bicikli
A FORMAALKOTÁS TÖRVÉNYEI
Geometriai, statikai, mechanikai, biológiai, pszichológiai és kompozíciós törvényserűségek
A tervezett tárgy megítélésben jelentős szerepet játszik, az, hogy hogyan tölti be a rendeltetését, és a funkcionalitással összhangban lévő esztétikai kritériumok teljesítése.
A forma irányának a mindennapi életben is szerepe van. A balról jobbra haladó forma a jövetelt, az érkezést, a jobbról balra haladó az indulást, a távozást mutatja. A balról jobbra emelkedő lejtő vagy diagram az emelkedést, növekedést mutatja és fordítva. A balról jobbra kilendülő mutató ugyancsak a növekedést, pl. a sebesség növekedését mutatja. E sztereotípiákat a műszerek tervezői, a dizájnerek és grafikusok egyaránt használják.
Organikus és figyelemfelkeltő aszimmetria, organikus és geometrikus áramlás
Az aszimmetria a szimmetriával egyenrangúan van jelen a természetben; azzal együtt létezik, s mint formaalkotó elem az élő (organikus) dolog vagy jelenség megtestesítője. Az aszimmetriát rendszerint a szimmetria ellensúlyának, a tárgy „elevenné tételi módjának” tartják a formatervezésben. Áramló közeg esetén a haladás irányát a bővülő, vagy döntött forma jelzi; a járművűek homlokfalának vagy szélvédőjének áramvonalas megdöntése egyrészt a kisebb légellenállást szolgálja, de vizuálisan is a haladást, a mozgás élményét közvetíti. Az áramvonalas forma dinamikus. A dinamizmus a haladást szolgálja.
A kontraszt kiemelheti a ritmust, de nem lehet öncél: mindig a rendeltetés függvényében hozzuk létre a részek, vagy a tárgy és a környezet között. A jól megválasztott kontraszt erősíti a tárgy karakterét. Fontos az egymáshoz viszonyítandó elemek közti egyértelmű különbség (kicsi-nagy, sötét-világos, sima-érdes).
(bal) Geo Vacuum Flask - Tervező: Nicholai Wiig Hansen (Red Dot Award for Product Design 2013)
Funkcionális aszimmetria
A tárgyak azonban nemcsak részleteikben, hanem egészükben is lehetnek aszimmetrikusak, ha a rendeltetés úgy kívánja, de gyakorta csak a funkció és a könnyebb/megbízhatóbb használat végett, tudatosan aszimmetrikusra tervezettek. A formaelemek aszimmetrikus elhelyezésekor azonban ügyelni kell az elemek egymással szembeni egyensúlyállapotának megtartására.
Integrált terméktervezés
Az integrált terméktervezés a környezet rendszerében található egyes elemek kölcsönhatásából eredően, korszerű felfogásban a dizájn, a terméktervezés és termékmenedzsment komplex folyamatát jelenti.
A formatervezők feladata napjainkban társadalmi, gazdasági, műszaki és művészeti ismeretek birtokában összhangot teremteni a fogyasztói és a gyártói igények között.
A dizájn (vagy design), mint tervezési folyamat is értelmezhető, azaz nem csupán a formát, ill. annak megalkotását (formatervezést) jelenti. Az design, a terméktervezés szerves részeit összekapcsoló funkciók tervezése. Mindezek a termék velejárói, a kultúra hordozói.
Ilyenformán az integrált design a terméktervezés szerves részeit, az ipari, gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatokat a terméktervezés folyamatába szervesen beolvasztó, értékes szellemi, művészi és mérnöki összekapcsoló

folyamatot jelent, amely során a kreatív gondolat innovatív termék formájában új, a társadalom és a gazdaság számára egyaránt hasznos terméket valósít meg.
Az ipari dizájn mesterségbeli tudást, gyakorlatot és elméletet, a művészetek, a társadalom-, természet-, és műszaki tudományok eredményeit integráló, gyarapító, a társadalom szellemi - anyagi igényeire és a környezetre fókuszáló alkotó tevékenység.
KREATIVITÁS ÉS DIZÁJN, INNOVÁCIÓ
IPARI FORMATERVEZÉS, TERVEZÉSI SZEMPONTOK
DIVAT, DIVATIPAR
MÁRKA NÉPSZERŰSÍTÉS ÉS PREZENTÁCIÓ
FENNTARTHATÓSÁG

TERVEZÉSELMÉLET_CSANAK
TÁVOKTATÁS
4.1.3 [4 in 1 verzió - 3. rövidített változat]
ÓE RKK TERMÉKTERVEZŐ INTÉZET ¤ 2015/16_I

