Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VOORBEELDIG

No description
by

Renee Lievens

on 12 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VOORBEELDIG

VOORBEELDIG
Gebruik
de syllabus
:
> ga naar www.examenblad.nl
> 2018, VWO
> tekenen

Untitled (Cowboy) uit 1989 van Richard Prince
'Imitatio', 'Variatio' en 'Aemulatio'
1500-1750, 1750-1900, 1900-1945 en 1945-heden
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2000.272/
Kopienkritik van Oliver Laric
L.H.O.O.Q.
van Marcel Duchamp

Mona Lisa van Leonardo da Vinci
http://static.digischool.nl/ckv2/bevo/kunstvakken2_2006/dada/mona_lisa.htm
Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965
De eeuwig terugkerende vraag die het denken over
kunst en het wezen van de kunst determineert, is die
naar mimesis of creatie. Is kunst veeleer mimetisch,
nabootsend, of moet ze de vrucht zijn van expressie of
creatie. Kortom: is een kunstwerk louter schepping? De
discussie is niet zo eenvoudig als ze lijkt.
TEKST 1 Creatie en mimesis

TEKST 2 Het cliché en de traditie

Torso van Belvedere
Schepping van Adam, Michelangelo
De denker, Rodin
Bijlage 2: Probleemstellingen (pagina 14 syllabus)
1. Waar halen kunstenaars, vormgevers en architecten
hun voorbeelden

vandaan
? (bijvoorbeeld:
uit de natuur, de kunst, het exotische, het nostalgische verleden of een toekomstbeeld)
2.
Hoe onderzoeken
kunstenaars, vormgevers en architecten ‘het voorbeeld’ en
hoe verwerken ze
het in hun eigen kunst
? (letterlijk, conceptueel, functioneel, materieel; imitatio, variatio,
aemulatio)
3. Op welke wijze zijn
technische ontwikkelingen
van invloed op de omgang van kunstenaars,
vormgevers en architecten met 'het voorbeeld'? (bijvoorbeeld: grafische technieken, fotografie,
computers)
4. Hoe worden
cultuurhistorische ontwikkelingen
gereflecteerd in het denken over en kiezen van
'het voorbeeld' door kunstenaars, vormgevers en architecten? (Bijvoorbeeld: religie,
humanisme en verlichting; romantiek; industrialisering; socialisme; massacultuur;
globalisering; digitalisering)
5. Hoe past de omgang van kunstenaars, vormgevers en architecten met 'het voorbeeld'
binnen de
kunstfilosofie?

Michelangelo’s bekendste fresco van de Sixtijnse kapel is de Schepping van Adam door God (Genesis 2:19). Volgens de Bijbel is de mens naar Gods gelijkenis en evenbeeld geschapen
(Genesis 1:26-27).
1. Waar halen kunstenaars, vormgevers en architecten
hun voorbeelden

vandaan
? (bijvoorbeeld: uit de natuur, de kunst, het exotische, het nostalgische verleden of een toekomstbeeld)
2.
Hoe onderzoeken
kunstenaars, vormgevers en architecten ‘het voorbeeld’ en
hoe verwerken ze het in hun eigen kunst
? (letterlijk, conceptueel, functioneel, materieel; imitatio, variatio, aemulatio)
Hoe hoog de gaven van Michelangelo ook werden
ingeschat, zelfs een genie heeft zijn voorbeelden. Zo lijkt Adam bijna een spiegelbeeldige kopie van de Torso van Belvedere en zijn verschillende plekken van het plafond deels te herleiden tot de Laocoöngroep.

