Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projectmatig Werken (casus F.s.v. Fysiek)

Gastcollege Opleiding voor Fysiotherapie, Hanze Hogeschool Groningen
by

Roland Reezigt

on 1 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projectmatig Werken (casus F.s.v. Fysiek)

Van Dale:
vi•sie de; v -s kijk, mening

Waar gaan we voor? Wat willen we zijn? Wat willen we bereiken (de toekomstdroom)? De doelen die we gaan bereiken met ons project. De visie verandert zodra deze doelen zijn behaald, onrealistisch blijken te zijn of wanneer de bestuurders vervangen worden.
Projectmatig werken
door Roland R. Reezigt
(en dank aan Davy Paap)

Casus F.S.V. Fysiek
Missie & Visie
Speerpunten
Projectproces
Project Fysiek
SWOT Analyse
SWOT - Introductiekamp
PDCA - Cirkel
PDCA - Fysiek
Missie
Visie
Van Dale:
mis•sie de; v -s, -siën 1 zending, opdracht: de ~ van ons bedrijf is … de hoofddoelstelling

Waar staan we voor? Waartoe en waarom bestaat ons project? De identiteit van het project/bedrijf. De 'permanente' opdracht. De missie blijft langdurig van kracht.
N.b.: Afbakening van terrein (product, afnemer, regio) wordt vaak "business definition" genoemd ipv missie
De primaire functie van het project/bedrijf
Ambitieus gedeeld beeld van de toekomst
" a.Het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis van de Fysiotherapie en haar toepassingen en;
b.Het bevorderen van de contacten tussen haar leden"

De primaire functie van het project
De speerpunten om onze visie waar te maken zijn:
a. Internationaliseren;
b. Corporate identity;
c. Onderzoek doen naar de meerwaarde van een eigen pand voor Fysiek.
Omschrijving van succesbepalende factoren die de visie ondersteunen
1. Initiatie fase
2. Definitie fase
3. Ontwerp fase
4. Voorbereidings fase
5. Realisatie fase
6. Nazorg
Initiatie fase
Waarom dit project? Wat is de vraagstelling?
Is het project haalbaar?
Wie zijn eventuele partners in dit project?
Wat moet het resultaat zijn?
Waar liggen de grenzen van het project (wat hoort er niet meer bij)?

Brainstormen! Welke ideeën hebben we?

Resultaat: Startdocument / projectplan
Definitie fase
In deze fase worden De eisen en wensen die aan het projectresultaat gesteld worden, zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat om de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men denkt dat het resultaat moet zijn.

DUS:
Randvoorwaarden
Functionele eisen
Operationele eisen
Ontwerpbeperkingen

Resultaat: eerste deel van
plan van aanpak
Ontwerp fase
Met de eisen- en wensenlijst uit de definitie fase kunnen ontwerpkeuzes worden gemaakt. In de ontwerpfase wordt er een ontwerp (of ontwerpen) gemaakt waarmee men denkt het projectresultaat te kunnen bereiken


DUS:
Hoe gaan we het eindresultaat bereiken?


Resultaat: plan van aanpak
Voorbereidings fase
In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project; Randvoorwaarden worden in orde gemaakt.

Vb. Instructie aan personeel, goederen inkopen, aannemer aanstellen etc.

Resultaat: project kan 'zo' van start gaan
Realisatie fase
In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat plaats. Het is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Voor hen lijkt het alsof het project nu pas gestart is. Het is de 'doe' fase.

Resultaat: beoogde resultaat van het project
Nazorg
De nazorgfase verschilt ernorm per project.
In deze fase wordt alles geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen.

In deze fase kan men denken aan het instrueren van gebruikers, schrijven van handleidingen, bewaken van continuïteit, evalueren van het project.

