Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Begroting - Exploitatie

No description
by

Jo Triepels

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Begroting - Exploitatie

Transparante baten:
Wettelijk budget minus afdracht bepalend voor opbouw baten (idem voor pgb en overige ink,
m.uv. meerzorg
Personeel
Stuurinformatie mbt ingezetten medewerkers per 1-1-015 volledig vanuit Harmony
Stuurinformatie mbt kosten personeel verbijzonderd in MARAP
Stuurinformatie kwaliteit personeel idem
Samenvattend streven
Sturen obv Visio normen vwb ZZP's
Overhead is transparant inclusief wat daarvoor gedaan wordt (kwaliteit en kwantiteit), percentage gelijk
Kengetallen voor iedereen identiek
Afwijkingen onderwerp MARAP gesprekken
Bijzondere domeintaken worden doorbelast naar rato omvang budget

ZZP basis
Inkomsten en uitgaven obv prestaties
Gemiddelde ZZP's
Uitgangspunt is dat ZZP's binnen Visio terug gerekend worden naar de gemiddelde opbrengst per ZZP, waardoor deze binnen gehele organisatie gelijk is en bechmarks mogelijk zijn
Proces
begroting - exploitatie "balans met praktijk"

Inkomsten
Relatie baten in managementinformatie voortdurend in beeld t.o.v. uitgaven.
Sleutel vwb relatie bekend.
Meerzorg exclusief n. meerzorg

Van centraal naar directie:
Input obv externe afspraken overall
Verdeling obv afspraken RvB / directie
Kapitaallasten gemiddeld per ZZP, afwijkingen in beeld
MARAP gesprek gericht op 100% prestatie, afwijkingen alleen daar te legitimeren mits overall W&D corrigeerbaar
-
- ZZP afspraak met RvB
- PGB afspraak
- Overige Ink. afspraak
Uitgaven
Personeel
Primair financieel, secundair FTE en niv.
Overhead versus praktijk

Materieel
gedifferentieerd op hoofdlijn

Overhead:
Bekend is percentage overhead, maar ook in een aantal situaties door vertaald naar een overzicht wat door ondersteuning geleverd wordt en wat door directies zelf gedaan wordt. In 2015 vergaand in beeld voor Facilitaire services, ICT en informatisering, communicatie. Voor overige ondersteuning aantal afspraken, verdere detaillering in 2016
Full transcript