3. Op welke wijze zijn
technische ontwikkelingen
van invloed op de omgang van kunstenaars, vormgevers en architecten met 'het voorbeeld'? (bijvoorbeeld: grafische technieken, fotografie,
computers)
Fresco / secco: wat is het verschil?
4. Hoe worden
cultuurhistorische ontwikkelingen
gereflecteerd in het denken over en kiezen van 'het voorbeeld' door kunstenaars, vormgevers en architecten? (Bijvoorbeeld: religie, humanisme en verlichting; romantiek; industrialisering; socialisme; massacultuur; globalisering; digitalisering)

Dus hier:
- welke rol speelt het voorbeeld in de Renaissance?
- mochten kunstenaars werken naar voorbeeld?
- waar lieten kunstenaars zich door inspireren?
1400-1600
accenten:
 Schilderkunst in Noord Europa
 Italië, wedergeboorte van de klassieken
 Opdrachtgevers en rivaliteit, de Italiaanse stadstaten en Rome

Kunst en wereldbeeld:
- opkomst van het humanisme

Visies op kunst:
- schoonheid als eenheid van delen: harmonie, maat, verhouding, symmetrie, orde
(proportieleer).

Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht:
- kerk; wereldlijke machthebbers;
- de veranderende positie van de kunstenaar, van ambachtsman naar homo universalis.

Wetenschap en techniek:
- boekdrukkunst en grafiek; olieverf,
- bestuderen van klassieken; eigen onderzoek van de werkelijkheid: perspectief, anatomie, wetmatigheid,
- geschiedschrijving (Vasari) en geschiedenis van Romeinse architectuur (Alberti).


Samenvatting Renaissance (uit de syllabus pagina 56)
Adams
Monolith the face of
half dome
1926
Tekst 3: Reproductie van afbeeldingen: de kopie
Weston
Pepper
1930

Tekst 4: klassieke normen
Mantegna, Oculus in het Paleis van de
hertog van Mantua, 1465-1474

Tekst 5: 'de Romeinse kopie'
De Discuswerper
, Romeinse kopie van Grieks origineel door Myron, 450 voor Chr.

Oliver Laric, Kopienkritik, 2011

Tekst 6:
Tempietto
Bramante
Tekst 7: antieke kleding versus moderne kleding
Houdon, George Washington, 1785-1792

Benjamin West, De Dood van Generaal Wolfe, 1770
Tekst 8: Augustus Pugin
…iedereen met smaak in Europa zou kiezen voor Romeinse [kleding],
waarvan de uitwerking zonder twijfel van een andere orde is.


Deel 1/4 serie over Pugin: God's Own Architect
Sir Charles Barry en Augustus Welby Northmore Pugin, Parlementsgebouwen, Londen, 1839-52
Volgens Pugin was de gevel aan de waterzijde ‘totaal Grieks’
.....Is de klok/toren meer Gotisch
...of meer Klassiek?
Tekst 9: Als de kopie een kunstwerk is, wat is dan het origineel?
http://www.theverge.com/2015/5/30/8691257/richard-prince-instagram-photos-copyright-law-fair-use
Appropriation art
Als de kopie een kunstwerk is, wat is dan het origineel?
Tekst 10
Duplitecturale Wonderen: Een onderzoek naar de Chinese replica’s van Westerse steden
Tekst 11 Gijs Frieling, EX VOTO
Tekst 12 Luc Tuymans, Plagiaat?
Tekst 1 Esthetica als hermeneutiek
BLOK 2 : variatio
BLOK 1: imitatio
Het Griekse ‘mimeisthai’ betekent: in beeld brengen, verbeelden, uitdrukken.
Sommige kunstenaars willen zo ver gaan dat ze zelfs de natuur willen imiteren en overtreffen. Anderen gebruiken de zichtbare werkelijkheid en de natuur als een toetssteen en een voorbeeld waaruit ze stillevens of perspectief zullen ontwikkelen.
'Hermeneutiek' komt van het Griekse hermèneuein, dat zowel
vertolken als verklaren, uitleggen
betekent. In de Griekse mythologie is Hermes de postbode van de goden. Het vak hermeneutiek bemoeit zich vanouds met de uitleg van teksten, vervolgens met beeldende kunst en de cultuur in de volle breedte en het menselijk leven in het algemeen. Heideggers idee dat er voor de mens niets anders op zit dan te proberen zichzelf te begrijpen, heeft tot deze verbreding bijgedragen.
Hermeneutiek gaat over
interpreteren.
Wat kan jouw interpretatie allemaal beinvloeden?
Vincent van Gogh
Een paar schoenen
1886
Tekst 2: Palladio en de wetten van de harmonie
- nabootsing Renaissance idealen o.a. door Bramante en Alberti
- representatie nieuwe sociale status eigenaren
- innovatie nieuwe gebouwen:
1) hij gebruikte als eerste het klassieke tempelfronton in de gevel van een villa
2) relatie villa met omgeving essentieel (relatie met de natuur)

