Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eksamen 2013 - Samfunnsfag - FN og menneskerettighetene

Eksamen 2013 - Helene Melsæther - Samfunnsfag - Fn og Menneskerettigheter
by

Helene Melsæther

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eksamen 2013 - Samfunnsfag - FN og menneskerettighetene

Brytes menneskerettighetene den dag i dag?
Forente nasjoner - FN
Muntlig eksamen i samfunsfag 2013
Oppgave 1
Hva jobber FN for?
30 rettigheter
Umistelige grunnleggende rettigheter som en person har rett og slett fordi h*n er et menneske
Gjelder overalt
Hva er FN?
Menneskerettighene
I 1948 vedtok FN menneskerettighetserklæringen.
Hva var bakrunnen for denne erklæringen og hva omhandler den? Drøft hvordan menneskerettighetene brytes i verden i dag.

De forente nasjoner
New York, USA
24. oktober 1945
196 medlemsland

Skape fred
51 land

FN-pakten

krigsituasjoner
Hvorfor startet de opp FN?
For å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet.
Å utvikle vennskapelige relasjoner mellom nasjoner.
Å samarbeide for å løse internasjonale problemer og i å fremme respekt for menneskerettigheter.
Og for å være et senter for harmonisering handlingene til nasjonene.
Menneskerettigheter
Internasjonale normer - Det ideelle for alle
Bærekraftig utvikling
FNs tusenårsmål
Kvinner, fred og sikkerhet
Humanitært arbeid
Flyktninger
Nedrustning
Konflikt og fred
Miljø og klima
Vann
Folkerett
Fattigdom
Terrorisme
Hva er menneskerettighetene?
Hvorfor laget de disse 30 rettighetene?
Ideen om menneskerettighetene
FN-pakten
26. juni 1945
FNs grunnlov
Grunnleggerne laget reglene
Må beslutte seg til de for å være en del av FN
Hvem bryter de?
Nord-Korea, Somalia, Turkmenistan, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Sudan, Usbekistan, Syria og Saudi Arabia.
USA:
Retten til å ikke bli torturert
Retten til å ikke bli fengslet uten lov og dom
Retten til privatliv
Har fortsatt dødsstraff noen stater i landet
23 stater har dødsstraff for ungdomsforbrytere
25 stater tillater henrettelse pskysisk utviklingshemmede.
Guantanamo Bay fangeleir, 545 fra 40 land
uten lov og dom.
KILDER:
Kilder:
http://www.fn.no/Tema/Miljoe-og-klima
http://snl.no/FN/Forente_nasjoner
http://snl.no/FN-pakten
http://www.amnesty.no
http://www.un.org/en/documents/charter/
http://www.un.org/Depts/dhl/maplib/flag.htm
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/background-of-human-rights.html
http://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Hva-er-menneskerettigheter
http://ecuadorcamilla.blogspot.no/2013/01/norges-brudd-pa-menneskerettighetene_30.html
http://www.advokat.no/norge-domt-pa-ny-for-brudd-pa-menneskerettigheter/
http://wwwlivogleven.blogspot.no/2012/11/norge-nedgradert-fra-til-b-i-fn.html

Amnesty international
Drømmer om en verden
Tre millioner medlemmer og støttespillere i 150 land
De etterforsker
De informerer
De aksjonerer - samler underskrifter - har kampanjer
Uløslig?
Peter Benenson
Takk for meg!!
FNs tusenårsmål
8 mål for fattigdomsbekjempelse
Tusenårsmål 1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015
Tusenårsmål 2: Sikre utdanning for alle innen 2015
Tusenårsmål 3: Styrke kvinners stilling innen 2015
Tusenårsmål 4: Redusere barnedødeligheten innen 2015
Tusenårsmål 5: Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
Tusenårsmål 6: Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
Tusenårsmål 7: Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
Tusenårsmål 8: Bygge et globalt partnerskap for utvikling
1. Alle mennesker er født frie, med samme respekt og rettigheter.
18. Alle har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
19. Alle har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne retten omfatter friheten til å søke, motta og meddele opplysninger.
Flyktningkonvensjonen og Barnekonvesjonen
FNs generalforsamling
Alle er med på møtene
Morten Wetland
Tine Mørch Smith
Hovedkvarter i NY
Norge degradert..Hvem vet det?
Nedrustning
Diskriminering
Ytringsfrihet
Lys og mørk
Utdanning
Plass
Atomvåpen
frykt
Sanksjon
Tror på de vi leser
Full transcript