Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De verzorgingsstaat

No description
by

S GB

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat
De vraag is wie er moet zorgen voor mensen met....

een verstandelijke beperking
dementerende oudere
.......

> Dit zijn vragen waarop in elke samenleving steeds weer een antwoord moet worden gevonden
Wat is een verzorgingsstaat
Liberale stelsel
: veel overlaten aan de markt, steun die mensen ontvangen is laag, weinig voorzieningen. Te vinden in: VS, Australië, Canada

Corporatistische type:
hoog voorzieningsniveau. Werknemers en werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol, rol overheid is beperkt. Te vinden in de landen: België, Frankrijk


Sociaaldemocratische model
: uitgebreid stelsel van sociale zekerheid met hoge uitkeringen. De burgers betalen veel belasting en premies. Te vinden in: Zweden, Finland, Denemarken.

Mediterraan type:
lage sociale zekerheid, weinig sociale voorzieningen voor niet-werkenden/vrouwen. Te vinden in: Spanje, Portugal, Italië, Griekenland


verschillende modellen
De verzorgingsstaat
Wie helpt?
welfare triangle
Welfare triangle
reguleringsmechanismen
Om de goederen en diensten in een samenleving te verdelen zijn er 3 reguleringsmechanismen:
> Overheid
> Markt (vraag en aanbod)
> Particulier initiatief (bijv. familie/gezin, gemeenschappen)
Opdrachten bij de paragraaf
Uitleg welfare triangle en de politieke stromingen
Volgende week
Markt
Overheid
Particulier initiatief
* Een land waar de overheid zich verantwoordelijk stelt voor het welzijn van de burgers
Andere definitie: Samenleving waarin de overheid zich garant stelt voor noodzakelijk geachte materiële en immateriële voorzieningen voor alle burgers.
NU! opdracht welfare triangle
Je gaat in groepjes van 3 of 4 de welfare triangle invullen:

Je bepaalt of de collectieve goederen door de overheid, markt of particulier initiatief moeten worden geregeld.

Elk groepslid heeft een eigen rol (docent, arbeider, ondernemer of bijstandsmoeder) Het verschilt dus per groepslid hoeveel inkomen jij hebt en hoeveel belasting je mogelijk kunt betalen

10- 15 minuten, overleg goed met elkaar
Nieuwe methode


Wat gaan we deze periode leren?

> Kenmerken verzorgingsstaat
> Internationale vergelijking verzorgingsstaat
> Praktijk verzorgingsstaat: Dilemma
- Uitleg welfare triangle
- Oefeningen uit het werkboek:
Kennis en begrip: opdr. 1,3,4
Toepassen opdrachten 1, 3, 4
Mindmap (blz. 105)
Wat gaan we deze les doen?
Welfare triangle + politieke stromingen
markt
particulier initiatief
overheid
liberalisme
christendemocratie
sociaal democratie
Welfare triangle + waarden
markt
particulier initiatief
overheid
vrijheid, wederkerigheid
solidariteit/naastenliefde
gelijkheid
Full transcript