'Een villa moet indien mogelijk op een heuvel gebouwd worden omdat dit mooi en gezond is, en gelegen zijn aan een bevaarbare rivier omdat dit handig is, transportkosten drukt en er mooi uitziet'.


Illustratie uit I quattro libri dell'architettura
Maniërisme
Parmigianino,
Madonna met de lange hals
1534-40
Maniëra:
1) ten eerste
een stijl of manier
in de letterlijke betekenis
2) ten tweede een hooggeprezen stijlgevoel,
waaruit ongedwongen omgangsvormen, virtuositeit, welbespraaktheid en verfijning voortvloeiden
Tekst 3: Het leven van Jacopo Pontormo
http://www.arttrav.com/florence/pontormo-visitation/

http://www.depont.nl/collectie/kunstenaars/meer-informatie/kunstenaar/viola/info/
TEKST 4: Auguste Perret
- vernieuwende architectuur van Auguste Perret (1874-1954)
- opleiding aan de Ecole des Beaux-Arts
- Auguste Perret geloofde dat aan de eis van oprechtheid van constructie, kon worden voldaan door gebruik te maken van de onlangs ontdekte techniek van het
gewapend beton
tekst 5: gemaakte idylles, Gauguin in Tahiti
Puvis de Chavannes, Het heilige woud, 1884
Paul Gauguin, Waar komen we vandaan? Wie zijn we? Waar gaan we heen?, 1897
Ook Gauguin vond, bij al zijn bewondering voor Puvis, dat zijn soms wat stoffige plechtigheid nog
niet het definitieve antwoord op de impressionisten kon zijn.
De theorie van Puvis paste eigenlijk óók niet helemaal bij het symbolistische verlangen naar versluiering. Puvis zei bijvoorbeeld dat schilderijen abstracte gedachten ‘zo helder en lucide mogelijk’ moesten uitbeelden, wat wel iets anders was dan Gauguins motto: Soyez mystérieuses!
(‘Weest mysterieus!’).
De pastorale wereld van Puvis Het heilige woud bestaat dan ook uit
personificaties van de kunsten en wetenschappen
, volgens het geijkte
procédé gehuld in antieke gewaden.
Welke rol speelden de Wereldtentoonstellingen?
Reliëf van de Borobúdur
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-F-1998-7-44
Tekst 7: Primitivisme in de moderne kunst, Die Brücke
Emil Nolde, Maskersstilleven II, 1911
De scheppingen van de inheemse kunstenaars van Afrika en Oceanië werden door Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) ‘ontdekt’ in de vitrines van het volkenkundig museum van Dresden in 1904.
Introductie: pag. 9
- Richard Prince
- Oliver Laric
- Dali

Jim Krantz maakte de foto voor de jr '90 voor een Marlbororeclame op een ranch in de kleine plaats Albany in Texas. ‘Net als iedereen die zijn eigen werk kent,’ vertelde Krantz in een telefonisch interview over deze foto, ‘is het alsof je jezelf in de spiegel ziet.’
‘Toen ik vertrok, wist ik niet of ik trots moest zijn of dat ik voor gek stond.’

'ik werd getroffen door de kloof tussen de minachting waarmee architectuurcritici kijken naar deze themawijken – die ze afdoen als kitscherig, niet authentiek jatwerk – en de groeiende vraag naar deze wijken vanuit Chinese huiseigenaren, waarvan velen hun spaargeld hebben gebruikt om een huis
te kopen in een nepversie van Zweden of een nagebootst Orange County. Veel Chinezen “accepteren” deze nabootsingen niet alleen, ze zijn er trots op.’

Waarom is er een Parijs in Hangzhou? Of een Nederland in Shanghai?
Full transcript