Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR?

No description
by

büşra sönmez

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR?


Sosyal psikolojinin çok ilginç ve aynı zamanda sorunlu yönlerinden biri, herkesin bu konuda
kendi yaşantıları yoluyla çok şey bilmesidir. Sosyal psikolojinin konuları hepimizin bildiği, tanıdığı günlük yaşamın davranışlarıdır.
Başka tanımları gözden geçirdiğimizde ise vurgunun bireyin davranışlarından sosyal etkileşime ve sosyal çevreye kaydığını görüyoruz. Öyleyse;

Sosyal psikolojinin tek bir tanımı yoktur. Her sosyal psikolog çalışma alanın tanımını kendine göre yapmaktadır.
Bir görüşe göre sosyal psikoloji,

bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının başkalarının varlığından etkileniş tarzını anlama ve açıklama çabasıdır.
Dolayısıyla sosyal psikoloji toplum içindeki bireyin davranış bilimidir
SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR ?
SOSYAL PSİKOLOJİ NEDİR?
SOSYAL PSİKOLOJİ
Bu tür tanım görüşlerinde birey öne çıkarılmıştır.
Mİ ?
Mİ ?
Sosyal psikolojinin İkili Özelliği
Bir grup tanımda bireyin, diğer grup tanımda da sosyal etkileşim ve çevrenin ön plana alınması sosyal psikolojinin bünyesinde paralel olarak süregelen
psikolojik
ve
sosyolojik
sosyal psikoloji akımlarını yansıtmaktadır.
BİR ÖRNEK
ÖRNEKLER
ÖRNEKLER
Bir sabun reklamını izledikten sonra pekala sabunumuzu değiştirebiliriz
Bir tiyatro oyununu sıkıcı bulmamıza rağmen iki arkadaşımız çok beğendiyse, biz de o yönde fikir
açıklayabiliriz.
Sosyal Psikolojinin Konuları
Sosyal etki ve uyma davranışı
Tutumlar
Grup yapısı ve liderlik
İletişim ve etkileşim
Sosyal değime ve kişilik değişmesi
Sosyal psikoloji bireylerin hem duygusal hem de toplumsal yaşamın birbiriyle ilişkili olduğu konular üzerine yoğunlaşır.
SOSYAL PSİKOLOJİDEKİ AKIMLAR
Sosyal psikolojinin ikili özelliğinden dolayı iki akım doğmuştur. Bunlar:
Psikolojik Sosyal Psikoloji:Bu akım çalıştığı olayları içten dışa (bireyden çevreye) doğru inceler.Şöyle ki temel amaç bireyin davranışını ve nedenlerini sosyal çevre içinde fakat birey düzeyinde anlamak ve açıklamaktır. Onun toplum tarafından etkilenen tutmları,güdüleri,duyguları öğrenme ve algılarıdır.
Aşırı bir psikojik sosyal psikoloji görüşü sosyal psikolojiyi psikolojinin bir alt dalı haline geirebilir.
Sosyolojik Sosyal Psikoloji: Bu akım ise olayları dıştan içe ( çevreden-bireye) inceler. Burada araştırma birimi bireyden daha geniş olan sosyal çevre ya da gruptur.
Bu yaklaşım kişinin iç olaylarıyla değil, kişilerarası olaylarla ilgilenir.
Bu görüş de aşırıya kaçıldığında sosolojinin bir alt dalı olma eğilimine girer.
Aslında sosyal psikolojiyi psikolojiden ve sosyolojiden ayıran vurgu farkıdır. Sosyoloji topluma, psikoloji de bireye vurgu yapar. Sosyal psikoloji için ise
birey-toplum
etkileşimi önemlidir.
=
SOSYAL PSİKOLOJİ
SOSYAL PSİKOLOJİYİ PSİKOLOJİDEN VE SOSYOLOJİDEN AYIRAN ÖRNEKLER
Salt sosyolojik yaklaşıma Emile Durkeim'den bir örneği üç yaklaşım için de inceleyelim:


SOSYAL YAPI ÇÖKÜNTÜSÜ
İNTİHAR
(SOSYAL OLAY ORANI)
Sosyal Etki
Bağımsız Değişken
Sosyal Tepki
Bağımlı Değişken
Bu olaya daha geniş bir pencereden bakılırsa :


