Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Format presentatievorm Portfoliopresentatie

Eigen Vaardigheid ICT
by

Sanne Romijn

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Format presentatievorm Portfoliopresentatie

Wat wilde ik leren? Hoe heb ik deze willen bereiken? Hoe is het gegaan? Portfolio presentatie Leerjaar 1
Januari 2012 Ik wilde vooral lessen geven om een goed beeld te kunnen schetsen van mijn kennis en vaardigheden. Twee lessen
Geschiedenis les aan het begin van het schooljaar en een les informatieverwerking afgelopen dinsdag. Resultaat en Transfer Wat heb ik bereikt en heb ik mijn doel voor periode 1 behaald? Wat ga ik de komende tijd doen? Waar stond ik voordat ik aan de PABO begon? - Beroepsoriënterende stages op de HAVO
- Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4 - Onderwijsassistent Beslissen en activiteiten initiëren
Ik kan zelfvertrouwen tonen en op eigen initiatief handelen
Aansturen
Begeleiden
Aandacht en begrip tonen
Ik kan de effecten van mijn eigen gedrag op anderen inschatten en daar goed mee om gaan.
Samenwerken en overleggen
Ik kan gezamenlijk resultaat van de teambelangen stellen boven mijn eigen resultaat en belangen.
Ethisch en integer handelen
Formuleren en rapporteren
Ik kan een verslag volgens een heldere structuur opbouwen. Daarnaast gebruik ik correct Nederlands en produceer ik goede en vlot lopende zinnen. Tot slot ben ik kort, kernachtig en volledig.
Vakdeskundigheid toepassen
Ik heb laten zien dat ik onverwachte praktijksituaties of een concreet onderdeel daarvan op een zodanig niveau beheers dat ik handel in de juiste volgorde.
Materialen en middelen inzetten
Leren (van feedback, fouten en reflectie)
Plannen en organiseren
Op behoeften en verwachtingen van leerlingen en collega's richten
Kwaliteit leveren
Ik kan aan mijn werk duidelijke kwaliteitseisen koppelen en daar mijzelf op beoordelen
Instructies en procedures opvolgen
Ik heb in de praktijk laten zien dat ik de procedures en richtlijnen die gelden in mijn werkomgeving eigen heb gemaakt en mijn werk conform deze richtlijnen kan uitvoeren.
Omgaan met verandering en aanpassen
Met druk en tegenslag omgaan
Gedrevenheid en ambitie tonen 1.1 Ik geef duidelijk leiding aan mijn klas.Ik zorg ervoor dat het rustig is in de klas voordat ik mijn les begin.
- Ik heb met alle leerlingen contact.
-Ik ben in staat signalen van leerlingen te volgen. (sensitieve-responsiviteit)
2.17 Rekening houden met de basisbehoeften van leerlingenDe leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt.
- Ik geef leerlingen complimenten
- Ik verdeel de aandacht over de leerlingen
- Ik waardeer de inbreng van leerlingen
3.18 Effectief communiceren.Ik sta rechtop
- Ik ben verstaanbaar en spreek duidelijk
- Ik start de les met een rustige stem
- Ik zorg dat leerlingen opletten Indicatoren en leerdoelen Een beeld vormen voor ontwikkelingspunten en leerdoelen in de toekomst. Met als doel Competent in reflectie en ontwikkeling Ik ben in staat verbeterpunten in mijn werk aan te brengen.
Ik breng nieuwe ideeën naar voren.
Ik heb een duidelijk beeld van mijn eigen kwaliteiten en beperkingen.
Ik kan verkregen feedback toepassen in mijn handelen. Geschiedenis Praktijkopdracht
Veelkleurig Nederland
'Ik ben Polleke hoor!' van Guus Kuijer Persoonlijk leedoel Ik kan na deze les mijn eigen beginsituatie, ten opzichte van het lesgeven opstellen. Reflectie & Transfer 1. Veel ideeën, moeilijke keuze.
2. Keuze gemaakt, weinig tijd over voor de voorbereiding van de les.
3. Begrippen waren moeilijk, meer aansluiten op de belevingswereld.
4. Kenmerken van de bevolkingsgroepen en de reden van immigratie was moeilijk te onthouden, beelden en platen zouden meer duidelijkheid zorgen. 1. Sneller keuzes maken.
2. Aansluiten op de belevingswereld.
3. Meer beeldend en concreet materiaal gebruiken. Informatieverwerking Reizen met het openbaar vervoer
'Met beppe naar het theater'
www.9292ov.nl Persoonlijk leerdoel Mijn les sloot aan op de belevingswereld van de leerlingen.

In mijn les gebruik ik concreet en beeldend materiaal.

Ik laat zien dat ik een leidende functie heb in de klas.

Ik laat zien dat ik ICT in de klas in kan zetten. Reflectie & Transfer 9 weken 12 lessen gegeven 7 lessen uitgewerkt a.d.h.v.
didactisch analyse model Wat is het verschil tussen mijn eerste les en mijn laatste les in deze 2 periodes? 1. Snelle keuzes gemaakt.
2. Iedereen kon de informatie goed volgen.
3. De kinderen konden zich iets bij de informatie voorstellen. Het sloot aan bij hun belevingswereld.
4.Mijn begeleide inoefening was beeldend genoeg . De leeringen konden zelfstandig aan de slag. 1. Consequent zijn oefenen. Ik wilde sneller keuzes maken, aansluiten op de belevingswereld en concreet en beeldend materiaal gebruiken. Ik ben snel tot keuzes gekomen.
Mijn laatste les sloot aan op de belevingswereld.
Ik heb concreet en beeldend materiaal gebruikt. Ik wil toch nog verder werken aan mijn leiding geven.
En verder wil ik in gaan op het Inhoudelijke en Didactische competent en het Organisatorische competent. EINDE
Full transcript