Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Material handling equipment

No description
by

Afatsumot Drachor

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Material handling equipment

Material Handling Equipment
ค.รถยก
(Industrial Trucks)

ใช้สำหรับขนย้ายวัสดุที่มีความแปรปรวนของเส้นทาง
มาก(สามารถเคลื่อนย้ายได้หลายเส้นทาง) โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการขนย้าย

อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท

ตามลักษณะการขนถ่ายดังต่อไปนี้

ชนิดปั่นจั้น (Crane)
1. Hand truck
เคลื่อนที่โดยใช้มือลากหรือเข็น
2. Pallet Jack
จะมีมือยื่นออกมาเป็นที่สำหรับยกชิ้นงาน
และมีล้ออยู่ที่ปลายมือทั้ง2 ข้าง
อุปกรณ์การขนส่ง
(Transport Equipment)
ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุหรือวัตถุดิบจากสถานที่หนึ่ง
ไปยังสถานที่อื่น มีหลายประเภท ดังนี้
ก. สายพาน (Conveyer)
รางเลื่อน (Conveyor)
เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในการขนย้ายวัสดุ รางเลื่อนนี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับยานพาหนะใด
รางเลื่อนชนิดสายพาน
(Belt Conveyor)
รางเลื่อนชนิดลูกกลิ้ง
(Roller Conveyor)
ชนิดของรางเลื่อน
Chute conveyor อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยลม
( Pneumatic conveyor )
กระพ้อลำเลียง
(bucket conveyor)
รางเลื่อนชนิดใช้ล้อกลิ้ง
(Wheel Conveyor)
Chain ConveyorCaster Ball Conveyor
ข. ปั้นจั่น (Crane)
เป็นเครื่องจักรที่มีกำลังในตัวเอง
ใช้ทำการยกสิ่งของได้ในพื้นที่จำกัดซึ่ง
เครื่องมือหรือเครื่องจักรประเภทอื่นเข้าไม่ถึง

แบ่งเป็น 4 ชนิดย่อยๆ ดังนี้
เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในการขนย้ายวัสดุ


ทำงานคล้ายแขนของมนุษย์
เครื่องยกจะอยู่ติดกับแขน
แขนสามารถหมุนได้ 360 องศา
(1) Jib crane
(1) Jib crane
สะพานจะอยู่บนรางที่ถูกติดตั้งบนผนัง
เครนชนิดนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 มิติ
(2) Bridge Crane
(3) Gantry Crane
เคลื่อนที่ได้ 6 ทิศทาง แต่จะมีขาสำหรับวิ่งบนพื้น
เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม
(4) Stacker Crane
คล้าย Brirdge crane แต่จะทำงานร่วม
กับรถยก ใช้ขนส่งวัสดุที่ต้องเก็บอยู่บนที่สูง
มากกว่า 50 ฟุตขึ้นไป
สามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติได้
(4) Stacker Crane

แบ่งเป็น 5 ชนิด ดังนี้
Hand truck แบบต่างๆ
สามารถปรับระดับของแขนยกได้
มีทั้งแบบปรับด้วยมือและอัตโนมัติ
3. Walkie Stacker
4. Counterbalanced (CB) Lift Truck
คนขับจะอยู่บนฐานของล้อ4 ล้อ
(5) Narrow-Aisle (NA)
Straddle Truck
คนขับจะอยู่ในท่ายืน
ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุในพื้นที่แคบ
2. อุปกรณ์ในการสร้างภาระงาน(Unit Load Formation Equipment)
ใช้สำหรับขนถ่ายวัสดุที่มีข้อจำกัดในการ
เคลื่อนที่ เช่น ขวดแก้วที่แตกง่าย เป็นต้น


แบ่งเป็น 5 ชนิดได้ ดังนี้
โดยทั่วไปจะทำจากไม้ พลาสติก และโลหะ
(1) Pallets
รับน้ำหนักได้มากกว่า pallets ใช้รองน้ำหนัก
วัสดุที่มีน้ำหนักมาก สามารถควบคุมได้โดยรถยก
(2) Skids
ใช้ขนถ่ายวัสดุที่หลวมไม่กระชับ
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
(3) Tote Pans
ส่วนใหญ่ทำจากเหล็ก จึงมีความทนทาน
มีหลายขนาด
ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือทางเรือ
(4) Intermodal Containers
ใช้สำหรับรัดกลุ่มวัสดุที่อยู่กันแบบหลวมๆ
เช่น กระดาษ แผ่นเหล็ก ฯลฯ
(5) Strapping/Tape/Glue
3. อุปกรณ์การจัดวางตำแหน่ง


(Positioning Equipment)
จัดวางให้วัสดุอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้งนี
้เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและการเก็บรักษา


