Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Region Sjælland: Velkommen til handleplansseminar

Implementering og spredning af social IT

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Region Sjælland: Velkommen til handleplansseminar

Handleplansseminar i Region Sjælland
Velkomst og formål med dagen
Regionens strategi
Gennemgang af high-lights fra afdækning
Det er SMART med mål
Udpegning af 3 overordnede mål
Pause
Handleplaner - så går vi i gang
Opsamling på videre forløb
Farvel og tak!

Region Sjællands strategi for
'Velfærdsteknologi og Digitale løsninger'
Introduktion til opstilling af 3 projektmål
Handleplansskabelon
- at få omsat målene...
Tak for i dag
...og god arbejdslyst!
Formål med dagen
At få fælles viden om, hvilken strategi /vision Jeres projekt skriver sig ind i
At udvikle 3 overordnede mål for projektet/task force
At påbegynde en handleplan for Jeres arbejde i task forcen
Dagens program
Fokus på anvendelse af velfærdsteknologier og digitale løsninger i de enkelte tilbud
MÅL
: at hvert enkelt tilbud, i relation til den målgruppe de betjener, afsøger relevante løsninger inden for velfærdsteknologi og digitale løsninger

Samarbejde med eksterne vidensmiljøer
MÅL
: at Socialområdet er i kontakt med de vidensmiljøer der står for udvikling af velfærdsteknologier og digitale løsninger og ved implementering af løsninger indgå i et tæt samarbejde med vidensmiljøerne og leverandørerne på området
Diskutér 2 og 2
Hvordan forstår I indholdet af strategien?
Giver den mening ift. arbejdet med social IT?
Skal der formuleres en selvstændig strategi / vision for task forcens arbejde?
Hvorfor fælles overordnede mål?
Fælles retning for task forcen
Sammenlignelige erfaringer
Øget mulighed for samarbejde

SMARTE-mål
S
- Målet skal være specifikt
M
- Målet skal være målbart
A
- Målet skal være accepteret
R
- Målet skal være realistisk
T
- Målet skal være afgrænset i tid
E
- Målet skal være engagerende
Fra vision til forandring
3 eksempler på målkategorier
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
fx:
- Virksomhedssamarbejde
- IT-frivillige
fx:
- afholdelse af fælles arrangementer
- brug af fælles værktøjer
- øget uformel it-samarbejde
fx:
- at alle borgere har adgang til social IT
- at alle medarbejdere får øget viden om social IT
At finde de rigtige mål
Opstart af handleplan
Brug 2 minutter på at kigge skabelonen igennem
Spørgsmål?
Gå i gang med at fylde den ud i grupper (fx 2 per mål)
Efter 15 min laver vi samme øvelse som før
Gruppearbejde
Fordel Jer på hver af de udvalgte målkategorier
Formuler 3 bud på mål
Efter 15 minutter går alle undtagen én videre og kvalificerer de andres mål og/eller udvikler nye mål
Hvad skal der ske her fra?
Hvornår er jeres handleplan færdig (maj)?
Hvordan vil i gribe processen an med handleplanarbejdet i task forcen?
Hvilken støtte kan SUS tilbyde?
Næste Taskforce møde d.?
Diskuter og
udvælg i plenum:
Beslutning
Plenum
Idéer grupperes og flettes under hver målkategori
Vi gennemgår +'er / -'er for hver idé
Vi træffer fælles beslutning om de endelige mål

High-lights fra afdækning
Primær udfordring = Medarbejdernes kompetencer / engagement
Der skal således arbejdes med præmisserne for læring og arbejdet med social IT
Der er bred interesse for
Vidensdeling på tværs
af regionens tilbud, som fx udveksling af inspiration til relevante løsninger og medarbejderoplæring til brug af social IT
Formaliserede rammer
for prioritering af tid til kompetenceudvikling
Fælles, regionalt sæt etiske retningslinjer
, der kan gøre det mere bekvemt fx at arbejde med video, sociale medier osv.
Else Hus har erfaring med virksomhedssamarbejde, som bør med resten af task forcen
Mål
Alle medarbejdere og beboere har hver deres egen iPad (fælles værktøj, adgang til IT)
Alle medarbejdere har tilgang til en iPad
1. Social IT skal være en naturlig del af hverdagen for alle i større eller mindre grad
3. Alle medarbejdere får øget viden om social IT gennem videndeling, kurser og undervisning
Alle får større kendskab til IT - både borgere og medarbejdere - alle skal et niveau op
Social IT skal skabe øget selvstændighed/livskvalitet hos borgerne
Borgerne skal have øget livskvalitet gennem selvstændighed , kompetencer, succesoplevelser og medbestemmelse
Fællesskab mellem personale- og borgergruppe
Ligeværdigt forhold mellem personale og borgere
Borgere som IT-ambassadører
Klæde medarbedjerne bedre på - videndeling, kursus, undervisning
Fælles metode
Det skal være sjovt og lærerigt
motivation (sjovt og lærerigt), fælles arrangementer, klædt på til at kunne se meningen, tilgang til social IT-teknologi, alle skal et niveau op
2. QR-koder implementeres som et fælles værktøj på tværs af tilbuddene til at give borgerne øget livskvalitet
www.kortlink.dk/dvgw
Link til handleplansskabelon:
kortlink.dk/dvgw
Mål
- Hvilke målkategorier, vil I lave mål ud fra?

- Er der andre relevante kategorier?

- Giver jeres valg af kategorier mulighed for at skabe sammenhængende og overskuelige mål?
5 min.
3 min.
Skrives ned på tavle!
Der arbejdes systematisk med social IT i samarbejde med brugeren.
Dette effektmåles og dokumenteres i brugerens handleplan

Der arbejdes med kompetenceudvikling for både medarbejder og bruger ift. de mål for Social IT, der er stillet op for brugeren
Støtte borgeren i at udvikle og sikre mulighed for at kommunikere
Øget livskvalitet ved brug af IKT, der synliggøres ved dokumentation af fx øget indflydelse og minimering af negativ adfærd
Øget selvhjulpenhed (livskvalitet)
- Udarbejde individuelle konkrete mål, der over tid har en målbar positiv effekt på den enkelte bruger/elev
Implementering:
- Ift. borgeren
- Ift. elev
- Ift. medarbejder (med fokus på arbejdsmiljø). Alle medarbejdere får konkret viden til social IT
At skabe organisatoriske rammer for vidensdeling og afprøvning af social IT på tilbudet
... OPNÅ EN SYSTEMATISK TILGANG TIL ARBEJDET MED SOCIAL IT
... konkrete rammer for vidensdeling og kompetenceudvikling
... EN ØGET LIVSKVALITET FOR DEN ENKELTE BORGER
Full transcript