Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mechanizm usuwania brudu

No description
by

Weronika Sobulska

on 7 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mechanizm usuwania brudu

Mechanizm usuwania brudu
Brud możemy znaleźć na ubraniach, skórze i przedmiotach codziennego użytku. Powinniśmy dokładnie myć się i pamietać o miejscach tj. paznokcie, uszy, przestrzenie między palcami itd.
Substancje powierzchniowo czynne ( detergenty - surfaktany)
Substancje powierzchniowo czynne - związki, które zmniejszają napięcie powierzchniowe wody.
Każda substancja powierzchniowo czynna zbudowana jest z dwóch części o różnym powinowactwie do wody:
ogonek – hydrofobowy,
główka – hydrofilowa,
Usuwanie brudu
Powstawanie piany
Twardość wody
Zwilżalność substancji
Woda zwilża substancje zbudowane z cząsteczek o budowie polarnej - wnika ona wtedy do ich środka, natomiast substancje zawierające cząsteczki o budowie niepolarnej zostają w środku suche.
Brud a woda
Napięcie powierzchniowe
Woda jest naszym podstawowym środkiem do czyszczenia brudu. Jednakże nie nadaje się ona do czyszczenia tłuszczu. Tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalnikach polarnych oraz dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach niepolarnych. Wszystkie tłuszcze są lżejsze od wody.
Materiały
zwilżalne
to te o powierzchni
hydrofilowej.
Na ich powierzchni woda rozpływa się i
wnika w ich pory.
np. beton, drewno.
Materiały
niezwilżalne
to te o powierzchni
hydrofobowej.
Woda
nie wpływa w ich pory.
np. plastik, szkło.
Siły spójności
-siły występujące między cząsteczkami wody.

*
wewnątrz
cieczy siły działające na jej cząsteczki
równoważą się
;
*
na powierzchni
cieczy siły
nie równoważą się
;

Wiemy dlatego ze warstwa powierzchniowa cieczy zachowuje się jak napięta błona, co nazywamy
napięciem powierzchniowym
powietrze
woda
Cząsteczka na granicy
faz woda- powietrze
jest poddana działaniu
sił tylko w głąb cieczy
Siły działające
na cząsteczkę
przyciągają ją
we wszytkich
kierunkach
woda destylowana
1
2
3
4
mydło w płynie
płyn do mycia naczyń
proszek do prania
Do kazdej zlewki wlewamy wodę. Pierwszą zlewkę zostawiamy pustą, do drugiej dodajemy mydło w płynie, do trzeciej płyn do naczyn i do czwartej proszek do prania. Mieszamy zawartość zlewek i czekamy, aż będą nieruchome. Nasępnie bardzo ostrożnie kładziemy igłe na ich powierzchni.
Obserwacje: Igła utrzymuje się na powierzchnicieczy tylko w zlewce z wodą destylowaną.
Wniosek: Dodanie do wody mydła, płynu do mycia naczyń czy proszku do prania zmniejsza jej napięcie powierzchniowe.
Główka - część hydrofilowa, wykazuje powinowactwo do wody. Może to być grupa karboksylowa, hydroksylowa lub sulfonowa.
Ogon - część hydrofobowa, nie wykazuje powinowactwa do wody. Najczęściej jest to łańcuch węglowodorowy.
Związki te mają charakter amfifilowy.
Po dodaniu cząsteczek substancji powierzchniowo czynnej do wody, ustawiają się one w specyficzny sposób: główki znajdują się w wodzie, o ogony wystają ponad jej powierzchnię.
W ten sposób rozrywają wiązania wodorowe, tworząc własne struktury w pobliżu grupy hydrofobowej.
Powietrze
Woda
W efekcie część hydrofobowa "dziurawi" powierzchnię wody, zmniejszając jej napięcie powierzchniowe i zwiększa jej zdolność do zwilżania powierzchni hydrofobowych.
Substancje powierzchniowo czynne można podzielić na grupy w zależności od ich zastosowania na:
emulglatory - stosowane w farbach, kosmetykach i przemyśle spożywczym,
środki zwilżające,
środki pianotwórcze,
detergenty - środki czyszczące
Surfokanty można podzielić ze względu na ich grupę hydrofilową na:
anoniowe (mydło),
kationowe,
amfoteryczne,
niejonowe

Mydło tworzy otoczkę wokół cząstki brudu, a pęcherzyki piany ułatwiają unoszenie go na powierzchnię wody.
Hydrofobowe ogony jonów mydła wnikają w cząstki brudu.
Tarcie i mieszanie ułatwia oderwanie cząstek brudu z tkaniny.
Jony mydła zamykają w miceli oderwany brud.
Brud zostaje usunięty z tkaniny.
Podczas prania roztwór zostaje napowietrzony. Jony mydła, skupiając się, tworzą micele, w których są zamknięte pęcherzyki powietrza – powstaje piana.
Jony mydła tworzą w wodzie skupiska zwane micelami.
We wnętrzu miceli jest zamkniety pęcherzyk powietrza.
Micela unosi się na powierzchnię wody.
Pianę na powierzchni tworzy cienka warstwa wody zamknięta z obu stron jonami mydła.
Badanie wpływu twardości wody na powstawanie piany
roztwór mydła
woda
destylowana
roztwór
chlorku
wapnia
roztwór
chlorku
magnezu
1
2
3
Do zlewek wlewamy po kolei wodę destylowaną, do drugiej roztwór chlorku wapnia, a do trzeciej roztwór chlorku magnezu. Następnie dodajemy roztwór mydła i mieszamy aż do spienienia. Zapisujemy obserwacje i znow dodajemy roztwór mydła.
Obserwacje: W zlewce nr 1 mydło pieni się bardzo dobrze i nie powstaje osad. W zlewce nr 2 i nr 3 mydło pieni się bardzo słabo i wytrąca kłaczkowaty osad. Po ponownym dodaniu roztwory mydla i wymieszaniu, we wszystkich zlewkach powstaje piana.
Wniosek: mydło nie pieni się w wodzie zawierającej kationy wapnia i magnezu. Woda w której występują jony Ca i Mg , jest nazywana wodą twardą.
2+
2+
Kamień kotłowy
nierozpuszczalny osad węglanu wapnia i magnezu, który powstaje w wyniku gotowania twardej wody
Dziekuję za uwagę!
Weronika Sobulska 1d

Badanie wpływu różnych substancji na napięcie powierzchniowe wody
Full transcript