Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1 Liceum Ogólnokształcące

No description
by

Natalia Anna

on 7 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1 Liceum Ogólnokształcące

1 Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Limanowskiego

Patron
Bolesław Limanowski ( 1835-1935) - polski historyk i socjolog, działacz socjalistyczny, senator oraz publicysta.
1861 - organizator manifestacji patriotycznych w Wilnie
1870-77 - skazany na zesłanie we Lwowie
1881 - twórca Ludu Polskiego
1882 - współtwórca PPS i jej programu, działacz Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich
Po rozłamie PPS (1906) popierał PPS-Frakcję Rewolucyjną
Podczas I wojny światowej patronował Legionom Polskim i akcji niepodległości Piłsudskiego
1922-35 - senator, badacz dziejów porozbiorowych Polski, zwłaszcza kwestii robotniczych, historii demokracji i socjalizmu polskiego
KLASY
W ROKU SZKOLNYM
2014/1015
Klasa A humanistyczno-kulturowa
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : j.polski, historia, drugi język obcy

Przedmioty uzupełniające : przyroda, historia sztuki
Klasa B matematyczno-fizyczna
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające : chemia, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyze
Klasa C lingwistyczno-kulturowa
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : j. angielski, II język obcy, historia,

Przedmioty uzupełniające : przyroda, socjologia kultury, kultura anglosaska
Klasa D geograficzno-społeczna
z elementami turystyki
i krajoznawstwa (integracyjna)
I język : angielksi (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, turystyka i krajoznawstwo, ekonomia w praktyce, matematyka stosowana, język angielski (konwersatorium), kultura języka polskiego
Klasa E geograficzno-społeczna
z elemantami matematyki stosowanej
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : geografia, wiedza o społeczeństwie, II język obcy

Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, matematyka stosowana
Klasa F biologiczno-chemiczna
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, fizyka, matematyka stosowana, język łaciński w praktyce
Klasa G humanistyczno-społeczna
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające : przyroda, kultura języka polskiego, historia państwa i prawa, ekonomia w praktyce
Klasa H geograficzna z elementami
pedagogiki i psychologii (integracyjna)
I język : angielski (kontynuacja)

II język : hiszpański/niemiecki/francuski międzyoddziałowo

Rozszerzenia : geografia, język angielski

Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo, kultura, języka polskiego, elementy pedagogiki i psychologii, turystyki i krajoznawstwo
Historia
Historia
Patron
Znani absolwenci
Znani absolwenci
Żoliborski Oddział RTPD realizując swój program edukacyjny w 1930 r. założył w I Koloni WSM szkołę podstawową im. Bolesława Limanowskiego, obecnie budynki mieszczą m.in. kino ''Wisła''

W 1934 (1935) r. szkołę podstawową przekształcono w Gimnazjum nadając mu imię B. Limanowskiego. Gimnazjum to odznaczało się wysokim poziomem nauczania. Szkoła kształciła i wychowywała młodzież w duchu opartym na ideach głoszonych przez socjalistów.

W latach 1939-1945 grono pedagogiczne uczące w Gimnazjum prowadziło komplety tajnego nauczania. Absolwenci Gimnazjum aktywnie właczyli się do różnych nurtów działalności konspiracyjnej : AK, OW, PPS, AL.

W wyniku działań wojennych prowadzonych na terenie Starego Żoliborza w 1944 r. zostały zniszczone zabudowania I Koloni WSM, również budynek gimnazjum

Po wyzwoleniu Warszawy, jesienią 1945 r. władze oświatowe zdecydowały się na reaktywowanie Gimnazjum jako szkoły średniej z numerem I. Gimnazjum uruchomiono w budynku przy ul. Felińskiego 15

Żoliborska Jedynka swoją działalność realizowała jako szkoła świecka i środowiskowa pod opieką RTPD, a następnie TPD. Od 1957 r. pod nazwą I LO im. B.Limanowskiego jako jednostka państwowa, a od 1997 przejęta przez gminę Warszawa - Centrum.
Zbigniew Religia
Bronisław Geremek
Janusz Głowacki
Zbigniew Zapasiewicz
Jerzy Bończak
Marek Kotański
Michał Milowicz
Radosław Piwowarski
Andrzej Strejlau
Stanisław Jerzy Komorowski
Maciej Wierzyński
Wanda Zwinogrodzka
Lena Kolarska-Bobińska
Piotr Kaczkowski
Andrzej Paczkowski

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej szkoły


www.jedynka.org


Lokalizacja
Dyrekcja
Kadra dydaktyczna
Osiągnięcia
Kontakt
Lokalizacja
Więcej informacji
Dyrektor szkoły :
mgr Aldona Bałazińska-Lazur

Wicedyrektorzy :
mgr Dorota Jarosz-Dobiszewska
mgr Bogumiła Walczak

Dyrekcja
Kadra dydaktyczna
Język polski
Joanna Duszewska
Katarzyna Gembska
Grażyna Nowakowska
Ewelina Sobczyszczak
Bogumiła Walczak
Małgorzata Wilde
Anna Zacharczyk
Aneta Zachwieja
Język angielski
Agata Galas
Katarzyna Głasek
Krystyna Jasińska
Julia Karawajczyk
Marta Kolczyńska-Filipowicz
Renata Krawczykowska
Małgorzata Kozikowska
Agnieszka Kubit
Robert Wilczyński
Michał Świderski
Komal Agnihotri

