Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Panahon ng Enlightenment

No description
by

Yanna Sulbiano

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Panahon ng Enlightenment

... Panahon ng Enlightenment Ang impluwensya ng Rebolusyong Siyentipiko ay lumawak maging sa labas ng Agham. Hinangaan si Newton ng mga pilosopo dahil sa paggamit niya ng rason upang ipaliwanag ang batas na bumabalot sa kalikasan.
Sinimulan na rin ng tao na magbigay liwanag sa ugali ng tao.
Sa ganitong paraan, ang mga ideya sa Rebolusyong Siyenipiko ay nagbibigay-daan sa bagong panahon na kung tawagin ay Period of Enlightenment o Panahon ng Rason o Kaliwanagan. Dalawang Pananaw sa Gobyerno Thomas Hobbes
Isinulong niya ang paniniwalang ang absolutong monarkiya ang pinaka-mahusay na uri ng pamahalaan.

“Magkaroon ng digmaan ng lahat laban sa kahit sinuman”

Sinulat ang Leviathan kung saan kanyang inilarawan ang isang lipunang walang pinuno at ang posibleng maging diresiyon nito sa lipunan. Mga Iba't Ibang Pilosopiya Ang lungsod ng Paris ay naging setro ng mga dakilang isipan ng panahon. Ang mga kritiko sa panahong ito sa France.

Binigyang paliwanag ng mga pilosopo ang lahat ng aspeto ng buhay. Partikular na tinututulan ng mga pilosopo ang tradisyon ng ganap na monarkiya at banal na karapatan. Kanila ring tinututulan ang espesyal na pribilehiyo ng mga hari at ng mga pinunong simbahan.

ATHEIST- mga taong hindi naniniwala sa presensiya ng Diyos.
DEIST- naniniwalang ang Diyos ang tagalikha ng daigdig ngunit tinatanggi ang mga ritwal sa simbahan. John Locke
Naniniwala siya na ang tao ay ipinanganak na hindi mabuti o masama, kundi, ang karakter ng tao ay hinuhubog ng kanyang mga karanasan.
Ayon din sa kanya, ang tao ay maaring matuto sa kanyang mga karanasan at kaya nitong magbago.

Binigyan diin niya na ang tao ay gagat ng pangangatwiran ay makararating siya sa pagbuo ng isang pamahalaang abisang makipa-ugnayan at tutulong sa kanya. VOLTAIRE
(1694-1778) Isang french, na ang tunay na pangalan ay Francois Marie Arouet. Nagpalabas ng mahigit sa pitumpung klat na tumalakay sa mga sanaysay sa politika, pilosopiya, kasaysayan at drama.
Dalawang beses na siyang nakulong dahil sa kanyang mga ipinupokol na insulto sa mga maharlika. Patuloy niyang ipinaglaban ang tolerance, rason at ang limitadong monarkiya.
"Tinututulan ko ang iyong mga sinasabi, ngunit ipinagtatanggol ko hanggang kamatayan ang iyong karapatan sabihin ito"
Full transcript