Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KlasterLT iniciatyva

MITA
by

Vaclovas Pranskūnas

on 28 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KlasterLT iniciatyva

iniciatyva Mūsų tikslas Paskatinti įmones bei mokslo ir studijų institucijas bendrų inovatyvių sprendimų paieškai (jungimąsi į klasterius) bei dalyvavimą tarptautiniuose klasteriuose. Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra Iniciatyvos partneriai Lietuvos inovacijų centras Versli Lietuva Partneriai pasirinkti atsižvelgus į jau turimą patirtį ir kompetenciją įgyvendinant „Klasterių kompetencijos tinklo“ projektą ir bendradarbiavimo patirtį su verslo įmonėmis. Siekiame, kad iniciatyvos dėka būtų:
sukurti nauji klasteriai;
koordinuojama klasterių veikla;
Lietuvoje susikūrę klasteriai ir inovatyvūs SVV subjektai taptų žinomi Europoje;
Lietuvos SVV subjektai ir klasteriai įsijungtų į tarptautines klasterių iniciatyvas, konsorciumus, MTTP projektus; Sau keliami uždaviniai Vystyti naujus klasterius ir plėtoti esamus Plėtoti klasterių tarptautiškumą bei formuoti SVV subjektų jungimosi į tarptautines klasterių iniciatyvas Pristatyti Lietuvos inovacijas ir MTTP potencialą tarptautiniu mastu skatinsime mokslo institucijas jungtis prie kuriamų ar jau esamų klasterių skatinsime įmones bei mokslo įstaigas jungtis į naujus klasterius Kartu su partneriais organizuosime apskritojo stalo diskusijas Susitikimus tikslinėms grupėms Kartu partneriai: Teiksime rekomendacijas dėl klasterių vystymosi ir įsijungimo į tarptautinius klasterių tinklus Veiklos
orientyrai Susipažinimas su esamais klasteriais, klasterių iniciatyvomis Pagalba įmonėms konsultacijomis, informavimo paslaugomis jungiantis prie tarptautinių klasterių bendrų verslo ir mokslo institucijų projektų iniciavimas Klasterių koordinatoriais Besikuriančių klasterių iniciatyvomis Susipažinti su klasterių nariais bei jiems aktualiais klausimais identifikuoti potencialius klasterius patiems tiesiogiai dalyvaujant bendravime atliekant galimybių studijas galimos rinkos apžvalgas tiesioginėmis konsultacijomis klasterio dalyviams Susitinkant su atskirais verslo atstovais apjungiant bendrus interesus su mokslo ir studijų įstaigomis klaster.lt svetainės parengimas bendros CRM klientų bazės su partneriais naudojimas susipažinimas su esamais klasterių nariais, jiems aktualiomis problemomis, rūpesčiais Einamosios veiklos Iniciatyvos bei projekto pristatymas bei prisistatymas rinkos dalyviams Klausimai .. ? Vaclovas Pranskūnas
vaclovas@mita.lt
+370 602 34446 veikiantiems klasteriams, jų fasilitatoriams organizuosime profesionalias klasterių veiklos vystymo konsultacijas/mokymus 1. Klasterio įkūrimas. Kaip įmonių grupei tapti klasteriu, sužinoti kaip nustatyti kiekvieno klasterio dalyvio teises ir pareigas, kaip kurti drauge naujus verslo modelius. Tarptautiniai ekspertai pristatydami sėkmės pavyzdžius paaiškintų kaip galima kuriant klasterį išvengti klaidų ir priimti bendrus sprendimus, kaip koordinuoti klasterio kūrimosi veiklą.

2. Inovatyvių procesų administravimas klasteryje. Konsultuojama apie inovacijų diegimo procesus klasterio įmonėse, kurie generuoja naujas verslo idėjas, taip pat apie klasterio produktų ir paslaugų pateikimą galutiniams vartotojams.

3. Klasterio strategijos ir veiklos plano parengimas. Konsultuojama kaip kuriama klasterių strategija, į kokius veiksnius reikia atsižvelgti nustatant trumpalaikius ir ilgalaikius klasterių kūrimo planus. Apibrėš klasterių vidinės ir išorinės strategijos formavimo gaires. Paaiškins kodėl ir kam reikalingos strategijos, kaip geriau jas parengti.

4. Klasterio plėtojimas. Konsultuojama klasterių plėtros galimybių klausimais: kaip ieškoti naujų arba generuoti klasterių viduje atsirandančias idėjas; kaip pateikti jas vartotojų; kaip įsijungti į tarptautinius klasterius; kaip ieškoti partnerių, kaip pritraukti naujus dalyvius į klasterį; kaip pristatyti klasterio produktus tarptautiniu mastu.

5. Bendradarbiavimas klasterio viduje. Konsultuos kaip klasterio dalyviams surasti bendrus sprendimus inovatyvių procesų vystyme ir naujų idėjų generavime.

6. Viešinimo veikla klasteryje. Konsultuojama kaip klasteryje viešinti informaciją sukuriamus produktus, paslaugas, naujas technologijas ir kartu kaip plėtoti klasterio veiklą. Konsultuos marketingo klausimais. 1. Klasterio įkūrimas. 2. Inovatyvių procesų administravimas klasteryje. 3. Klasterio strategijos ir veiklos plano parengimas. 4. Klasterio plėtojimas. 5. Bendradarbiavimas bei komunikacija klasterio viduje. 6. Viešinimo veikla klasteryje. Brandlingas Profesionalios konsultacijos/mokymai klasterio dalyviams Rekomenduojant ir parenkant konsultantus kreipėmės į : Mokymų ir konsultacijų temos Parengiama Lietuvos klasterių studija kaip planuojame tai įgyvendinti ? svetainėje bus pristatomi esami klasteriai, pagalbinė mežiaga, klasterių žemėlapiai, kt. susitikimai su klasteriais, klasterių dalyviais MITA, Versli Lietuva, Lietuvos inovacijų centro atstovams Pagalba klasteriams:

teisinės konsultacijos - nusamdyta teisininkė klasterių klausimams - naudokite !!!
finansavimo paieškos inicijuojant naujus projektus - Versli Lietuva , MITA, LIC pajėgumais;
tarptautinių partnerių paieška - prisijungimas prie klasterio, projekto iniciatyva;
konsultacijos - Cluster navigators, kt. ttarptautinių ekspertų įvairiais klausimais;
Full transcript