Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analyse av dikt og noveller

Del 4
by

Mocca Master

on 5 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analyse av dikt og noveller

2. Tekstens motiv
Helt konkret hva teksten handler om på det ytre plan.

Hva beskrives?
Hva hender?
3. Komposisjon
Hvordan er innholdet ordnet?
Kronologisk?
Tydelige hoveddeler?
Gjentakelser, paralleller, kontraster?
4. Språk
Er det noe spesielt å si om språket som er brukt?
Ordbruken?
Setningsoppbyggingen?
5. Virkemidler
*Rim, rytme?
*Metaforer? En metafor er en sammenligning uten sammenligningsord (som, liksom eller lik). Disse blir brukt i overført betydning, for eksempel speil i stedet for vannflate. Med metaforer kan du få sagt mye med få ord.
*Sammenligning?
*Symboler? Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv. Det kan for eksempel være en person, en gjenstand, en farge, et tegn eller en handling. Hjertet kan være symbol på kjærlighet. Hvitt symboliserer renhet og uskyldighet.
*Besjeling? Man gir konkrete ting, dyr og planter menneskelige egenskaper.
6. Tema
Tekstens sjel.
Hva handler det om på et dypere plan?
Hva kan vi forstå, tolke, lese mellom linjene?
Hva er det teksten vil si oss?

1. Presentasjon av teksten
Tittel, forfatter og utgivelsesår.
Analyse av dikt og noveller
7. Helhet, konklusjon
Se helheten i teksten.
Temaet, virkemidlene og sammenhengen mellom dem.

Hva er karakteristisk for akkurat denne teksten?
Full transcript