Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Der Jakobsweg als transkultureller Raum. Was ist Transkulturalität?

No description
by

Gabriel Perez-Duran

on 19 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Der Jakobsweg als transkultureller Raum. Was ist Transkulturalität?

Comecemos por nos preguntar que significa
transculturalidade
?

"Europa ist durch den Jakobsweg enstanden"
Goethe
Imos logo a exemplos concretos para despois tirar conclusión
Como se entende a complexidade que hai detrás dos procesos transculturais?
Nunha ollada preliminar
Os problema da alteridade (Andersartigkeit )
Transculturalidade e globalización
Der Jakobsweg als transkultureller Raum. Was ist Transkulturalität?
Gabriel Pérez Durán
https://books.google.de/books?id=_VP1QjiW9uEC&lpg=PA7&ots=_zIp2qHOLx&dq=goethe%20jakobsweg&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=goethe%20jakobsweg&f=false
Goethe und der Jakobweg
, Rüdiger Schneider
"La lingua dell'Europa è la traduzione"
Umberto Eco
"With regard to the old concept of culture I have set out how badly it misrepresents today's conditions and which dangers accompany its continuation or revival for cultures' living together. The concept of transculturality
sketches a different picture of the relation between cultures
.
Not one of isolation and of conflict, but one of entanglement, intermixing and commonness. It promotes not separation, but exchange and interaction.
If the diagnosis given applies to some extent, then tasks of the future - in political and social, scientific and educational, artistic and design-related respects - ought only to be solvable through a decisive turn towards this transculturality"
Wolfgang Welsch, "Transculturality - the Puzzling Form of Cultures Today"
http://www2.uni-jena.de/welsch/Papers/transcultSociety.html
Übersetzen jenseits von Europa
Boris Buden | Übersetzt von Birgit Mennel
http://eipcp.net/transversal/0613/Buden/de
Europa, Baustelle der Übersetzung Übersetzt von Stefan Almer und Birgit Mennel
Ghislaine Glasson Deschaumes / Boris Buden
http://eipcp.net/transversal/0908/glassondeschaumes-buden/de
Der Schacht von Babel
oder: Die Gesellschaft, die Politik mit Kultur verwechselte
Boris Buden
http://translate.eipcp.net/strands/01/buden-strands01en/?lid=buden-strands01de
Translation – Transkulturation. Vermessung von Perspektiven transkultureller politischer Aktion | Michaela Wolf
http://eipcp.net/transversal/0608/wolf/de
https://welttheaters.wordpress.com/2014/10/29/protohipertextualidade-e-interfaces/
https://welttheaters.wordpress.com/2014/10/29/as-voltas-coa-terminoloxia-intertextualidade-intertextualitat/
https://welttheaters.wordpress.com/2015/01/28/podese-vestir-un-instrumento/
https://welttheaters.wordpress.com/2014/12/07/duas-bases-de-datos-sobre-narrativa-transmedia-o-aumento-do-nivel-de-interaccion/
http://www.rtve.es/television/entre-dos-aguas/

O Conto de Carrapuchiña Vermella (Rotkäppchen)

Versión Perrault
: O autor francés suprimiu a parte antropófaga da lenda que se contaba na época, na que o lobo, xa disfrazado de avoíña, convida a nena a consumir a carne e o sangue da anciá que acababa de descuartizar. Ao igual que no resto dos seus contos, Perrault preferiu dar unha lección ás rapazas que trababan relacións con descoñecidos, engadíndolle unha moralexa explicita e patriarcal, inexistente ata entón nas primeiras versións coñecidas da historia
Anuncio de Chanel nº5
: Neste anuncio do famoso perfume Chanel N.º 5, un híbrido de Carapuchiña+modelo+ladroa+axente secreta doma un lobo-gardián, abandonándoo despois na 'caixa-forte' onde roubou o perfume
Son a mesma peza musical?
En que se parece e en que se diferencia?
Sobre as relacións entre a literatura (oral e escrita), a música, os fenómenos culturais populares e cultos. Imos volver máis adiante
apropiación + contexto (diacronía e sincronía)
La Santa Muerte
en que termos queda definido a relación entre orixinal e copia?
en que termos queda definido a relación entre música popular e música culta?
Bandoneón e gaita galega: cal é a súa orixe?
https://davidmirandabarreiro.wordpress.com/2014/12/19/galicia-through-british-eyes-as-seen-on-tv/
que atrancos nos atopamos

