Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Customs of the Tagalogs

No description
by

Dei Gabriel

on 23 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Customs of the Tagalogs

Customs of the Tagalogs
by: Fr. Juan de Plasencia

Batasan
Patubig
Tingue(gulod o bundok)
Pila dela Laguna
Ilog at Palaisdaan
Palengke
Sistemang Panlipunan
DATU/MAGUINOO

Pinuno ng isang barangay
Pagiging Alipin...
Dahilan:

Pagkakabihag mula sa labanan
Pagkakautang

Pag-aasawa
Pagbibigay ng
dote.
Relihiyon
Sa kabilang buhay...
Mga Diyos
Pag-samba
Mga Kampon
MAHARLIKA

Katuwang ng datu
Malaya
Hindi nagbabayad ng buwis
May sariling bahay at pag-aari
Nagbabayad ng buwis
commonersNamamahay
Sa gilid gilid
Nakatira sa kanilang panginoonPara makalaya:

Pagbabayad ng ginto
Pagpapakasal sa maharlica
Pagbabahagi ng yaman sa panginoon.
Saguiguilid
Tunay na Asawa
Inaasaua
Anak sa labas
Divorcio
Kuang babae ang humiwalay, kailangan ibalik ng buo ang dote sa lalaki.
Kung lalaki naman ang humiwalay, kalahati lamang ang kanyang makukuha
Kung sila ay may anak, sa anak mapupunta ang dote.
Hatian ng mana sa Anak at Asawa
Sa tunay na anak. (Ika-isa o ika dalawang bahagi)
Anak sa labas. (Ika-tatlong bahagi)
Anak sa alipin. (Walang mana)
Kung maraming asawa, nakadepende sa mana ng ina ang mamanahin ng anak.
Pag-aampon
Doble ng ibinayad sa pag-aampon ang mana.
Anak ng Malaya at Alipin
kalahating alipin at kalahating malaya kung pananagutan ng ama.
Ang pang-una, pangatlo, panglimang anak ay sa ama.
Ang pangalawa, pang-apat, at pang-anim ay sa ina.
Hatian ng Lupa
Bawal lumipat ng ibang barangay ang isang maharlica
Bitay ang parusa para sa mga mangkukulam at mga humamak sa asawa at anak na babae ng datu.
Laging may huwes at tagapamagitan mula sa ibang barangay sa isang paglilitis.
Pagka-alipin ang parusa sa iba.
Simbahan – “sibi”
Sorihile(ilawan)
Palaspas
Pandot
Pag-aanito
Nilalagyan ng pabango ang mga anito, binibihisan, at nilalagyan ng palamuting ginto.
Catalonan/Babaylan
Paglalasing
Pinupugutan ng ulo ang hayop na kanilang inaalay
Mga ani, kanin, nga-nga at iba pang pagkain.

Para gumaling, gumanda ang ani, magtagumpay sa laban atbp.
Bathala/Badhala
Ang Araw
Buwan (new moon)
Bituwin
Tala - morning star
Mapolon - Pleiades
Balatic - Greater Bear
Lic-ha/Likha
Gamit ng mga namatay na mandirigma
Dian Masalanta - pag-ibig at pagbubuntis
Laca Pati - bukid
Idianale - hayop at isda
Buwaya
Maca (place of rest)
Casanaan (place of anguish and torment)
- demonio/ sitan
Langit (tanging si Bathala lamang)

-ayon sa mga pagano

Catalonan
Mancocolam
Mangaguay
Manyisalat
Hocloban
Silagan
Magtatangal
Osuang
Mangagayoma
Sonat
Pangatahoan
Bayoguin
Paglilibing
Sa tabi ng bahay
Nag-aawitan, kainan at inuman
Pinaglalamayan ng 4 na araw sa isang kubo.
Inilalagay sa kabaong/Bangka at ibinabaon sa ilalim ng kubo.
May taga-bantay at hayop na itinatali sa bangka
Datu
Mandirigma
Ittinatali ang buhay na alipin kasama ng bangkay
Paglilibing ng mga Negrito
Patayong nakabaon ang pata.
Nakalabas ang ulo na may bao.
Pumapatay ng indio bilang kapalit sa namatay na negrito.
Inaayon nila sa lupa, hugis ng buwan, at mga bulaklak ang kanilang panahon.
Tag-araw at Tag-ulan.
Ngunit nag-iba ito noong sila ay nabinyagang Catholico.
Sa unang regla ng babae, tinatakpan ang mata nito ng 4 na araw at 4 na gabi.
Huhugasan ng catalonan ang ulo ng dalaga sa ilog.
Upang magkaroon ng maraming anak at ng asawa na hindi siya iiwan
Naniniwala sila sa:
Vidit
Tigbalang
Patianac
Panahon at Oras
Iba pa...
Mga pangitain (omen)
Mabuti at Masamang kapalaran.
Tigmamanuquin – awit ng ibon
Panghuhula (divination)
Full transcript