Język francuski
Katarzyna Gutowska
Renata Sabak
Język hiszpański
Katarzyna Głasek
Renata Sabak
Dorota Kozłowska
Karlos Emandes Munar
Ernesto Rocha Gutierrez
Język niemiecki
Anna Darzyńska
Krystyna Habierska-Nowak
Katarzyna Mikołajczyk
Język rosyjski
Katarzyna Gutowska
Justyna Janusz
Język łaciński
Dorota Kozłowska
Historia
Dorota Jarosz-Dobiszewska
Agata Gołaj
Jolanta Karpowicz
Aneta Morantowicz
Joanna Sałasińska
WOS
Dorota Jarosz-Dobiszewska
Agata Gołaj
Jolanta Karpowicz
Aneta Morantowicz
Joanna Sałasińska
WOK
Grażyna Nowakowska
Matematyka
Bogusław Kaczmarski
Beata Kowalczyk-Kozłowska
Ryszard Ładyński
Bożena Makulska-Dąbkowska
Ewa Ożugowska-Woźniak
Dorota Sobańska
Renata Sobocińska
Irena Wiklik
Fizyka
Renata Sobocińska
Maria Rożko-Makowska
Chemia
Alicja Kończyk
Anna Zachwieja
Znna Wróblewska-Lech
Biologia
Lidia Cąder-Mierzejewska
Anna Kaliszewska
Geografia
Aldona Bałazińska-Lazur
Agata Markowska
Liliana Suchocka
Przygotowanie do życia w rodzinie
Lidia Cąder-Mierzejewska
Podstawy przedsiębiorczości
Arkadiusz Dobiszewski
Informatyka
Danuta Magdik-Sadura
Kamil Kawęcki
EDB
Ewa Jaworska
Wychowanie fizyczne
Bożena Chlewicka
Tadeusz Czosnecki
Krystyna Pazio
Danuta Rumińska
Piotr Kaczmarczyk
Alicja Wójcicka
Religia
ks. Marcin Piotrowski
Ilona Rokicka
Etyka
Artur Sydlewski
Klasy integracyjne
Szkolne Centrum Kultury
Galeria : Biblioteka, Czytelnia multimedialna, czytelnia do pracy cichej
Klasy integracyjne
Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 ucznió, w tym 3 do 5 osób niepełnosprawnych.
Cele które chcemy realizować w klasie integracyjnej
dostrzeganie w każdy uczniu jego mocnych stron oraz ich rozwijanie
bliska współpraca z rodzicami
rozwój pozytywnych postaw i więzi, tj tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, zaufania, przekonania, że wszyscy ludzie mają takie same prawaa
rozwój samodzielności ucznia
dostasowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia
Dzień integracji 2013
Szkolne Centrum Kultury
Szkolne Centrum Kultury
Od 2009 roku w szkole działa Szkolne Centrum Kultury,
w którym realizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne :
warsztaty dziennikarskie
klub dyskusyjny o profilu spolecznym
szkolne radio
koło recytatorskie
szkolna grupa teatralna
zespoły muzyczne
koło taneczne
koło biologiczne
seminarium etyczne
i inne koła przedmiotowe

SCK wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły o wykłady otwarte, warsztaty przedmiotowe, projekty i innowacje edukacyjne, koncerty i różnorodne wystawy tematyczne.

Od 5 lat organizujemy dla poziomu klas pierwszych, językowo-kulturowe wyjazdy edukacyjne do Londynu. Od dwóch lat, dla poziomu klas drugich, podobne projekty uwzględniające inne państwa Europy. Dzięki działalności SCK nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty w wielu dziedzinach.
Szkolne Centrum Kultury
Festiwal Młodych Talentów
Festiwal Młodych Talentów
Biblioteka
Czytelnia multimedialna
Czytelnia do pracy cichej
Osiągnięcia
Szczycimy się tytułem "Szkoła bez barier" oraz wyróżnieniem "Szkoła z pomysłem''
Osiągamy sukcesy w sporcie : Zajmujemy 9 miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, zwyciężyliśmy zajmując I miejsce w dzielnicy w : biegach przełajowych, piłce siatkowej, piłce ręcznej (zarówno chłopcy, jak i dziewczęta)
Nasi uczniowie zdobywają nagrody indywidualne i grupowe w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych o tematyce społecznej, historycznej, polonistycznej i językowe
Samodzielnie organizujemy konkursy o zasięgu dzielnicowym
Tradycją szkoły jest Festiwal Młodych Talentów adresowany do uczniów żoliborskich szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych
Kontakt
Adres : Warszawa Felińskiego 15
tel. : 22 839 48 13
fax : 22 39 48 13
e-mail : jedynka@jedynka.org
Full transcript