Inestabilidade
, como o estado "normal“
Problema
diacronía
(zeitliche Abfolge)-
sincronía
(Gleichzeitigkeit)
Evolución e estabilización (momentánea):
alostase
Conexións transculturais e intraculturais nos sistemas socioculturais (
conflitivismo
).
Emerxencia
(Emergenz, Auftauchen) e
autopoiese
(altgriech. αὐτός autos „selbst“ und ποιεῖν poiein „schaffen, bauen“)
Comportamento colectivo:
relación individuo-sociedade


Importancia das conexións entre fenómenos culturais.
Cuestionamento de diferentes dicotomías: orixinal/copia; centro/periferia
É todo tradución?
A mudanza como punto normal e non excepción
Idea de 'tránsito' como obxectivo metodolóxico
Necesidade de modelos transdisciplinares
Estudo da transposición e as dináminas en fricción de variación, selección, transmisión e sedimentación de calquera fenómenos cultural dentro dos sistemas complexos dos que forman parte

Problema: marco diacrónico-sincrónico
Cultura: forma de memoria producida pola colectividad y (no) hereditaria
Cf. sociedades con escritura (+uso de Google) sociedades só orais (+
fahrenheit 45
)

Consecuencias:
Como entender os procesos a curto e longo prazo?
1. Volumen de información, 2. Reorganización continua do sistema (variación/selección/sedimentación), 3. Esquecemento (época
sakoku
no Xapón).

Canto tempo fai falta para que algo 'alleo' (fremd) se converta en 'propio' (eigene)?


Interacción cultura e bioloxía
Ser humano non é unha «táboa rasa»
Importancia dos matices: «potencialmente biolóxicos»

Individual-colectivo
Razón humana: irracional + racional (consciente + inconsciente).
Prácticas institucionais
Prácticas sociales
Imaxinarios e estereotipos sociais (+ na cuestión da alteridade e os discurso de visibilización da subalternidade)
Azar (blinder Zufall)
¿Todo o que facemos, dicimos ou actuamos está baixo o noso control?

consecuencias incómodas

ao adoptar un modo transcultural de análise dos fenómenos socioculturais
Algunhas aplicacións
Mediación, intermedialidad, resolución de problemas interétnicos en sociedades multiculturais (öffentlicher Dienst), comprensión da complexidade sociocultural
Über den Begriff der Geschichte, te

XiV
A historia é obxecto dunha construción que a constitúe non só o tempo homoxéneo e valeiro, senón por un completado polo tempo-agora. Así, para Robespierre, a antiga Roma era un pasado cargado con tempo-agora que el facía que saltara o contínuum da historia. A Revolución Francesa interprétase a si mesma como unha nova Roma regresada. Citaba a antiga Roma exactamente igual cá moda ten olfacto para o actual onde queira que se mova no mesto doutrora. É o salto do tigre cara o pasado.
Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort
nicht die homogene und leere Zeit sondern die von Jetztzeit erfüllte
bildet
. So war für Robespierre das antike Rom eine mit
Jetztzeit geladene Vergangenheit,
die er aus dem Kontinuum
der Geschichte heraussprengte
. Die französische Revolution
verstand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitierte das alte
Rom gen au so wie die Mode eine vergangene Tracht zitiert. Die
Mode hat die Witterung für das Aktuelle, wo immer es sich.
im Dickicht des Einst bewegt. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene.
Nur findet er in einer Arena statt, in der die herrschende
Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien
Himmel der Geschichte ist der dialektische als den Marx die
Revolution begriffen hat.
+ info: http://webatg.webs.uvigo.es/viceversa/files/13/VICEVERSA%2013_2007.pdf
Cantas películas de cinema mudo (stummfilm)

foron premiadas nos Óscar?
1. Comprensión espazo-temporal (Harvey 1989)
2. Acentuación e multiplicación de relacións de dependencia (Hannerz 1989 e Appadurai 1990)
3. Sincronización do mundo e temporalidade global (Sloterdijk 2001)
cf. hub e cidades globais
Caracterizacións dos procesos