A KREATIVITÁS AZ INNOVÁCIÓ FORRÁSA
TÖRTÉNET
Az ókori görögök úgy gondolták, hogy a múzsák minden inspiráció forrásai, nem létezett szó az "alkotásra". (A “poiein” kifejezés annyit tesz: "csinálni".)
A latin nyelvben volt szó az alkotásra: creatio. Csinálni = “facere” és“creare”.
A keresztény időszakban a „kreáció” csak Isteni tevékenységet jelentett. A “creatio” jelentése elvált a “facere” jelentésétől, ami az emberi tevékenységek leírására szolgált.
A reneszánsz ember tudatában volt az elme függetlenségének, a cselekvés szabadságának, és az alkotó ember kreativitásának.
A 18. századtól a kreativitás a képzelet alkotó terékenységéhez társított fogalom.
20.-21. század: a KREATÍV FOLYAMAT az elemzés és a képzelet egymásra hatásán alapuló mentális folyamat
A formatervezés fogalma kapcsolódik az építészethez, az iparművészet más ágaihoz (bútorok, ékszerek, dísztárgyak, csomagolások, stb.), ipari alkotások (autók, járművek, technikai eszközök, gépi berendezések) tervezéséhez.
Ma a dizájn alatt a tárgyak jellemzőinek komplex módon megvalósított esztétikai, funkcionális és műszaki tervezését értjük, és azt a tárgyi világot integrált módon megvalósító, komplex, kreatív folyamatként értelmezzük, amely tükrözi és meghatározza életminőségünket, és értékessé teszi környezetünket. A dizájnerek figyelik, és a forma nyelvére fordítják a társadalomban, és az egyénekben lejátszódó változásokat, az igényeket és gondolatokat pedig azokat "kiszgáló" objektekben tárgyiasítják.
1
2
3
4
5
"A dizájner lehet művész, de a művészből nem lesz dizájner."
(Anonymus)
* Mindkét írásmód elfogadott és hels: design ill. dizájn egyaránt használatban van a magyar nyelvben.
https://uni-obuda.academia.edu/EditCsanák/Teaching-Documents
3. TERMÉKTERVEZÉS
3. TERMÉKTERVEZÉS
A formatervezés, ipari formatervezés vagy dizájn az iparművészeten belül mindazon tevékenység, amely az iparilag előállított tárgyi világ formai-esztétikai kialakításával foglalkozik. A formatervezés ötvözi az esztétikát, a formát, a funkcionalitást, és innovatív módon kiemeli a tárgya egyedi tulajdonságait.
Az ipari formatervezés tárgya közvetlen értelemben a termékek külső megjelenésének az alakítása.
Copyright © 2015 edit csanak
Ellenőrző kérdések
GLOBALIZÁCIÓ, FENNTARTHATÓSÁG
Etikai és környezetvédelmi kérdések
A textilipari termékszervezési életút átláthatósága
A
semi couture
luxuskivitelű, magas árfekvésű kollekciót jelent, amelynél couture elemek kerülnek átültetésre Pretá Porter kollekcióba korlátozott gyárthatóság mellett.
További (al)kategóriák:
Semi Couture
High End (High Fashion)
Pronto Moda (Fast Fashion)
márkavilág, azaz a ruházati brand-ek világa. ('90-es évektől)
High End

Pronto Moda
A
High End
a luxusmárkák szegmensét jelenti a szakmában, míg a
Pronto Moda
- amely a divat azonnaliságának is a szinonímája a szakmában (fast fashion) -, széles rétegek számára kínál mérsékelt áron, divatos termékeket, a rövid lélegzetű trendekkel lépést tartó ütemben kínálva rendkívül sokfajta termékből álló választékot.
A divat változik, de a farmer örök.
A vásárló csillapíthatatlan éhséget érez a farmer iránt. 10-ből 8 fiatal farmert visel annak minden elképzelhető változatában és szabásában.
A divatmárkák és a farmer térhódítása '80-as évektől
A termékszervezési életút, avagy: A TEXTILIPARI SZÁLLÍTÓI LÁNC
• a tervezés idejének optimalizálása, és a tervezésre fordítható munka limitálása
• az elkészítés idejének limitálása
• darabszám limitálása, a célközönség és termékskála pontosítása
• egyértelmű kompetencia-hierarchia és feladatkör meghatározása, a munkafolyamatok konkretizálása,
• az egy főre jutó munkamennyiség optimalizálása,
• a határidők egyértelműsítése, azok számon kérése és betartása,
• a tisztán és logikusan felépített, egységesen hozzáférhető és kezelhető belső ügyvitel kidolgozása,
• a minőséggel szembeni elvárások és célok egyértelmű meghatározása, tiszteletben tartása,
• hatékony és korszerű munkaeszközök biztosítása,
• az ismeretek kölcsönös átadása időközi egyeztetések formájában; folyamatos fejlődés, tanulás, továbbképzésiránti igény.
A divatipar által létrehozott termékvilág alatt gyakran csak szubjektív indíttatásból létrehozott, "haszontalan" kreációkat értünk.
Minden termék adott igény kielégítésére szolgál, s ebben az értelemben a ruházati termékkel, mint piaci szereplővel szemben is, más paci termékekhez hasonló elvárásaink vannak.

Mára a márkastratégia vitális részét képezi a hatékony vállalatirányítás, vagyis, hogy költséghatékonyan állítsunk elő eladható terméket, az elvárható minőségben.
A szakma etikai és fenntarthatósági irányelvei
A ruházati termékek gyártásának szállítói láca
A divatmárkák az 1980-as évektől kezdődően, gombamód léptek fel a divatpiacon, felismerve a fiatalok konvencionális (hivatalos) divattól eltérő igényeiben rejlő hatalmas, kiaknázatlan piaci potenciált. Kialakulásukra a '80-as évek diszkóőrületét követő szubklturális- és zenei áramlatok (punk-ot és heavy metal-t követően brake dance, hip-hop, rap, stb.) hatottak a '90-es folyamán. A márkakultúra elterjedésére a fiatalok körében a zenei csatornák (M-Tv) hatottak népszerűsítően. Erre az időre tehető az azóta már ikonikus jelentőségű magazinok megjelenése is.
Full transcript