De nazorgfase kan zeer kort zijn, maar ook meerdere jaren duren
1. Initiatie fase
2. Definitie fase
3. Ontwerp fase
4. Voorbereidings fase
5. Realisatie fase
6. Nazorg
1. Startdocument

2. Go/no-go (1)

3. Plan van Aanpak | Go (2)

4. Randzaken

5. Beleidsplan/Uitvoering

6. Evaluatie/Jaarverslag
Inwerken KB - RvT
Ideeën opdoen in de kroeg / sauna
Brainstormen op school
Netwerk aanspreken, 'afkijken' bij anderen
Wat weet de academie al over studieverenigingen?
Wat is er al op de academie/opleiding?
Wie komt er in het bestuur?
Welke eisen stelt de Hanze Hogeschool aan Sv's?
wat willen leden? - Enquete van opleiding
Welke eisen stellen wij aan een sv?

Wat beperkt ons? Financiën!
Wat willen we in 1 jaar bereiken?
wat willen we over enkele jaren bereikt hebben?
Hoe gaan we het aanpakken?
Welke functie krijgt elke bestuurder?
Welke activiteiten willen we organiseren?
welke commissies hebben we hiervoor nodig?
Wat gaan we wanneer doen?
Hoe zorgen we voor communicatie, overzicht e.d.?

Hoe gaan we het financiëren?

Plan van aanpak -> toetsing door dean van academie (Gijske Steendam) en teamleiding fysiotherapie (J.p. Landsman & K. Sulmann)
Regelen van:

Statuten (notaris)
bankrekening (rabobank)
postvak
printpassen
systeem voor ledenadministratie
herkenbare kleding
planning van sollicitaties

etc.
Beleidsplan (begroting) instemmen
UItvoeren van plan van aanpak
Commissies aanstellen/ aansturen
Overlegcyclus doorlopen
Netwerk opbouwen
Leden werven
Activiteiten organiseren en uitvoeren

Verenigingsjaar
Jaarverslag
Jaarrekening
Benoeming nieuw bestuur
OVerdracht documentatie
Inwerktractject
Overgangsperiode
Evaluatie

Sluiting verenigingsjaar
Start nieuwverenigingsjaar
Sterktes
Zwaktes
Kansen
Bedreigingen
Sterke commissie
Enthousiasme
Charisma
Groot budget
Ervaring van vorige jaren
Specifieke kennis in huis
DJ's
Groot netwerk
Geen salaris
Onervaren commissieleden
Te ervaren commissieleden
Zelfverzekerdheid
Geen opleiding(en) hiervoor
Weinig slaap

Veel nieuwe studenten
Kennisoverdracht
Goede sfeer
Goede faciliteiten (vb. opblaaskussens)
Veel aanbieders van materiaal
Technisch falen
Tijdbestek
Locatiebeheerder
Slecht weer
"Cultuur 1e jaars"
Hypothese
Experiment
Evaluatie
Beleidsplan
Verenigingsjaar
Jaarverslag
ALV
Nieuw
verenigings-
jaar
De Kwaliteitscirkel van Deming


Plan: Plannen van het verbeterproces incl. doelstelling
Do: Het verbeterproces uitproberen
Check: De resultaten van het procesverloop vergelijken met de doelstelling en de beginsituatie
Act: Verbeterprocedure integreren en uitvoeren

Doel: Verbeteren van processen
Bata '10 - 87e
4 maanden van te voren trainen, 3x per week
Eindresultaat Bata '11
24e
Komend jaar wederom 4 maanden van te voren beginnen met trainen
Francis Bacon (1620)
Bata '11 - Top 50 behalen door meer training
"Plan" succesvol
1e uur: 40 dozen p/u
2de uur: 60 dozen p/u
door twee
handen te gebruiken
"Zuivel" gaat twee handen gebruiken met
vakken vullen
65 dozen ingepakt
Alle afdelingen met twee handen inpakken
Gisteren 65 dozen in
een uur
,
vandaag door voorsorteren 80 dozen in een uur
Eerste uur voorsorteren, dan met 2 handen inpakken
Per uur 90 dozen ingepakt
Verplicht voorsorteren
80 dozen per uur per persoon
. 1 persoon gaat fulltime voorsorteren, anderen gaan fulltime vullen.
Doel: gem. 100 per uur
Functie verdeling; 1 sorteerder, rest vullers
Gemiddeld 95 dozen per uur
Functie verdeling handhaven
Na 1 cyclus: 65 dozen per uur
40 -> 95 per uur
+ 137,5 %
Na 3 cycli: gem. 95 dozen per uur
Begin: 40 per uur
Na 2 cycli: 90 dozen per uur
Waarom?
Inzicht krijgen in huidige situatie - geen verassingen in de toekomst!
Projectmatig werken
door Davy Paap & Roland R. Reezigt
Casus F.S.V. Fysiek
Jelte Pauw
Daniëlle Moolenaar
Davy Paap
Dieuwke Knoll
Roland R. Reezigt
Oprichtings Bestuur ('09-'10)
Vragen?
Initiatie fase
Definitie fase
Ontwerp fase
Voorbereidings fase
Realisatie fase
Nazorg

