Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

30. 1. 2015 – DOD FIT ČVUT 2015/2016

Prezentace pro Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium (začínající v roce 2015/2016) Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.
by

Veronika Dvořáková

on 14 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 30. 1. 2015 – DOD FIT ČVUT 2015/2016


Marek Suchánek,
se umístil v mezinárodním kole soutěže NetRiders CCNA na 7. místě. Ve střední Evropě byl dokonce pátý.

Tomáš Sýkora
zvítězil s bakalářskou prací "Problematika vývoje herně-výukové aplikace pro předškolní děti" v Diplomové práci roku 2014.

Radim Špetlík
a
Karel Rymeš
vyhráli soutěž Angry Birds AI Competition 2014, jejíž cílem bylo vyvinout inteligentního agenta, který dokáže bez lidské intervence hrát populární hru Angry Birds.

Ondřej Paška
a
Tomáš Sušánka
slaví úspěchy s hrou Mozkovna.

Bc. Dominik Veselý
zvítězil v přehlídce mobilních aplikací AppParade 2013.

Ing. Josef Kokeš
zvítězil v soutěži o nejlepší diplomovou práci ACM SPY 2013 s prací „Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael“.

Michal Kopp
a
Aliaksandr Maksimau
zvítězili ve studentské kategorii soutěže Společně otevíráme data 2013 s aplikací
www.najdi-lekarnu.cz
.
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
Den otevřených dveří
pro zájemce o bakalářské studium
30. 1. 2015
Program DOD FIT
Historie FIT
Dotazy?
Proč studovat FIT?
Průběh studia
Obory BSP Informatika
Společné předměty
Úspěchy studentů FIT
BIT
Bezpečnost a informační technologie

PI
Počítačové inženýrství

ISM
Informační systémy a management

Harmonogram
přijímacího řízení

Kde sídlí (a učí) FIT
Přijímací řízení do BSP
Studium v zahraničí
Katedry FIT
2009
– vznik FIT a zahájení prezenční výuky
v bakalářském studijním programu (BSP) Informatika

2010
– zahájení prezenční výuky v magisterském studijním programu (MSP) Informatika, kombinované formy BSP a Ph.D. a anglické verze BSP a MSP

prosinec 2010
– první absolvent doktorského studia

červen 2012
– první absolventi: 100 Ing. + 100 Bc

2014
– akreditace nového BSP programu Informatika
Stav k 25. 1. 2015
1 696 BSP + 577 MSP + 60 PhD
= 2 250 studentů
(z toho necelých 10 % žen)
9 prof. + 13 doc. + 84 odborných asistentů
= 96 učitelů
(z toho 13 žen)
celkem 154 zaměstnanců
teoretické informatiky (KTI)
softwarového inženýrství (KSI)
číslicového návrhu (KCN)
počítačových systémů (KPS)
aplikované matematiky (KAM)
Bakalářský studijní program
čistě
informatický studijní program
podle mezinárodních standardů

poskytuje
potřebný matematický a teoretický základ

současně se věnuje
moderním technologiím
a programování

neobsahuje fyziku

od 2. ročníku nabízí
6 studijních oborů

obor si student volí sám
, nejpozději do určení tématu bakalářské práce

pro všechny obory máme
navazující magisterské obory

standardní doba studia
3 roky
13 týdnů semestru
– zimní a letní

cca
26 h/týdně
výuky:
přednášky v posluchárnách
semináře v tabulových učebnách
praktická výuka v počítačových učebnách
cca
5 zkoušek
na konci semestru

evropský kreditní systém
(ECTS)
celkem je třeba získat aspoň
180 kreditů
/3 roky

Bezpečnost a informační technologie
Informační systémy a management
Počítačové inženýrství
Teoretická informatika
Webové a softwarové inženýrství
zaměření Počítačová grafika
zaměření Softwarové inženýrství
zaměření Webové inženýrství
Znalostní inženýrství
Volba oboru Vás nelimituje!
Obor si student volí výběrem oborových předmětů po prvním ročníku.
Obory nejsou omezeny kapacitně.

