Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

Sjellim në vëmëndjen Tuaj se diploma në “Menaxhim Agrobiznesi”, ndër të tjera ofron për Ju kompetenca dhe aftësi profesionale në fusha të tilla si:

• Menaxhim/drejtim i ndërmarrjeve të agroindustrisë
• Menaxhim/drejtim i fermave
• Menaxhim i burimeve prodhuese te ndermarrjes
• Menaxhim i filierave agroushqimore
• Marketing
• Marketing agroushqimor
• Analizë e sjelljes konsumatore
• Administrimi i ndërmarrjeve
• Hartim projektesh, implementim & menaxhim i tyre
• Analiza & vlerësim i faktorëve të rritjes së prodhimit bujqësor
• Analizë dhe monitorim i zhvillimit të tregjeve bujqësore
• Menaxhim/drejtim financiar
• Analizë dhe menaxhim risku
• Kontabilitet etj.

Sa më sipër por jo vetëm, konsideroni dhe vlerësoni se keni bërë një zgjedhje perfekte për karrierën Tuaj
Studentë të Departamentit “Menaxhim Agrobiznesi”
Sjellim në vëmëndjen Tuaj se diploma në “Ek. & Politikat e Zhv. Rural”, ndër të tjera ofron për Ju kompetenca dhe aftësi profesionale në fusha të tilla si:

Hartim i strategjive & politikave të zhvillimit bujqësor
Hartim i strategjive & politikave të zhvillimit rural
Analiza ekonomike & vlerësim të impakteve të politikave të zhvillimit bujqësor & rural
Analiza & vlerësim i faktorëve të rritjes së prodhimit bujqësor
Vlerësim i efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore
Vlerësim i efektivitetit ekonomik të konkurueshmërisë së sistemeve të teknollogjive bujqësore
Vlerësim i efektivitetit ekonomik të teknollogjive bujqësore
Diagnostikimin & analizë e potencialeve të zhvillimit ekonomik
Analizë & monitorim i zhvillimit të tregjeve bujqësore
Analizë e sjelljes konsumatore
Analizë dhe vlerësimin e efekteve të politikave monetare dhe fiskale në hapsirën rurale etj.

Sa më sipër por jo vetëm, konsideroni dhe vlerësoni se keni bërë një zgjedhje perfekte për karrierën Tuaj
Studentë të Departamentit ”Ekonomia & Politikat e Zhvillimit Rural”
Sjellim në vëmëndjen Tuaj se diploma në “Ekonomiks i Aplikuar”, ndër të tjera ofron për Ju kompetenca dhe aftësi profesionale ne fusha të tilla si:

• Ekonomiksi në përgjithësi
• Ekonomiksi agrar.
• Menaxhim i burimeve prodhuese.
• Kërkim tregu.
• Vlerësim asetesh.
• Vlerësim projektesh & programesh zhvillimi.
• Analizë kosto.
• Analizë financiare.
• Analizë dhe menaxhim risku.
• Optimizimin e perdorimit të faktorëve të prodhimit
• Hartimin e prognozave ekonomike
• Njohje & përdorim i metodave sasiore në kërkim.
• Vlerësim i efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore.

Sa më sipër por jo vetëm, konsideroni dhe vlerësoni se keni bërë një zgjedhje perfekte për karrierën Tuaj.
Studentë të Departamentit “Ekonomiks i aplikuar”
Sjellim në vëmëndjen Tuaj se diploma në “Financë Kontabilitet”, ndër të tjera ofron për Ju kompetenca dhe aftësi profesionale në fusha të tilla si:

• Financë.
• Financat Rurale
• Menaxhim financiar.
• Kontabilitetit.
• Kontabilitet Bujqesor.
• Administrim i ndërmarrjeve te agroindustrise.
• Auditim.
• Analizë financiare.
• Menaxhim i institucioneve financiare.
• Menaxhim i burimeve prodhuese ne ndermarrje.
• Analizë kosto.
• Analizë & menaxhim rrisku etj.

Sa më sipër por jo vetëm, konsideroni dhe vlerësonise keni bërë një zgjedhje perfekte për karrierën Tuaj.
Studentë të Departamentit “Financë Kontabilitet”
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Sjellim në vëmëndjen Tuaj se diploma në “Menaxhim i Turizmit Rural”, ndër të tjera ofron për Ju kompetenca dhe aftësi profesionale në fusha të tilla si:

• Menaxhim /drejtim i sipërmarrjeve turistike.
• Marketing
• Marketing turizmi.
• Administrim i sipërmarrjeve/bizneseve turistike.
• Hartim i politikave & strategjive të zhvillimit të turizmit rural.
• Zhvillim i turizmit rural të integruar.
• Analizë e sjelljes konsumatore.
• Menaxhim i burimeve prodhuese.
• Analizë dhe monitorim i zhvillimit të tregjeve turistike etj.

Sa më sipër por jo vetëm, konsideroni dhe vlerësoni se keni bërë një zgjedhje perfekte për karrierën Tuaj.
Studentë të Departamentit “Menaxhim i Turizmit Rural”
Sjellim në vëmëndjen Tuaj se diploma në “Informatikë Biznesi”, ndër të tjera ofron për Ju kompetenca dhe aftësi profesionale në fusha të tilla si:

• Njohje & përdorim të metodave sasiore të studimit & kërkimit.
• Aftësi programuese.
• Aftësi implementuese të programeve në sipermarrjet e biznesit.
• Planifikim dhe optimizim i planeve të veprimtarisë prodhuese.
• Administrimi i ndërmarrjeve.
• Menaxhim i burimeve prodhuese.
• Optimizimin e përdorimit të faktorëve të prodhimit.
• Hartim projektesh, implementim & menaxhim i tyre.
• Analizë menaxhim rrisku etj.

Sa më sipër por jo vetëm, konsideroni dhe vlerësoni se keni bërë një zgjedhje perfekte për karrierën Tuaj.
Studentë të Departamentit “Matematikë Informatikë”
KOMPETENCAT DHE AFTESITE PROFESIONALE TE STUDENTEVE SIPAS DREJTIMEVE TE DIPLOMIMIT
Studentëve të diplomuar në

Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit
, ju ofrohen një sërë aftësishe dhe kompetencash profesionale.
Më konkretisht sipas fushave te diplomimit:


Menaxhim Agrobiznesi
►Ekonomia & Politikat e Zhvillimit Rural
►Finance Kontabilitet
►Menaxhim i Turizmit Rural
►Informatike Biznesi
►Ekonomiks i Aplikuar
Full transcript