Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5C

No description
by

Tsolmon Lkhagvajav

on 17 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5C

1. Seiri ­ - Sorting
Ажлын байран дээр буй хэрэгцээтэй, хэрэгцээгүй зүйлсийг ангилан ялгаж, хэрэггүйг нь устгах

2. Seiton ­- Orderliness
Хэрэгцээтэй зүйлсийг авч хэрэглэхэд хялбараар байрлуулах

3. Seiso - ­ Clean/cleanliness
4. Seiketsu ­- Standardize/Purity
5. Shitsuke ­ - Sustaining
Ажлын зөв соёл, бүтээмжтэй ажиллах ухамсар төлөвшүүлэх

Кайзен системийн үндсэн ойлголтууд
1. Кайзен ба менежмент
2. Процессыг үр дүнтэй харьцуулах
3. Төлөвлөх - Турших - Хянах-Хэрэгжүүлэх(PDCA)
/Стандартчилах- Турших - Хянах- Хэрэгжүүлэх (SDCA) цикл
4. Чанарыг эхэнд тавих
5. Тоо баримттай ярих
6. Дараагийн процесс бол хэрэглэгч

Кайзен саналууд
• Ажлаа хэрхэн хялбар хийх вэ?
• Алдагдлыг хэрхэн багасгах вэ?
• Ажлаа хэрхэн хурдан хийх вэ?
• Ажлын үр ашгийг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Ажлыг хэрхэн бага зардлаар хийх вэ?
• Чанарыг хэрхэн сайжруулах вэ?
• Эрчим хүч ус материалын зардлыг хэрхэн бууруулах вэ?
• Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хангах вэ? гэх мэт...
5С нь бүх төрлийн бизнес явуулах, түүний дотор үйлдвэрийн газарт бүтээмж нэмэгдүүлэх болон чанар сайжруулахдаа хүн бүрийн идэвхи санаачлагад тулгуурлан ажлын орчинг байнга тасралтгүй сайжруулах арга хэрэгсэл юм.

5 С ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Хайсан зүйлээ олж чадахгүй байна уу?
Эмх цэгцгүй байна уу?
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ
Эдгээр 5 дарааллийн дагуу хэрэгжүүлнэ.
Ажлын байранд ямар ч бохир зүйл байхгүйгээр бүрэн цэвэрлэж цэмцийлгэх

Өмнөх 3 алхмыг хэвшил болгох замаар тохилог бүтээмжтэй ажлын байрыг бий болгох

5С. КАЙЗЕН-г хэрэгжүүлж буй байгууллага юу хожих вэ?

Зардал багасаж үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдэнэ.
Чанар дээшилнэ.
Цагийн юмыг цагт нь хийнэ.
Аюул ослоо багасгана.
5С-гээс хувь хүн юу хожих вэ?

Хүмүүсийн бүтээлч идэвхийг өрнүүлж, ажиллах урам зориг орно.
Хүмүүс хоорондын харилцаа улам сайжрана.
Хүмүүсийн амьдрах чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Эдгээрийг нэгтгэж үзвэл 5С-ийг хэрэгжүүлсэнээр хүмүүс бүтээлч хандлагатай болж өөр хоорондоо нөхөрсөгөөр харилцаж, байгууллага хамт  олны дотор эрүүл уур амьсгал бүрддэг  байна.

Кайзен гэдэг нь япон үг юм.
Масааки Имай анх дэлхийд таниусан.
Байнгын сайжруулалт
Сайн болгохын тулд өөрчлөх
Кайзен нь Дэлхийн Хоёрдугаар дайны дараа японы хэдэн бизнесийн компаниудад тус системыг нэвтрүүлэн улмаар Америкийн чанарын удирдлагын хэсэг багш нар тус улсад анх танилцсанаас хойш дэлхий дахинд хэрэглэгддэг нэр томъёо болсон юм.
Кайзен системийг үндэслэгч Масааки Имай нь Кайзен Институтыг дэлхийн олон оронд байгуулжээ. Энэхүү Институт нь дэлхийн хэмжээнд компаниудад зөвлөгөө өгөх, бенчмаркинг болон бусад сургалтуудыг бизнес эрхлэгчдэд зориулан явуулдаг.
процессуудыг байнга тасралтгүй сайжруулах зорилгоор гаргасан янз бүрийн санааг цуглуулан хэрэгжүүлэх юм.
Байгууллагад дээд удирдлагаасаа авахуулаад хамгийн доод түвшний ажилчид хүртэл ямар нэгэн функцийг улам сайжруулах тал дээр санал гаргаж хэрэглэдэг.
КАЙЗЕН
Кайзен гэдэг нь япон үг бөгөөд сайжруулах буюу илүү сайн болгохын тулд өөрчлөх гэсэн утгатай юм. Энэ нь үйлдвэрлэлийн, инженерингийн, бизнесийн, менежментийн процессуудыг байнга тасралтгүй сайжруулах зорилгоор гаргасан янз бүрийн санааг цуглуулан хэрэгжүүлэх юм.
• Багаар ажиллах
• Хувийн зохион байгуулалт
• Сайн ёс суртахуун
• Чанарын циклүүд
• Сайжруулалтын төлөөх зөвлөгөөн