Návrh oborů respektuje doporučení komise ACM a IEEE-CS.
1. semestr
Číslicové a analogové obvody
Matematická logika
Právo a informatika
Programování a algoritmizace 1
Programování v shellu 1
Základy matematické analýzy
Tělesná výchova

2. semestr
Databázové systémy
Lineární algebra
Programování a algoritmizace 2
Struktura a architektura počítačů
Volitelný předmět
Tělesná výchova


6. semestr
Angličtina, externí certifikát
Bakalářská práce
Dokumentace, prezentace, rétorika
Povinně volitelný humanitní předmět
Povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
Volitelný předmět
3. semestr
Algoritmy a grafy 1
Automaty a gramatiky
Základy diskrétní matematiky
Volitelný předmět (některé obory)

4. semestr
Bezpečnost
Operační systémy
Počítačové sítě5. semestr
Bakalářský projekt
Pravděpodobnost a statistika
Volitelný předmětOborové předměty
Konceptuální modelování
Právo a podnikání
Softwarové inženýrství 2
Tvorba informačních systémů
Znalostní inženýrství

Jeden z finačně-manažerských:
Finanční a manažerské účetnictví
Finanční trhy
Oborové předměty
Architektury počítačových systémů
Jednotky počítačů
Praktika v návrhu číslicových obvodů
Systémy reálného času
Vestavné systémy
Základy řízení systému
Oborové předměty
Administrace OS Unix
Administrace OS Windows
Architektury počítačových systémů
Bezpečný kód
Hardwarová bezpečnost
Systémová a síťová bezpečnost
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/ism
Kontakt:
prof. Ing. Jan Dohnal CSc., jan.dohnal@fit.cvut.cz
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/bit
Kontakt:
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. <robert.lorencz@fit.cvut.cz>
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/pi
Kontakt:
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. <hana.kubatova@fit.cvut.cz>

Obecné podmínky uvádí úřední deska FIT
https://fit.cvut.cz/fakulta/deska/podminky_prijeti

Počet přijímaných studentů: 1100 (prez.) + 200 (komb.)
Podmínky garantovaného přijetí:
test
SCIO z matematiky
– percentil 65 a více
nebo úspěšný řešitel krajského kola
SŠ olympiády
v matematice, fyzice, programování (nebo děkanem uznaná ekvivalentní soutěž)
Přijímací
zkouška z matematiky
na FIT v červnu 2014 – 65 a více bodů (ze 100)
Další uchazeči budou případně přijati v pořadí výsledků přijímací zkoušky do kapacity programu.

8. 1. 2015
– otevření elektronického formuláře pro přihlášky
https://prihlaska.cvut.cz
(500 Kč)
31. 3. 2015
– poslední možnost doručení podepsané papírové přihlášky společně s dokladem o zaplacení na studijní oddělení
10. 4. 2015
– otevření aplikace
https://pririz.fit.cvut.cz
20. 6. 2015
– (sobota) přijímací zkouška z matematiky na FIT
(90 minut, nutno se přihlásit skrz „přiříz“ do 18. 6. 2015)
25. 6. 2015
– náhradní termín přijímací zkoušky
do 26. 6. 2015
– zveřejnění bodové hranice pro doplnění kapacity
do 19. 7. 2015
– zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
2. 7. 2015
– zápis do studia
1. 9. 2015
– náhradní termín zápisu do studia
1. 10. 2015
– začátek semestru
https://fit.cvut.cz/zajemci-o-studium/ bakalarsky-program/prijimaci-rizeni.
TI
Teoretická informatika

Oborové předměty
Algoritmy a grafy 2
Architektury počítačových systémů
Object-Oriented Programming
Programovací jazyky a překladače
Programovací paradigmata
Vytěžování znalostí z dat
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/ti
Kontakt:
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. <jan.janousek@fit.cvut.cz>
WSI
Webové a softwarové inženýrství


studijní pobyty v rámci programu Erasmus
– 40 bilaterálních dohod (např. TU Wien, RWTH Aachen, TU Helsinki, UP Valencia, UP Catalunya, EPITA Paris, TU Delft, USI Lugano, Roma La Sapienza, ETH Zurich)
intenzivní kurzy Athens
bilaterální dohody mimo EU v rámci sítě Magalhaes
(např. UNAM + IPN Mexico, PUCMM Peru, UTP Panama, USP + UFRJ Brazilie, UFSM Chile)
další dohody
(např. ITESM Mexico, UTEM Chile)


Učte se jazyky,
angličtina NESTAČÍ!
Vše na jednom místě
v Dejvickém kampusu ČVUT!

Nová budova ČVUT
:
8 moderních počítačových učeben
4 seminární učebny
4 posluchárny (sdílené s FA)
děkanát

