Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategiaviestintä

No description
by

Jussi Mäkelä

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategiaviestintä

Viestinnän haasteet yrityksissä
Strategiaviestintä
Sisäinen strategiaviestintä
Yhteenveto
Työkalut
Ulkoinen strategiaviestintä
Strategiaviestintä

Sisäinen strategiaviestintä
Ulkoinen strategiaviestintä

-> Onnistuneella strategiaviestinnällä saa tehokkuutta työntekijöihin ja sitä kautta tuloksia yritykselle
Epäselvä tavoite
-> tehotonta ja päämäärätöntä työntekoa

Selvä tavoite
-> töitä tehdään jonkin tietyn asian eteen (saavuttaakseen jotain)
-> tehokasta työntekoa, jolla on tarkoitus
Mitä hyvään ulkoiseen strategiaviestintään tarvitaan:
1. Viestinnän tärkeyden tulee olla esillä yrityksessä ja sen strategioissa, jotta sen
merkitys ymmärretään
ja työntekijät käyttäytyvät sen mukaisesti
2. Pitää olla selvillä,
mitä
viestinnällä halutaan sanoa (esim. tuotteesta tai palvelusta),
miten
se toteutetaan (esim. sosiaalinen media, perinteinen media) ja
ketä
sillä yritetään tavoittaa (esim. asiakkaita, sijoittajia)
3. On pidettävä huolta siitä, että yrityksen sisällä
kaikki ovat tietoisia strategiasta
tarkistamalla säännöllisesti tilanne ja kehittämällä viestintää
4. Viestinnästä vastuussa oleva henkilöstö, joka on
asiantunteva
omassa työssään ja pystyy toteuttamaan viestinnän sujuvasti sekä motivoimaan sitä kautta työntekijöitä
Ketkä tekee uutiset?

- Ihmiset, jotka vievät asiaa julkisuuteen (esim. markkinointiosasto)


Ketkä jakaa viestiä eteenpäin?

- Ihmiset, jotka tuovat asioita uutisten ja median kautta esille (journalistit jne.)
Viestinnän haasteet yrityksissä.

Mitä on strategiaviestintä?

Sisäinen strategiaviestintä

Ulkoinen strategiaviestintä

Yhteenveto
Strategiaviestintä
Strateginen kommunikaatio yhdistää julkisuuteen viemisen ja tuomisen
Haasteet:
Saada kaikki yrityksen työntekijät työskentelemään yhteistä päämäärää kohti
Tuoda oikeat vestit julkisuuteen
- “Being strategic means communicating the best message, through the right channels, measured against well-considered organizational and communications-specific goals. It’s the difference between doing communications stuff, and doing the right communications stuff.” - Shayna Englin.
Työkalut
1. Idea ja päämäärä
2. Tietoisuus alan tapahtumista
3. Viestin välittämisen keinot
4. Viestin hajauttaminen
5. "Aito" kommunikaatio
6. Tarinat ja käytännön esimerkit
7. Viestintäkanava
8. Viestintään sijoittaminen
1. Idea ja päämäärä

Tulisi näkyä strategiassa ja viesteissä
2. Tietoisuus alan tapahtumista
5. "Aito" kommunikaatio
3. Viestin välittämisen keinot
4. Viestin hajauttaminen
Kommunikoimalla “aidosti” sen sijaan, että puhuisi pelkästään yrityksen puolesta voi saada viestin paremmin perille
6. Tarinat ja käytännön esimerkit
Tarinat ja käytännön esimerkit muistetaan aina paremmin kuin tilastot
7. Viestintäkanava
Käyttämällä nykyaikaisia viestintätapoja (sosiaalinen media) tai muuten yllättämällä työntekijät (viestejä erilaisissa paikoissa) voi saada heidän huomionsa helpommin
8. Viestintään sijoittaminen
Tehokkaaseen viestintään sijoittaminen voi olla hyvä sijoitus; työntekijät ovat ne ihmiset, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden kanssa jne., joten yrityksen menestys riippuu paljolti heidän panoksestaan
Työntekijöiden tulee olla tietoisia alan tapahtumista

Tiedostaa muiden yritysten strategioita

Miten erottua kilpailijoista
1. Tunteisiin vetoaminen

2. Kouluttaminen

3. Varmistaa strategian ymmärtäminen
Niko Kauniskangas & Jussi Mäkelä
Lähteet:

http://blogs.hbr.org/2011/08/eight-ways-to-energize-your-te/

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/9028/Haavisto.Annika.pdf?sequence=2

http://www.acsanafor.fi/osaaminen/palvelut/strateginen-suunnittelu/strategiaviestinta/

http://blogs.hbr.org/2012/03/four-steps-to-building-a-strat/
Työntekijät saavat viestit lähimmältä esimieheltään

Henkilökohtaisempi

Lisää vakuuttavuutta
Full transcript