Sosyal Olgu Düzeyi Kişilik Düzeyi Sosyal Davranış
Düzeyi

Engelleyici sosyal koşullar
Sıkıntı
Saldırganlık
İçe-dönük
(kendini
suçlama eğilimi)
İntihar
Dışa-dönük
(başkalarını
suçlama eğilimi
Başkasını
öldürme
Bağımsız Değişken-----------------Ara Değişken-------------------Bağımlı Değişken
Şimdi de salt Psikolojik yaklaşım da nasıl bir tablo oluşuyor onu inceleyelim:


Psikolojik (kişilik) Düzeyi Davranış ve Tutum
(Engellenme
ve diğer psikolojik koşullar)
Sıkıntı
Saldırganlık
ve Nefret
Yön
Değiştirme
Dış gruplara
karşı önyargılı ayırım
(Psikolojik Etki)
(Psikolojik Tepki)
(bağımsız değişken)
(bağımlı değişken)
Bir video daha:
Konu: Uyma Davranışı
Karikatür: Bağımsız değişken olarak ekonomi
Sosyal Psikolojinin Tarihi
Terim olarak 19. yy.'ın sonlarında, daha fazla ABD'de kullanılır hâle gelen Sosyal Psikoloji ile ilgili ilk eser ("SosyalPsikolojiye Giriş") McDougall'a aittir. 1908 yılında yayınlanan bu kitapta, kişi ve insan içi süreçlerin yanında zihindeki tabiî eğilimler ve onun kapasitesini ele alınmakta ve içgüdü teorisi açısından bugünün anlayışı ile daha fazla motivasyon teorisi işlenmektedir.

1920'lerden sonra Sosyal Psikolojide tutumların ölçülmesi ve incelenmesi ile ilgili teknikler gelişmeye başlamıştır. 1950'lerden sonra tutumların değişmesi ile ilgili kavramlar geliştirilmiştir. 1970'li yıllardan sonra da fert ve grup davranışlarının sosyal boyutu üzerinde durulmuştur.

Türkiye'de 1950’li ve sonraki yıllarda kurulmaya başlanan üniversitelerin psikoloji bölümleri içerisinde sosyalpsikoloji ana bilim dalları kurulmuştur (Örn. Boğaziçi, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Ege Üniversitesi). Ancak, bilgi edinme ve ders verme yöntemi, daha fazla Amerikan literatüründen Türkçe'ye çevrilmiş kitaplara dayandıralarak gerçekleşmiştir. Yerli bilgilerden hareketle millî, özgün modeller, az da olsa 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır.


Sosyal Psikoloji Tarihinde Köşe Taşları
Eski Yunan filozofları bugün sosyal psikologların çözümünü aradığı insan-toplum ilişkilerine ait soru(n)larla felsefî olarak ilgilenmişlerdir.
Eflatun insan-toplum ilişkilerini incelemiş,
Aristo ise sosyal etki ve ikna konusunda önemli ilkeler geliştirmiştir.

17. ve 18. yüzyıllarda sosyal davranışı tayin eden temel güdü olarak
Thomas Hobbes kuvvet ve egoizm kavramını,
Adam Smith kişisel çıkar kavramını,
Jeremy Bentham ve James Mills ise hedonizm (hazcılık) ve zevk düşkünlüğünü ele almışlardır.
Bu düşünürler kendi gözlem, sezgi ve mantıklarına göre toplum-birey ilişkilerini ele almışlardır.

17. yy.dan beri düşünürlerin sosyal davranış, sosyal düzen, kişi-toplum ilişkileri konuları hakkında üzerinde durduğu temel soru şuydu: “Kişisel farklılıklara ve çeşitli güdülenmelere rağmen insanlar nasıl oluyor da benzer davranışlarda bulunarak bir sosyal düzen kurabiliyorlar?”
Bu soruya 17.ve 18.yy.da Hobbesve ve Rousseau “toplum sözleşmesi” ile cevap vermişlerdir. İnsanlar bilerek, isteyerek toplumu kurmuşlardır. Sosyal düzen toplum sözleşmesiyle sağlanmıştır.
BİR KÜÇÜK VİDEO ARASI

17. yy.dan beri düşünürlerin sosyal davranış, sosyal düzen, kişi-toplum ilişkileri konuları hakkında üzerinde durduğu temel soru şuydu: “Kişisel farklılıklara ve çeşitli güdülenmelere rağmen insanlar nasıl oluyor da benzer davranışlarda bulunarak bir sosyal düzen kurabiliyorlar?”
Bu soruya 17.ve 18.yy.da Hobbesve ve Rousseau “toplum sözleşmesi” ile cevap vermişlerdir. İnsanlar bilerek, isteyerek toplumu kurmuşlardır. Sosyal düzen toplum sözleşmesiyle sağlanmıştır.