"Fysiek is op 09-09-‘09 officieel opgericht als studievereniging. Het eerste jaar van het bestaan van Fysiek zal in het teken staan van
opstarten en ontwikkelen
. Belangrijk is dat in het jaar 2009 en 2010 een
fundament
wordt gemaakt waar de
aankomende jaren op gebouwd
kan worden. Voor het bouwen van fundament zijn er speerpunten opgesteld. Met deze speerpunten realiseert Fysiek haar missie."

Ambitieus gedeeld beeld van de toekomst (omschreven met succesbepalende factoren)
Visie van Fysiek (DB 1)
Missie van Fysiek
Missie McDonalds?
"Ondernemen met oog voor de omgeving vinden we bijzonder belangrijk en we nemen graag onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij.
Think global, act local is al sinds de oprichting in de jaren 50 ons motto. Dit is terug te vinden in alle facetten van onze bedrijfsvoering."
= "PR Mission" -> mooi geschreven voor publiek
Visie McDonalds?
Good Food Fast is het credo van McDonald’s. Kwaliteit op alle fronten staat daarbij centraal. Dit houdt in dat we iedere gast de beste kwaliteit en een gevarieerde keuze willen bieden. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename restaurantomgeving, een lekkere keuze kunnen maken bij McDonald’s.
We realiseren dit onder meer door ons assortiment voortdurend uit te breiden met innovatieve producten van hoge kwaliteit. En door onze restaurants te voorzien van een eigentijdse uitstraling.
www.govote.at
Vul de volgende vraag in, over een mogelijk project om rugklachten aan te pakken:

72 37 68
In een analyserende rol streven wij naar het vergroten van de continuïteit van de vereniging. Hierin staan
transparantie
en het
verbreden van het sociale netwerk tussen haar leden
centraal. Daarnaast willen wij de
vereniging attractiever maken voor de leden en externe partijen.
Intern
Extern
Direct
invloed
Indirect
invloed
Visie van Fysiek (DB 7)
Komend bestuursjaar zullen er lange termijn samenwerkingsverbanden worden gelegd met
minstens acht buitenlandse contacten
binnen Europa en zullen er in Groningen
twee verschillende informatieve evenementen
worden gehouden gericht op fysiotherapie in het buitenland.
govote.at : 15 60 45
afbeeldingen gebruikt met toestemming van FSV Fysiek
afbeeldingen gebruikt met toestemming
van FSV Fysiek
afbeeldingen gebruikt met toestemming van FSV Fysiek
afbeeldingen gebruikt met toestemming van FSV Fysiek
Bron: Eigen foto
Bron: Eigen foto
bron afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/PDCA_Cycle.svg/2000px-PDCA_Cycle.svg.png
Afbeelding met toestemming van FSV Fysiek
bron afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/SWOT_nl.png/315px-SWOT_nl.png
Bron afbeeldingen; eigen foto's FSV Fysiek
bron afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/PDCA_Cycle.svg/2000px-PDCA_Cycle.svg.png
bron afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Francis_Bacon.jpg
bron afbeeldingen:
Eigen foto's FSV Fysiek
Full transcript