globalizadores (Held et al. 1999)
Desenvolvemento de transportes e comunicacións de cobertura mundial, implica a aceleración de fluxos de capital, poboación, bens, imaxes e ideas, apuntando ao incremento xeral de interaccións e procesos globais
1.
Intensificación de conexións, modos de interacción e fluxos que conectan o mundo e isto quere dicir que os vínculos transfronteirizos non son esporádicos nin azarosos
2.
Expansión de prácticas sociais, culturais, políticas e económicas transfronteirizas que fan posible a acción á distancia. Noutras palabras, acontecementos, decisións e prácticas nunha zona do planeta poden ter consecuencias para comunidades e culturas situadas en lugares distantes
3.
Imbrincación máis forte do local e do global de xeito que, aínda que as persoas seguen a levar unha vida local, os seus mundos viraron ata certo punto en globais na medida en que acontecementos distantes teñen impacto nos espazos locais e as evolucións da vida local poden ter repercusións globais
4.
4 tipos de globalización (Held et al. 1999)
o concepto de 'globalización'
concepto 'operativo' (Marcuse 1964)
exceso de significación
'falsa concreción'
extensión das redes globais
intensidade das interconexións
velocidade de fluxos globais
impacto das interconexións globais
non se trata dunha conexión única

nin un proceso lineal
procesos diferenciados que implican aspectos ou dominos tan diferentes como o político, económico, cultural, migratorio ou ambiental
novas dinámicas de complexidade e fragmentación
o estado nacional e a cultura
desvinculación
desincrustración da comunidade e da súa cultura das raíces históricas e converterse un portadora de formas simbólicas comercializadas de xeito qu favoreca a súa 'integración cultural'
cultura global unitaria

imperialismo
diversidade cultural
difusión de elementos patrimoniais desartellados (zerlegen) e descontextualizados de culturas hexemónicas
difusión e imitación da cultura mercantil corporativa e da produción e xestión cultural das multinacionais estadounidenses
cultura-ideoloxía do consumo (Sklair 1995)
El debate que se debe fomentar supera las fronteras tradicionales, las políticas y las culturales: “Cuando se recorre la historia de los últimos 250 años se pueden observar dos cosas:
que el poder del Estado-nación está en declive debido a la globalización, y que su capacidad de entenderse a sí mismo como representante de la nación se está destruyendo por el grado de heterogeneidad en nuestras poblaciones.
Hay un debate sobre si el islam pertenece a Alemania o no. Merkel dice ahora que sí. El asunto es que cuanto más crece la complejidad y la heterogeneidad cultural de nuestra población, menos justificación hay para el Estado-nación identitario.
Hay dos procesos de declive del Estado-nación: la pérdida de soberanía política debido a la globalización y la pérdida de, digamos, identidad.
Esto nos lleva hacia formas de unidades políticas más complejas”.

Fonte: Entrevista a Axel Honneth http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/17/babelia/1429264976_144841.html
Diacronía
Un exemplo práctico "
galiciens-musikszene-freiheit-am-ende-des-pilgerweges"
:

http://www.deutschlandradiokultur.de/galiciens-musikszene-freiheit-am-ende-des-pilgerweges.2177.de.html?dram:article_id=301047
https://prezi.com/44_22pbnw7lf/
Butler & Edward Saind
Conceptos (=metáforas) ligados á emoción
saudades
Galicia=nación lírica, aptitude para á música, etc.
lingua galega=linga doce

Cal é a xénese deste discurso 'sentimental' sobre a nación galega?

Que uso político se lle deu a ese tipo de discursos?
Orientalism
de Edward Said
"As olladas hexemónicas, cando miran para o 'outro', tenden a representalo mediante unha serie de estereotipos e de discursos que o minimizan e o resitúan nesa posición do 'outro'. Estas olladas, estes estereotipos lexitiman a súa posición de 'subalterno':
Representación para lexitimar o poder sobre o 'outro'
Quen nos representa así, desde cando e por qué?
http://geliebtenachbarn.arte.tv
Franz Fanon (orientalismo, poscolonialismo
Argumentou que "en contextos de desigualdade de poder, cando hai un poder hexemónico que intenta representa o 'outro'para lexitimar o seu poder sobre el [...], es tipo de representacións realmente forman un sistema de metáforas e de imaxinarios ubicuos, que nos rodean, e dos cales é certamente díficil desembarazarnos, porque forman entramados moi mestos de metáforas e de imaxinario, e que está aí precisamente para acabar coa destrución do 'outro'
Homi Bhabha (estereotipos coloniais)
"son cousas ambivalentes, son construcións discursivas ambivalentes. No se trataría xa dun esquema de poder claramente dialéctico, cun centro de poder (hexemónico) que inviste forzas na creación dese discurso de poder que lexitime a súa posición.

