Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Orosz reform pedagógia,a munkaiskola szovjet változata

No description
by

Szendrei Kata

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Orosz reform pedagógia,a munkaiskola szovjet változata

Oroszországban az 1905-ös forradalom villantotta föl az iskolaügy gyökeres átalakítását.
Sz. T. Sackij (1878-1934)
Az iskola életét a gyermek igényeinek megfelelően kívántk átszervezni.
Sackij munkásságának forradalom előtti időszakban,iskola és az élet kapcsolatának megvalósítására törekedett.Kidolgozta az iskolát az élet színterévé alakító nevelés megvalósításara.
Anton Sz.Makarenko
Pedagógiáját a harmincas évek közepétől kezdték hivatalos irányzatként terjeszteni.Ukrajnában 1928-tól sajátos körülmények között megpróbált árva,csavargó,bűnöző kommunista ideált nevelni.Felfogása szerint a moralitás egyenlő a szocialítással."Diktatúrája" segítségével megvalósuló nevelés folyt.Pedagógiája hősköltemény.Leírta a pedagógiai hatások megszervezésének lehetőségeit a pedagógus és a gyermekközösség kölcsönhatásait.
Az 1930-as évek európai diktatúráiban a hatalom korlátozta az érdekeivel ellentétes,az egyéniség kibontatására,szabadságra törekvő reformpedagógiákat.
A 30-as évekre már fokozott ellenállás bontakozott ki a nyugati pedagógiákkal szemben.Sztálin totális diktatúrája is hozzájárult.A szovjet iskola egyre jobban eltávolodott a szabad egyéni,közösségi tevékenység gondolatvilágától.
Orosz reformpedagógia,a munkaiskola szovjet változata

Tolsztoj (1828-1910)
- Jasznaja Poljanában működő iskolája,európai és amerikai "új nevelés" eredményei nagy hatást gyakoroltak a szabad nevelésre

A "szabad nevelés" hívei úgy látták,hogy a korabeli osztályérdekek szerint nevelő iskola megreformálásával a társadalmi viszonyok is átalakulnak
1917 után a szovjet pedagógia egy fő célkitűzése a munkaiskola megvalósítása volt.
Blonszkij (1884-1941)
A "termelőiskola"koncepciójának kialakítója.Elképzelése részben európai és amerikai.Lényeges eleme a marxi politechnikai képzés elmélete.
A gyermek éeletkorának megfelelő munka:
-szerszámhasználat,munkafogások,termelési eljárások
-a tanulással párosulva hatalmas képző erővel rendelkeznek
Koncepciója a termelőmunka elmélete."Munkás-filózófusokat" kívánt nevelni.Lehet a gyermeket eredményesen és tervszerűen hasznos kollektív termelőmunkába bevezetni.
A 20-as években Szovjet-Oroszország az egyetlen állam,ami hivatalos oktatásügyi programként működött.Meghonosodtak a didaktikai-metodikai oktatásszervezési eljárások.
Készitette: Szendrei Kata és Szilágyi Szílvia
Full transcript