McDougall’ın eseri, 1924’te Floyd H. Allport’un“Sosyal Psikoloji” kitabı yayınlanana kadar önemini korudu.
Allport, McDougall gibi, bireysel yaklaşımı kabul etti ancak grup zihnine karşı çıktı.
Grup halinde yapılan işin miktarının artmasını ise “sosyal hızlandırma” kavramıyla açıklamıştır.
Allport, deney yöntemine ağırlık vermiştir.
Allport, Triplett ve Moede’nin yaptıkları grup laboratuvar deneyleri deneysel sosyal psikoloji’nin ilk örnekleridir.
Allport’un bir diğer özelliği ise öğrenilmemiş, zekaya dayanmayan bir davranış olan “içgüdü” kavramını reddederek öğrenmenin üzerinde durmasıdır.

Asıl sosyal psikolojinin bugünkü duruma gelmesine 2. Dünya Savaşının hemen öncesinde başlayan 3 temel gelişme etkili oldu.
Bunların ilki Kurt Lewin ve öğrencilerinin grup dinamiği çalışmasıdır. Kurt Lewin bu çalışmasıyla sosyal gerçeği laboratuvara getirerek grup yapısı ve sürecini hem kuramsal hem de görgül değeri yüksek laboratuvar deneyleriyle incelemiştir.

İkinci gelişme sosyoloji-psikoloji çatışmasına önem vermeyen ve sosyoloji ve psikolojiyi iyi bilen araştırmacı bir neslin ortaya çıkmasıdır. Bu nesilden Muzafer Sherif sosyal normların oluşumunu ilk defa laboratuvarda oluşturmuştur ve incelemiştir.

Üçüncü gelişme ABD’de kamusal ve özel fonların sosyal psikolojik araştırmalara kaynaklık etmesidir. Devlet kurumlarından özellikle ordu toplumsal psikoloji ile yakından ilgilenmiştir. Western Elektrik Şirketi de Hawthorne fabrikalarında klasik üretim ve moral araştırması yapılmasına destek olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı sırasında propagandanın önemi artınca Carl Hovland öncülüğünde orduyla birlikte etkileyici iletişim konusunda laboratuvar deneyleri yapılmıştır.
Amerika’da ilk kez 1935’te George Gallup tarafından yapılan kamuoyu araştırmaları tutum değişimi kuramlarının gelişiminde katkılar sağladı.

Kadınlardaki Tüketim Aşkının Nedenleri de Sosyal Psikolojiye örnek Olabilir Mi ???
SOSYAL PSİKOLOJİNİN BİR ÇALIŞMA ALANI OLARAK BELİRLENMESİ
1908 yılı birçok sosyal bilimciye göre sosyal psikolojinin başlangıcıdır. Bu tarihte sosyal psikoloji adını taşıyan iki ders kitabı yayınlanmıştır. İlk sosyal psikoloji kitapları birbirinden habersiz bir psikolog ve bir psikolog tarafından yazılmıştır. Ve sosyal psikolojide bugün için bile söz konusu olan iki ayrı geleneği yansıtır.

Bir video daha ülkeden ülkeye kültürden kültüre değişen şeyler
Mc Dougall: Sosyal psikolojiye giriş

Ross: Sosyal Psikoloji
1. Psikoloji bir bilimdir. 1.Sosyoloji grup ve sosyal yapı ile ilgilenir
2. Güdülenmenin önemi 2. Taklit, sosyal davranışın anahtarıdır.
3. İçgüdü, sosyal davranışın anahtatrıdır.


Ross’ un sosyal davranışın temelinde taklit olayını görmesi, 19. Yy Fransız yazarı Tarde’ın etkisini gösterir. Tarde ‘toplum taklittir’ diyerek insanların kişisel farklılıklarına rağmen benzer davranışlar sergilediklerine dikkat çekmiştir.

Mc Dougall sosyal psikolojisi ise bireyi ön plana almış ve bu bakımdan o zamana kadar gelişen sosyal psikolojik düşünce tarzından ayrılmıştı.

