Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nivoi organizacije živog sveta

No description
by

Ljiljana Glodjovic-Pantic

on 13 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nivoi organizacije živog sveta

Sistem organa
Grupa organa koji su međusobno fizički ili funkcionalno povezani naziva se sistem organa. Sistemi oragana postoje samo u životinjskom svetu.
Populacija
Molekul
Molekul je najmanja jedinica hemijskog jedinjenja koja zadržava hemijski sastav i svojstva. Molekul se sastoji iz više atoma, istog hemijskog elementa kao kod kiseonika, (O2), ili iz različitih elemenata kao kod vode (H2O)
Atom
Atom (grčki άτομον (atomon) - nedeljiv) je najmanji delić supstance, tj. hemijskog elementa koji ispoljava sve osobine tog hemijskog elementa.
Nivoi organizacije živog sveta
Populacija je skup jedinki iste vrste koje žive na nekom staništu, mogu da stupe u reproduktivne odnose i daju plodno potomstvo.
Ćelijske organele
Organela je specijalizovana podjedinica ćelije koja je funkcionalno izdvojena od ostatka ćelije sopstvenom membranom koja može bite jednostruka li dvostruka.
Jedro
Jedro ( lat. nucleus znači jezgro )
reguliše sve procese u ćeliji, u njemu se obavlja i sinteza DNK (replikacija) i svih vrsta RNK (transkripcija), kao i dela proteina (translacija). Ćelija najčešće ima jedno jedro, može imati dva ili biti bez jedra ( npr. eritrociti ).
Mitohondrije
Mitohondrije su ćelijske organele koje imaju glavnu ulogu u procesu ćelijskog disanja.
Lizozomi
Lizozomi (lisa = razlaganje; soma = telo; organele za varenje) su organele čija je uloga odbrana od mikroorganizama, varenje dotrajalih ćelijskih delova, varenje čitave ćelije (autoliza)i dr.

Ribozomi
Ribozomi su ćelijske organele čija je uloga sinteza proteina. Mogu se naći pojedinačno u citoplazmi ili vezani za endoplazmatičnu mrežu.
Endoplazmatična mreža
Endoplazmatični retikulum (ER) je ćelijska organela čija je uloga sinteza različitih materija i njihov transport kroz ćeliju.
Goldzijev aparat
Goldžijev aparat upravlja kretanjem molekula u ćeliji tj. ima ulogu u sekreciji.
Centriole
Centriole su ćelijske organele koje učestvuju u procesu deobe ćelije.
Ćelija
Osnovna jedinica građe i funkcije svakog živog bića
Biljna ćelija
Životinjska ćelija
Tkivo
Organ
Organizam
Biocenoza
Biotop
Ekosistem
Biosfera
Biom
Tkivo predstavlja skup ćelija koje su iste po morfološkim, fiziološkim osobinama i i imaju zajedničko poreklo i funkciju. Biološka disciplina koja se bavi proučavajem tkiva naziva se histologija. Sva tkiva se sastoje od ćelija i međućelijske mase.
Organ je deo organizma, sastavljen iz tkiva, koji obavlja određenu funkciju.
Organizam je biološki sistem. U ovu kategoriju potpadaju mikroorganizmi, biljke, gljive i životinje. Svaki organizam u manjoj ili većoj meri ima mogućnost da oseti i odgovori na stimuluse (draži i nadražaje), da se razmnožava, raste i razvija, a ima i sposobnost samoodržavanja.
Biocenoza (životna zajednica) predstavlja biološki sistem obrazovan od populacija različitih vrsta biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama.
Biocenoza i biotop zajedno čine ekološki sistem višeg reda — ekosistem
Prostor u kome životne zajednice zadovoljavaju svoje potrebe: kreću se, uzimaju hranu, dišu, nalaze zaklon i zaštitu itd. se naziva biotop.
Različiti ekosistemi u jednoj klimatskoj zoni grupišu se u veće celine — biome.
Svi ekosistemi Zemlje čine funkcionalnu celinu nazvanu biosfera (sfera života).
Biosferu sačinjavaju delovi ostalih Zemljinih sfera koje su naseljene živim bićima:
- atmosfera, sloj vazduha ;
- hidrosfera, vodeni omotač Zemlje
- litosfera, spoljašnji, površinski, tvrdi pokrivač Zemlje.
Full transcript