Pola contra, os estereotipos coloniais son ambivalentes, na medida en que valen para os centros de poder pero tamén para os axuntes subalternos (=os colonizados)

"Os colonizados usan eses estereotipos para perpetuar unha situación da que tiran algún tipo de beneficio escaso => Galicia=saudade, lirismo
Sara Mills & Louise Mullany (2011)
"os centros de poder coloniais crearon esas metáforas, imaxinarios, estereotipos, sobre os pobos e as identidades que están colonizadas. Pero este tipo de estereotipos normalmente están relacionados con valores de xénero. Nestes, todo o vinculado ao dominio da masculinidade segue estendéndose como positivo e o que está relacionado cos valores tradicionais construídos como femininos enténdese como negativo

Poesía, o sentimental, o emotivo, (a pasividade e a ausencia de violencia), irracionalidade, sensibilidade

*Genoud: "Os galegos forman un pobo valente, loitador, irracional, testán
Helena Miguélez-Carballeira (2013)
Estereotipos ambivalentes e complexos
Historia => S. XIX: configuración dos discursos nacionalistas
- Galicia => celtismo = valores de masculinidade
-Galegos => belixerantes, bravos, feroces (moi protectores da súa diferenza e especifidade e da súa independencia

Isto ata fina do s. XIX, en que España contraataca cun discurso neutralizador dende dentro: "para contrarrestar eses discurso de independencia que se estaban xerando nas periferias".
No caso galego, tentouse fagocitar o discurso celtista e desactivalo desde dentro, eliminando os valores asociados ao masculino (forte, fero...) para crear un estereotipo nacional moito máis maleable e manexable.
Estratexia
: sinalar que o celta tamén estaba vinculado co sentimental, coa poesía, co lírico, coa música, con formas de vida máis primarias:
desmobilizar
Esta idea callou non só en textos da historiografía española, senón tamén en voces internas do rexionalismo (Pardo Bazán,...), que non apostaban polo empoderamento político de Galicia (rexeitábano).
Na etapa autonómica, o discurso da normalización lingüística/cultura: un discurso "sobre a escrita de mulleres en que esta se seguía relacionando co sentimental, co lírico, co emotivo, co biográfico, co persoal, de maneira que había certos proxectos (literarios, culturais e intelectuais) que quedaban fóra deste discurso da normalización
Como desfacerse deses estereotipos
canto partes dunha posición periférica, non dominante, etc para tentar 'visibilizar' a túa existencia?
+ info: https://welttheaters.wordpress.com/2014/10/28/postmodernitat-und-multimediakunst-in-minorisierten-kulturen-am-beispiel-galiciens-zur-lyrik-und-videokunst-von-anton-reixa-2/
Que pasaría se Alemania, fose como Galicia?
https://prezi.com/xedoqsn1r8kq/xogos-de-rol-a-construcion-europa-no-eixo-dos-conflito-centr-periferia/
http://www.crtvg.es/cultural/especiais/sitio-distinto
Que tipo de estratexias se está a desenvolver aquí?
O humor/ retranca, sería unha estratexia para romper con estas dinámicas?
Unha pregunta que se me vén á cabeza

daquela o concepto de Estado-nación non estivo en críse ata que se fixo patente os procesos de globalización?
Inclusión e exclusión

nos dereitos á igualdade
http://www.spanien-kultur.de/UBERSETZERPREIS-2015-DER-BOTSCHAFT-VON-SPANIEN
Álvaro Cunqueiro (1911-1981)
Manuel Rivas (1957-)
Domingo Villar (1971-)
Exemplos prácticos: os casos de autotraducións en sociedades bilingüés
Full transcript