Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zgodovinski pristop v psihologiji

Predavanje št. 1 v okviru predmeta ZGODOVINA IN SMERI PSIHOLOGIJE (III. letnik psihologije)prof. dr. Janek Musek
by

Janek Musek

on 22 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zgodovinski pristop v psihologiji

Velike
civilizacije
Znanstveno
obdobje
psihologije
Antika
???
Srednji in novi vek
Elementarne kulture
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
PSIHOLOGIJA - znanost o obnašanju in duševnosti
Zgodovinski pristop v psihologiji
Zgodovina in smeri psihologije
Predavanje št. 1: Zgodovinski pristop v psihologiji
Še prej pa nekaj besed o zgodovinskih periodah,
ki jih bomo obravnavali in o temah predavanj v
okviru celotnega predmeta
Zakaj ima smisel zanimati se za zgodovino psihologije?
Ali ima tudi zgodovina svojo zgodovino?
Predznanstveno obdobje
Psihološka znanost
Prelom
(cc) image by jantik on Flickr
-???
1600
1879
predfilozofsko
filozofsko
znanstveno obdobje
Kako razložiti prehod iz predznanstvenih
pojmovanj v znanstvena?

epistemološki rez:
znanstveni pojmi
znanstvena metoda
Pogledi na razvoj znanosti
Kdo so ti gospodje?
Thomas Kuhn
Karl Popper
Klasični modeli
John Stuart Mill
Wilhelm Dilthey
Dispariteta
Kritični racionalizem
Imre Lakatos
Paul Feyerabend
Francoska epistemologija
Gaston Bachelard
Michel Foucault
Diskontinuiteta
Kontinuiteta
Se sodobni zgodovinski pristop
razlikuje od prejšnjih in kako?
Kaj lahko rečemo o psihologiji v luči modelov znanosti
Lockovska?
Kantovska?
DODANO:
Zgodovinski razvoj psihološkega preučevanja sposobnosti in osebnosti (diferencialna psihologije)
Zgodovinski razvoj aplikativne psihologije
Full transcript