Národní technická knihovna
(NTK)
Ballingův sál
počítačová učebna

Budova A
(9.–14.patro):
katedry
výzkumné skupiny
učebny a laboratoře
studentská respiriaJsme
moderní fakulta
střední velikosti s novými posluchárnami a učebnami.
Průběžně
inovujeme
výuku a vyhodnocujeme její kvalitu.
Pomocí Portálu SSP
propojujeme výuku s průmyslovými projekty
.
Studenti se mohou zapojit do činnosti
11 výzkumných skupin
.
Vše je na 1 místě
: ve 3 sousedních budovách v areálu ČVUT Dejvice.
Už i bakaláři absolventi nacházejí
výborné uplatnění
.
Stále zvyšujeme nabídku
studia v zahraniční
(Evropa, Asie, Amerika).
Pořádáme pro studenty
vývojářské konference
, např. LinuxDays.
Nabízíme
odborné mimoškolní přednášky
o tom, co hýbe ICT světem.
Učíme programování
téměř v čemkoli (C++, Python, Ruby, Scala, iOS atd).
Studenti vybudovali unikátní open-source
Laboratoř 3D tisku
.
Otevřeli jsme jedinečnou
SAGELab
(grafika v tom nejvyšším rozlišení).
Studenti se podílejí na vydávání elektronického
čtvrtletníku Buď FIT
.
Starší studenti pořádají pro prváky
Seznamovák
.
Pro středoškoláky pořádáme
soutěž FIKS
.
Společně s VŠCHT umožňujeme
studium Bioinformatiky
.
FIT se za svou krátkou existenci stal místem,
kde informatika žije a kde se informatici setkávají a tvoří.

Prezentace
(45 min)
z naší krátké historie
studijní program Informatika a jeho obory
přijímací řízení
studium v zahraničí
proč studovat FIT
Portál spolupráce s průmyslem

Program v Nové budově ČVUT
stánky s ukázkami výsledků projektů a infostánek
exkurze skupin zájemců do prostor a laboratoří FIT
BUĎ FIT
Výzkumné skupiny
a laboratoře

Portál spolupráce
s průmyslem

WSI-PG
Počítačová grafika
Oborové předměty
Multimediální a grafické aplikace
Počítačová grafika
Programování grafických aplikací
Technologie Java
Tvorba uživatelského rozhraní
Softwarový týmový projekt 1
WSI-WI
Webové inženýrství
Oborové předměty
DB technologie pro Big Data
Programovací paradigmata
Technologie Java
Technologie XML
Tvorba webových aplikací
Vyhledávání na webu a v multimediálních DB

WSI-SI
Softwarové inženýrství
Oborové předměty
Programovací paradigmata
Object Programming
Konceptualní modelování
Softwarové inženýrství 2
Softwarový týmový projekt 1
Softwarový týmový projekt 2
Technologie Java
Ostatní (různé semestry dle oboru)
Ekonomické a manažerské principy
Softwarové inženýrství 1

Kontakt:
prof. Ing. Petr Kroha CSc. <petr.kroha@fit.cvut.cz>
ZI
Znalostní inženýrství

Oborové předměty
DB technologie pro Big Data
Technologie Java
Vyhledávání na webu a MM DB
Vytěžování znalostí z dat
Základy umělé inteligence
Znalostní systémy
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/zi
Kontakt:
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina PhD. <marcel.jirina@fit.cvut.cz>
Aplikovaná matematika
Aplikovaná numerika a kryptologie
Arbologie
Centrum pro konceptuální modelování a implementaci
Číslicový návrh a spolehlivost
Inteligentní web
Laboratoř 3D tisku
Laboratoř SAGE Lab
Paralelní a distribuované výpočty
Počítačové sítě
Pražský stringologický klub
Síťová bezpečnost
Výpočetní inteligence
http://fit.cvut.cz/vyzkum
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/wsi-pg
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/wsi-si
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/wsi-wi
FIREWALL
ANTIVIR
ČIPOVÉ
KARTY
SPRÁVCE
SÍTĚ

PODNIKOVÝ IS
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
BUSINESS
INTELLIGENCE
PRÁVO V IT
PRAKTICKÉ
POUŽITÍ
PROCESORŮ
ŘÍZENÍ
ROBOTŮ
PROGRAMOVATELNÝ
HARDWARE (FPGA)
VESTAVNÉ
SYSTÉMY
ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
SPOLEČNÉ ZÁKLADY
PROGRAMOVACÍ JAZYKY
ALGORITMY
2D/3D MODELY
ANIMACE
GRAFICKÉ EDITORY
DATABÁZE
VELKÉ SW
SYSTÉMY
ANALÝZA + NÁVRH
VÝVOJ V TÝMU
WEBOVÉ APLIKACE
MULTIMEDIÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
WEBOVÁ SLUŽBA (SEO)
UMĚLÁ
INTELIGENCE
DATA MINING
ALGORITMY
seznámení s firemními technologiemi a prostředím
řešení reálných a zajímavých problémů v rámci studia
přivýdělek při studiu
získávání referencí a praxe do CV
uznávání projektů do předmětů
Ústav tělesné výchovy a sportu
ČVUT v Praze


Zajišťuje TV a sport pro celé ČVUT
Pořádá sportovní akce
Běh 17.listopadu
Akademická mistrovství
Rektorský sportovní den
Provozuje sportovní centrum
Připravuje zimní a letní kurzy
Nabízí více jak 40 sportů
Full transcript