Кайзений таван үндсэн элемент
Монгол улсад одоогийн байдлаар олон компаниуд уг системийг үр дүнтэй хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. Үүний нэг нь:
Кайзен систем Монголд
Америк менежментийн нэг онцлог бол удирдах түвшинд шийдвэр гардаг буюу дээрээс доош чиглэсэн хандлагатай байдаг. Харин Японд энэ нь эсрэгээрээ, “bottom-up” буюу удирдлага нь ажилтнууддаа бүтээлч, шинийг санаачлагч байх нөхцлийг бүрдүүлэн өгч, ажилтнуудын санааг тусгасан шийдвэр гаргадаг
Кайзен систем Японд
Кайзен систем нь бага зардлаар их өгөөж олох боломжийг өгч байна. Хүмүүс хоорондоо ярилцаж санал солилцох нь хямд төсөр бөгөөд өнөөгийн ийм технологожиж амьд, бодит харилцаа үгүй болсон үед хүнийг нийгэмшүүлэх, нөхөрсөг, хүнлэг болгох зэрэг хувь хүний амин чухал чанарыг өсгөж чадна.Кайзен системийг ямар ч байгууллага хэрэгжүүлэх боломжтой нь хамгийн том давуу тал юм.
5 С, КАЙЗЕН
АГУУЛГА
1. Бүтээмжийн менежмент
2. Ажлын байрны зохион байгуулалтыг сайжруулах 5 С-ийн арга
3. Кайзен хандлага, кайзен саналын систем
4. Голомт банкны бүтээмж дээшлүүлэх арга, хэрэгсэлүүд
5. Дүгнэлт
БҮТЭЭМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТ
Бүтээмж нь эдийн засгийн утгаараа орцыг гарцад харьцуулсан харьцаа буюу боломжит нөөцөөр шаардлагатай хэмжээний бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ гаргах үйлдвэрлэлийг явуулахыг хэлнэ.

БҮТЭЭМЖ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АРГА, ХЭРЭГСЛҮҮД
БҮТЭЭМЖ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АРГА, ХЭРЭГСЛҮҮД
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН БАЯРЛАЛАА
КАЙЗЕН СИСТЕМИЙН ҮЕ ШАТ:

Тасралтгүй сайжруулалтын үндсэн зарчимтай тус систем нь дөрвөн үе шатнаас бүрдэнэ.
Кайзен саналын системээр санал хүлээж авах
Үнэлгээ, урамшуулал, үнэлгээний баг саналуудыг үнэлж дүгнэх
Кайзен саналыг хэрэгжүүлэх
Саналын системын үр дүнг гаргах

САНАЛ ӨГӨХ ҮЙЛ ЯВЦ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН БҮТЭЦ
КАЙЗЕН САНАЛ АВАХ СИСТЕМ, ҮНЭЛГЭЭ
Саналын оноо нь хувийн жингээр 200-1000 оноо хүртэл цуглуулах зарчмаар урамшуулагдана.
Ирсэн санал бүрийг дараах 5 шалгуур асуултуудаар дүгнэж нийт нэг саналд 1 000 оноо өгнө.
Ажилтан бүрийн авсан онооны нийлбэр нь нийт ажилтнуудад ил тод байна.
Кайзен санал биш гэж үнэлэгдвэл тухайн санал 0 оноо авч идэвхгүй төрөлд орно.

КАЙЗЕН САНАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ЧИГЛЭЛҮҮД:

1.

Ажлын байран дээрх зохион байгуулалт, эмх цэгц
• 5С ажлын байрны эмх цэгц
• Бичиг баримтын Стандарт
• Зурагт санамж, ажил, үйлчилгээний зааварчилгаа
• Ажилтнуудын ур чадварыг хөгжүүлэх
2. Үйлчилгээний чанар сайжруулах
• Харилцагчидтай харилцах харилцааг сайжруулах
• Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг тайлбарлах, борлуулах ур чадвар
• Харилцагчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, гомдолгүй байх
3. Зардал, материалын хэмнэлт
• Үйл ажиллагааны зардлыг багасгах
• Бичиг хэргийн материалын хэмнэлт
• Бусад материалын хэмнэлт
4. Бүтээгдэхүүн хөгжил
• Шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх
• Хуучин бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх
• Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
5. Үйл ажиллагааг сайжруулах
• Сургалт хөгжил
• Ажлын уялдаа холбоо
• Шат дамжлагыг бууруулах
• Дотоод гомдлыг багасгах
• Ажлын нэгж хэсгийн ачааллыг бууруулах

КАЙЗЕН СИСТЕМ
КАЙЗЕН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗАРЧИМ
КАЙЗЕН САНАЛЫН УРАМШУУЛАЛ
Банкнаас хүлээгдэж байгаа үр дүн
Full transcript