Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duchowa pedagogika miłości

No description
by

Anna Psionka

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duchowa pedagogika miłości

„Nie możemy odżywiać dziecka na płaszczyźnie duchowej, jeśli jego obrazowi świata narzucamy nasze dorosłe myślenie i nie wnikamy w życie jego umysłu i ducha. Może wymaga to, abyśmy my także znów odnaleźli drogę do zapomnianego dziecka w nas samych.”
Arthur Brühlmeier
Poglądy Jana Henryka Pestalozziego
pedagogiką miłości
pedagogiką serca
pedagogiką ducha
optymistyczna


Trzeba samemu mieć serce i sferę własnego ducha, by pomóc uczniom w rozwoju mocy ich własnych serc i własnej duchowości.


Filozofia Pestalozziego jest nadal akualna.

Jego koncepcja człowieka jako istoty egzystującej jest przedstawiona w trzech bytach:

• Naturalnym
• Społecznym
• Moralnym

pozwala na zrozumienie wielu sprzeczności, z którymi zmagamy się w każdym okresie naszego życia.

O autorze
doktor pedagogiki i psychlogii
reformator oświaty "szkoła dla dzieci"
wykładał w Seminarium Nauczycielskim St. Michael w Zug
autor licznych artykułów o tematyce pedagogicznej, dydaktycznej i psychologicznej
opracował trzy wydania pism Pestalozziego
interesuje się muzyką, botaniką i fotografią czarno-białą
jest żonaty i ma pięcioro dorosłych dzieci
Arthur Brühlmeier
Duchowa pedagogika miłości
Arthur Brühlmeier wymienia następujące warunki dla rozwoju dziecka w organizacji odżywczego środowiska:


1. zapewnienie oparcia
2. stworzenie emocjonalnego bezpieczeństwa
3. zagwarantowanie spokoju
4. respektowanie dziecięcego świata
5. dostosowanie wystroju pomieszczeń do aktywności edukacyjnej dziecka
6. pielęgnowanie wspólnoty


Pedagogika Arthura Brühlmeiera
Wychowanie według Arthura Brühlmeiera
Wychowanie jest postrzegane jako:


funkcjonalne
( niezamierzone wpływy środowiska)

intencjonalne
(wybiórcze ukierunkowanie socjalizacji)


Wyróżniamy dwa rodzaje działań pedagogicznych:

przeciwdziałający
(profilaktyczny)
budujący

Pedagogika duchowa oczekuje od nauczyciela
wysokich kompetencji
zdrowia psychicznego
siły i wytrwałości w wychowaniu
możliwości oddziaływania na dziecko

Duchowe kształcenie dziecka
rozwijanie jego wrażliwości artystycznej, kreatywności
ożywienie jego życia uczuciowego,
napełnienie dziecka bogactwem wewnętrznym obrazów
zakorzenienie jego działania w obiektywnych wartościach.

Władza człowieka przejawia się w trzech strefach jego bytu
cielesnym
psychicznym- władza w formie jawnej, ukrytej
duchowym


Władza:
fundament wychowania

Rozwiązywania konfliktów

Jako istoty społeczne podlegamy umowie, która:

przyznaje prawa
nakłada obowiązki


Właściwe spełnienie w zawodzę nauczyciela osiągniemy dopiero w aspekcie moralnym:

dokonując wkładu w rozwój i predyspozycje dzieci
respektując ich osobowość
otwierając ich umysły
wprowadzając je w kolorowy świat
dokonując wszelkich starań by mogły stać się dobrymi ludźmiCzy bycie pedagogiem to droga do urzeczywistnienie naszego człowieczeństwa?
MIŁOŚĆ
motywuje do działnia
centrum wychowania dziecka
rozwinięte
ukształtowane
SERCE
zakorzeniona wyższa natura człowieka
UCZUCIA
dziecka
uszlachetnione
przez wartości nadrzedne
Jak dzieci przeżywają świat?
Każdy nowonarodzony dysponuje gotowymi predyspozycjami i talentami, które umożliwiają jego kształtowanie.

Kategorie bytu nawiązując do antropologii filozoficznej J.H. Pestalozzima:

• Predyspozycje umysłowe (głowa)
• Predyspozycje duchowe, moralne (serce)
• Predyspozycje manualne, fizyczne (ręka)

To co
chroni
nas przed ubytkiem sił w wychowaniu dziecka to :

Cisza
Predyspozycje serca

Pomocnym środkiem do wychowywania dzieci jest otworzenie się na siłę wyższą czyli działanie
Boże
.

Bóg
pomaga
w trudach wychowywania dzieci oraz daje siły do działania.
w stanie naturalnym
w stanie społecznym
w stanie moralnym, duchowym
Skuteczna władza wychowawcza to:
duchowy autorytet
odwołanie się do pewnych działań tj.
obecność wychowawcy
zaangażowana rozmowa z dzieckiem
pozwolenie na wyrażanie własnej woli dziecka

Działanie sensowne

Patrzeniem w teraźniejszość
Spełnieniem siebie
Czystą przyjemnością
radością
satysfakcją umiejscowioną
w samym działaniu
Szkoła wg Brühlmeiera
rozwijane predyspozycje uczniów
w centrum postęp rozumiany jako proces
istotne jest działanie a nie to co jest jego produktem
szkoła dla dziecka = radości uczenia się
nauczyciel powinien rozwijać zainteresowania ucznia

Korzyści dla nauczyciela
• ciepła atmosfera
• radość, ufność i aktywność, dzieci i nauczyciela
• zainteresowani uczniowie współpracujący z zaciekawieniem
• pojawiają się sukcesy
• postęp edukacyjny dzieci
• wkład pracy opłacił się
Full transcript