Mc Dougall’ ın eseri özellikle psikoloji kökenli sosyal psikologlar tarafından önce benimsenmiş fakat 1924’te Floyd Allport’un sosyal Psikoloji kitabının yanınlanmasıyla önemini kaybetmiştir. Allport’un eserinde 1908 devresiyle karşılaştırılınca önemli aşamalar görülür. En önemli aşama ise o zamana kadar tipik olarak sosyal konularda kullanılan gözlem, iç gözlem, spekülasyon gibi yöntemlerden çok deney yöntemine ağırlık verilmiş olmasıdır.


William Mcdougall
İngiliz psikologdur.
William McDougall, “davranışın içgüdü teorisi” ile tanınmaktadır. Bundan ayrı olarak McDougall’ın “Introduction of Social Pyscholog” (Sosyal Psikolojiye Giriş) isimli kitabı da 14 baskı yaparak ün kazanmış ve McDougall’ın tanınmasına katkı sağlamıştır.
McDougall, iradenin özgürlüğü, Cermenlerin üstünlüğü ve ruhsal araştırmalar gibi fazla popüler olmayan konuların sıkı bir savunucusu ve bu görüşleri nedeniyle de Amerikan basınının sık sık hedefi durumundaydı.
McDougall psikologlar tarafından psikoloji dünyasında kabul görmeye başladıktan sonra 1920′li yıllarda davranışçı psikolojiye yönlendirdiği yoğun eleştirileri sebebiyle psikoloji toplulukları tarafından yoğun bir şekilde yerilmiştir. Öyle ki McDougall 1938 yılında ölünce Psikolog Knight Dunlop: “Nihayet öldü! Bu, kuşkusuz psikoloji için çok iyi olmuştur.” demiştir.

Değişen zaman Değişen davranışlar
DAHA SONRAKİ GELİŞMELER

1920’lerden sonra sosyal psikoloji bazı önemli aşamalardan geçti. Bunlardan belki en önemlisi davranışçılık davranışçılık görüşünün yaygınlaşması ve sosyal bilimlerde yerleşmesiyle, sosyal psikolojide deneysel yaklaşıma verilen önemin artmasıdır.

Böylece 1930’ların sonlarına kadar sosyolog, sosyal psikologlar kuramsal düzeyde, görgül araştırma düzeyinde bazı ilerlemeler kaydettiler fakat birbiriyle yeterli bir ilişki kuramadılar.

İkinci Dünya savaşından hemen önceki yıllarda başlayan üç temel gelişme, sosyal psikolojinin bugünkü durumuna gelmesinde önemli rol oynamıştır. Bu gelişmelerden birisi, Kurt Lewin ve öğrencilerinin başlattığı grup dinamiği çalışmalarıdır.

İkinci bir gelişme, zamanın önemli sosyolojik görüşlerini bilen ve özellikle sembolik etkileşim kuramını benimsemiş bir psikolog neslinin ortaya çıkmasıdır. Bu psikologlar, sosyolojiyi karşılarına almadıkları için hiçbir yere varmayan sosyoloji-psikoloji çatışmasına bir son vermişlerdir.

Üçüncü bir gelişmeyle de, Birleşik Devletlerde endüstri ve devlet fonlarının ilk defa bu devrede sosyal psikolojik araştırmaları desteklemek için kullanılmaya başlanması, sosyal psikolojinin, uygulama alanlarını genişletmiş ve bu disiplinin niteliğini değiştirmiştir.

Psikolojinin gelişmesi:
Akademik psikolojinin davranışçılık çerçevesinde hızla gelişmesi, kavram ve yöntem bakımından sosyal psikolojiye katkıda bulunmuştur.

1930’lardan sonra sosyolojideki çeşitli gelişmeler de sosyal psikolojinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Özellikle gerçek hayattaki gruplara ‘katılarak gözlem’ yöntemiyle yapılan sosyolojik çalışmalar doğal gruplar hakkında sosyal psikologlara zengin bilgi sağlamıştır.

Bugün artık sosyal psikoloji, tamamen yerleşmiş, kendini kabul ettirmiş ve hızla gelişmekte olan dinamik bir sosyal bilim dalıdır.

Bir video daha: ırk ayrımı
HAZIRLAYANLAR:
BÜŞRA SÖNMEZ
HATİCE UYAR
MEHMET TORLAK
Full transcript