Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informationsmøde 22.04.15

No description
by

Cæcilie Salomonsen

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informationsmøde 22.04.15

MUMA med ny struktur = MBL
For at imødekomme branchens behov for kompetencer, men samtidig at formidle dem i en mere
fleksibel
form, har vi lavet en
ny struktur
for rammer og indhold på Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium.
En komplet MBL
5 obligatoriske moduler áf 5 ECTS point hver.

4 valgfrie moduler áf 5 ECTS point hver.

Afgangsprojekt áf 15 ECTS point
(Gennemføres indenfor en periode af max 6 år)


Obligatoriske moduler
Musikbranchen

Kontrakter & rettigheder i musikbranchen

Strategi og økonomisk styring

Kreativ dynamisk projektledelse

Ledelse

Valgfrie flex moduler
Moderne musikformidling

International Music Management

Dialogisk kommunikation og personlig træning

Publishing Academy

Live Academy

Digital Music Business

Musikkultur

Kreativ Business design


Informationsmøde d. 22.04.15
Diploma in Music Business and Leadership
Musikbranchen
Kontrakter & Rettigheder i musikbranchen
Strategi og økonomisk styring
Kreativ dynamisk projektledelse
Ledelse
Moderne musikformidling
International Music Management

Dialogisk kommunikation og
personlig træning
Publishing Academy
Live Academy
Digital Music Business
Musikkultur
Kreativ Business design
Opkvalificering
Vælg frit mellem udbudte moduler (bortset fra afgangsprojekt)

Mulighed for merit

Mulighed for senere gennemførsel af den fulde uddannelse
I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på:

• Plade/musikbranchen – funktioner/aktører
• A&R
• Publishingbranchen
• Koncert/festival/spillesteder/klubber/events
• Artist Management
• Kontrakter & aftaler (i samspil med jura-modulet)
• Pengestrømmene i musikbranchens nye økonomi.
• Musikmarketing* (evt. i samspil med Kaospiloterne)
• PR, formidling og sociale medier

Med ovenstående som mål, vil modulet arbejde på at skabe et ”fagligt” rum hvor de studerendes kompetencer og daglige/faglige udfordringer kommer i spil.

• Introduktion til faget
• Strategi overvejelser
• Balanced scorecard/Strategikort herunder
• Det økonomiske perspektiv
• Kundeperspektivet
• De interne processer
• Læring og innovation behandler
• Virksomhedens Årsregnskab
• Nøgletalsanalyse
• Budget som ledelsesværktøj
• Samarbejde ml. studerende indbyrdes og med andre aktører er en væsentlig arbejdsform i faget.

• Introduktion til faget
• Ledelsesperspektiver
• Leder typologier
• Ledelse og relationer
• Motivation
• Beslutningsprocesser
• Situationsbestemt ledelse
• Ledelse og kommunikation
• Ledelse og læring
• Konflikthåndtering
• Ledelsesudvikling

• Introduktion til juraen og den juridiske metode
• En grundlæggende indføring i ophavsretten
• Musikrettigheder (ophavsrettigheder, rettigheder til udøvende kunstnere og producentrettigheder)
• En generel indføring i aftale- og kontraktsretten: Aftalers indgåelse, fortolkning og misligholdelse
• Kontrakter i musikbranchen
• En tværgående del med cases og analyse og fortolkning af kontrakter fra musik-branchen

• Projektorganisering
• Kreativ Idéudvikling
• Projektledelse
• Netværk
• Dokumentation

• Grundig gennemgang af hele rettigheds- og forvaltningsområdet.
• Indføring i arbejdet med værker og rettigheder over en bred kam;
• Publishingvirksomhed og arbejdsområderne her, rettigheder og forvaltning, kontrakter.
• Pengestrømme – nationalt og internationalt.
• Arbejdet med rettigheder på de nye medier.
• Udfordringer for rettigheder i den digitale virkelighed.
• Talentudvikling indenfor producerteams og sangskrivere og co-writing.
• Arbejdet med film og musik & music supervision.
• Audio branding.
• ”Music copyright export" og internationale forhold og netværk.
• Grundig gennemgang af hele rettigheds- og forvaltningsområdet.
• Indføring i arbejdet med værker og rettigheder over en bred kam;
• Publishingvirksomhed og arbejdsområderne her, rettigheder og forvaltning, kontrakter.
• Pengestrømme – nationalt og internationalt.
• Arbejdet med rettigheder på de nye medier.
• Udfordringer for rettigheder i den digitale virkelighed.
• Talentudvikling indenfor producerteams og sangskrivere og co-writing.
• Arbejdet med film og musik & music supervision.
• Audio branding.
• ”Music copyright export" og internationale forhold og netværk.

