Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Triết học mac

No description
by

Huỳnh Long

on 25 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Triết học mac

Mối quan hệ biện chứng
1. Khái niệm phạm trù? Nguyên nhân? Kết quả?
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
3. Ý nghĩa phương pháp luận
Nguyên nhân - kết quả
Phạm trù là gì?
- Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc 1 lĩnh vực nhất định.

- Ví dụ:Trong toán học có phạm trù "số", "hình", "điểm". Trong kinh tế có phạm trù "hàng hóa"," giá cả", tiền tệ
Ví dụ

Phạm trù nguyên nhân - kết quả trong triết học
Nhóm 4

Chào mừng các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 4
Nội dung
Nguyên nhân - Kết quả
Khái niệm
- Phạm trù nguyên nhân dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật, một hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau => Tạo ra sự biến đổi nhất định

- Phạm trù kết quả dùng để chỉ những biến đổi xuất hiện do sự tác động giữa các mặt, các yếu tố, trong một sự vật, hiện tượng, hoặc giữa các sự vật, hiện tượng.
*Sự biến đổi mầm mống hạt lúa (nguyên nhân ) -----> cây lúa (kết quả)


b. Quan hệ biện chứng

Trên đây là bài thuyết trình
của nhóm 4.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe :)
Thế nào là nguyên nhân?
Thế nào là kết quả?
Ý nghĩa phương pháp luận
*hạn hán (nguyên nhân)

*Muốn cho hiện tượng nào đó xuất hiện cần tạo ra những nguyên nhân cùng những điều kiện cho những nguyên nhân đó phát huy tác dụng. Ngược lại, muốn cho hiện tượng nào đó mất đi thì phải làm mất nguyên nhân tồn tại của nó cũng như những điều kiện để các nguyên nhân ấy phát huy tác dụng.
*Vì mối liên hệ nhân quả rất phức tạp, đa dạng nên phải phân biệt chính xác các loại nguyên nhân để có phương pháp giải quyết phù hợp với mỗi trường hợp cụ thể trong nhận thức và thực tiễn
*Vì một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra và ngược lại một nguyên nhân có thể dẫn đến nhiều kết quả nên trong nhận thức và thực tiễn, chúng ta cần phải có cái nhìn mang tính toàn diện. Từ đó có biện pháp thích hợp tạo điều kiện cho nguyên nhân có tác động tích cực đến hoạt động và hạn chế sự hoạt động của nguyên nhân có tác động tiêu cực.
Phân biệt
nguyên nhân
nguyên cớ
điều kiện
với
với
Điều kiện là những sự vật, hiện tượng gắn liền với nguyên nhân, liên hệ với nguyên nhân trong cùng một không gian, thời gian, tác động vào nguyên nhân làm cho nguyên nhân phát sinh tác dụng. Nhưng điều kiện không trực tiếp sinh ra kết quả.
thiệt hại mùa màng (kết quả)
Vì nguyên nhân luôn có trước kết quả nên muốn tìm nguyên nhân của một hiện tượng nào đấy cần tìm trong những sự kiện những mối liên hệ xảy ra trước khi hiện tượng đó xuất hiện. Tuy nhiên không phải hai hiện tượng nào nối tiếp nhau về mặt thời gian cũng là quan hệ nhân quả.
Thành viên

nhóm 4
Tạ Ánh Dương
Phạm Nguyễn Thùy Trang
Hồ Châu Bảo Dung
Hồ Thảo Miên
Nguyễn Thị Kim Ngân
Huỳnh Phương Uyển Nhi
Lê Thị Tuyết Kha
Huỳnh Sơn Bảo Long
Cuối bài
1/ Phạm trù nguyên nhân, kết quả.
2/ Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả .
3/ Ý nghĩa phương pháp luận .
Mối liên hệ nhân quả
Tính khách quan
Tính phổ biến
Khách quan chính là những điều xảy ra bên ngoài, không phụ thuộc vào ý nghĩ hay ý muốn của con người

Nguyên cớ là những sự vật, hiện tượng xuất hiện đồng thời với nguyên nhân, nhưng nó chỉ là quan hệ bên ngoài ngẫu nhiên chứ không sinh ra kết quả.
Tính phổ biến là bất cứ sự vật, hiện tượng nào đều có mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác. Không có sự vật nào trong thế giới vật chất lại tồn tại độc lập, riêng lẻ.
Mỹ muốn đánh boom phá miền Bắc Việt Nam
Nguyên nhân là do bản chất đế quốc nhưng phải tạo cớ để hành động -> Sự kiện Vịnh Bắc Bộ 8/1964
2C2H2 → C4H4

Để các phản ứng xảy ra cần phải có các điều kiện
Nhiệt độ
Chất xúc tác
Áp suất
Môi trường
......
O2 + 2SO2 ↔ 2SO3

3MnO2 --> Mn3​O4 + O2
CaCO3 → CaO + CO2
1. Nguyên nhân sinh ra kết quả nên nguyên nhân luôn luôn có trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau khi nguyên nhân đã xuất hiện.
Ngày và Đêm
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Vì vậy muốn tìm ra nguyên nhân phải tìm trong bản thân sự vật sự việc
Vậy vì sao lại có sấm sét ???
2. Nguyên nhân sinh ra kết quả, nhưng kết quả không hoàn toàn thụ động, nó vẫn có khả năng tác động trở lại nguyên nhân
Kinh tế kém phát triển
Dân trí thấp
Tác động
3. Nguyên nhân, kết quả có thể hoán đổi vị trí cho nhau
Thu nhập không công bằng
Mâu thuẫn xã hội
Tệ nạn xã hội
Kinh tế chậm phát triển
VD 1
Trứng gà
Con gà
VD 2
4. Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả và ngược lại, một kết quả có thể được ra đời từ rất nhiều nguyên nhân
5/ không bao giờ được to hơn
Kết quả
Nguyên nhân
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Full transcript