ประเภทหลักๆของอุปกรณ์การจัดวางตำแหน่งมีดังนี้
1) Lift/Tilt/Turn Table
ใช้เมื่อตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการยกเอียง
หรือการเปลี่ยนโหลด
สามารถนำมาใช้เพื่อลดหรือจำกัดการยกสิ่งของ ของคนงาน
2) Dock Leveler
ใช้ในการโหลดท่าเรือเพื่อชดเชยความแตกต่าง
ระหว่างความสูงของเตียงรถบรรทุกและท่าเรือ
3) Ball Transfer Table
สายพานจะลำเลียงตั้งแต่โหลดผลักดัน
ให้บนโต๊ะบอลเกิดแรงเสียดทาน
โดยจำกัดน้ำหนักสูงสุดที่รับได้อยู่ที่ 600 lbs.
4) Rotary Index Table
ใช้สำหรับการการถ่ายโอนของชิ้นส่วน
ขนาดเล็กจากสถานีหนึ่งไปยัง
สถานีในศูนย์กลางการทำงานเดียว
5) Parts Feeder
ใช้สำหรับการลำเลียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ
ที่เหมือนกัน การเคลื่อนไหวจะใช้ imparted
ผ่านการสั่นสะเทือนแรงโน้มถ่วงแรง
6) Air Film Device
ช่วยให้การวางตำแหน่งของชิ้นส่วน
ที่มีน้ำหนักมากแม่นยำมากขึ้น
สามารถนำไปใช้กับเครนและรอกได้
7) Hoist
ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
ใช้ในพื้นที่ที่จำกัด
8) Balancer
ใช้จัดวางน้ำหนักของโหลดให้สมดุลเพื่อใช้กำหนดตำแหน่งการวางของให้แม่นยำมาก

ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ทั้งในแนวตั้ง
แนวนอนและการหมุนของโหลด

การขับเคลื่อนสามารถทำด้วยตนเอง ไฟฟ้าหรือลม
9) Manipulator
มี 3 ชนิด คือ
ก. Rigid-Link Manipulator
ใช้ในงานก่อสร้างซึ่งควบคุมด้วยระบบ
อัตโนมัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. Articulated Jib Crane
Manipulator
ใช้ในพื้นที่ที่จำกัด
มีลักษณะเป็นแขนใช้เชื่อมโยงชิ้นส่วน
ค. Vacuum Manipulator
ใช้สุญญากาศในการเคลื่อนย้าย
ทำให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น
10) Industrial Robot
ใช้สำหรับการผลิตชิ้นส่วน
การตรวจสอบ งานประกอบโดยใช้โปรแกรมควบคุม
Industrial Robot
4. อุปกรณ์จัดเก็บ
(Storage Equipment)
ช่วยในการจัดเก็บสินค้าจากการผลิตให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีความ
จำเป็นใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ก็สามารถค้นหา
ชิ้นส่วนนั้นได้สะดวกมากขึ้น
แบ่งเป็นหลายชนิด ดังนี้
1) Selective Pallet Rack
ชั้นจัดเก็บชิ้นส่วน
2) Drive-Through Rack
รถจะขับเคลื่อนระหว่างคานเสา

ชั้นวางจะมีปลายเปิดทั้งสองด้าน

การเก็บของเข้าถึงได้ง่าย
3) Drive-In Rack
ลักษณะคล้าย Drive-Through Rack แต่ต่างกันตรงที่ชั้นวางที่มีปลายเปิดด้านหนึ่ง
4) Flow-Through Rack
ชั้นวางที่ลาดเอียงตามแรงโน้มถ่วงของโลก
5) Push-Back Rack
มีลักษณะคล้าย
Flow-Through Rack
ต่างกันตรงชั้นไม่ได้ลาดเอียง
6) Sliding Rack
ใช้เป็นชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า
7) Cantilever Rack
ใช้จัดเก็บชิ้นส่วนที่มีลักษณะยาว เช่นท่อ ,ไม้ เป็นต้น
8) Stacking Frame
สามารถถอดชิ้นส่วนเก็บได้
สามรถประกอบเองได้
9) Storage Carousel
ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติ
Storage Carousel
10) Automatic Storage/Retrieval Systems
(AS/RS)
ระบบการจัดเก็บที่ช่องดำเนินงานในทางเดินแคบ ๆ
ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
มี 4 แบบ ดังนี้
ก. Unit Load AS/RS
สามารถจัดเก็บซ้อนกันได้ถึง
ความสูง 130 ฟุต สูงมากที่สุด
ข. Miniload AS/RS
ใช้ในการจัดเก็บ / ดึงชิ้นส่วนขนาดเล็ก รวมไปถึงเครื่องมือที่สามารถเก็บไว้ใน
ถังเก็บรักษาหรือลิ้นชักได้
Miniload AS/RS
ค. Man-On-Board AS/RS
สามารถหยิบจากชั้นวางหรือลิ้นชักภายใน
โครงสร้างการจัดเก็บ ซึ่งสามารถ
ควบคุมด้วยตนเอง หรือโดยระบบอัตโนมัติ
Man-On-Board AS/RS
ง. Deep-Lane AS/RS
โหลดสามารถเก็บไว้ได้ลึกมากขึ้นในชั้นเก็บ
11) Split-Case Order
Picking System
ระบบช่วยเลือกของแต่ละรายการแบบอัตโนมัติ
12) Mezzanine
สำหรับพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
หรือใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน
ขอบคุณค่ะ
Full transcript