• Publikumsinddragelse
• Nye forretningsmodeller, spillestedskrise, nichefestivaler.
• Internationalisering.
• Oplevelsesøkonomi.
• Projektstyring & budgettering
• Produktion & praktisk afvikling.
• Myndigheder & tilladelser.
• Spillestedsdrift
• Booking/agency-arbejdet.
• Det kulturpolitiske aspekt.
• Sociale medier, formidling, sponsorer & partnerskaber.
• Projektforløb – selvstændigt arbejde/projektudvikling og afvikling.

• Introduktion til faget
• Teoretiske overvejelser om og praktiske eksempler på internetbaseret kommunikation
• Introduktion til søgemaskiner og søgemaskineoptimering
• Introduktion til grundlæggende brugeradfærd på nettet med udgangspunkt i blandt andet eyetrackanalyser
• Identificering og analyse af onlinebaseret nyhedsindhold fra ikke-journalistiske aktører (content marketing)
• Oprettelse af hjemmeside i CMS og produktion af indhold i et samspil med underviser og medstuderende

I samarbejde med en række internationale platforme/institutioner (eks. Music Managers Forum), samt MXD – Music Export Denmark - udarbejdes et koncentreret forløb i det internationale arbejde som music manager. Modulet vil omfatte

• Markedsintroduktion til de primære markeder for dansk musik
• Internationale forhold omkring forvaltning, rettigheder, digitalisering, økonomiske pengestrømme og internationale aktører.
• Internationale forhold omkring visum, arbejdstilladelser, skatteforhold m.v.
• Særligt fokus på det tyske marked.
• Særligt fokus på internationalt netværk

Modulet vil arbejde mere i dybden med en række af områderne fra de øvrige moduler;
• De rettighedsmæssige aspekter.
• De ”nye” forretningsmodeller
• Lovgivning og internationalisering
• Digital markedsføring
• Digital distribution.
• Sociale medier
• De internationale aktører – streamingplatforme, indholdsproducenter, nye tendenser, metadata & brugeradfærd.

• Introduktion til faget
• Musik og kultur – ud fra forskellige perspektiver
• Den danske rockscene
• Musik og kvalitet
• Klassisk musik i det 20. århundrede
• Kultur og æstetik
• Den internationale rockscene gennem 60 år
• Musik og identitet – forskellige musikkulturer
• Modernisme, postmodernisme og andre ”ismer”

• Personlig drivkraft og motivation bag en forretning.
• Fra idé til forretningsmodel
• Test, vurdering, udvikling og/eller videreudvikling af en idé ved hjælp kreativitet og innovative metoder
• Forretningsmodeller og design af forretningsmodeller
• Definition af ”value proposition”, infrastruktur, kunder og salgstrategi og kanaler.
• Trends og tendenser.
• Strategi og strategisk planlægning for udvikling af forretningen

Kommunikation
Teambuilding og teamwork
Den coachende leder
Afgangsprojekt
Individuel vejledning i relation til afgangsprojektet. Her lægges op til sparring med såvel projektvejleder som evt. medstuderende, og der kan lægges vægt på såvel idéudvikling som afklaring/fokusering af projektet, afhængigt af den studerendes behov.


Kr. 5.000,-
Kr. 6.500,-
Kr. 6.500,-
Kr. 5.000,-
Kr. 6.500,-
Kr. 15.000,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Kr. 4.500,-
Husk tilmeldingsfrist d. 26.05.15
Jesper Mardahl: jesper@promus.dk - Astrid Elbæk: ae@musikkons.dk - Jette "Jolle" Jensen: jjj@musikkons.dk
Full transcript