Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den industrielle revolusjon

No description
by

Pernille Schreuder

on 19 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon
Av: Pernille Schreuder 3ssb

Innhold:
Læreplanmål
Problemstilling
Den industrielle revolusjon
Drøfting av problemstilling
Konklusjon
Kilder

Læreplanmål
--> Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen
Konklusjon
Hva kom jeg frem til i min problemstilling?
Kilder
Problemstilling:
Hva var konsekvensene av den industrielle revolusjon?
- Hovedfokus: Europa
Begreper:
Den industrielle revolusjon
Overgangen fra muskelkraft til maskinkraft
Gradvis i Storbritannia på 1700-tallet, et kapitalistisk land, gjennom tekstilindustrien
Etterhvert Vest-Europa og USA
Ligget fremst når det kom til befolkningsvekst, siden 1600-tallet
Voksende marked
Behov for flere varer
Britiske jordeierne måtte effektivisere jordbruket
Dampmaskiner ble vanligere, vanndamp til jern og kull
Infrastruktur

"Spinning Jenny" 1764 drevet av håndkraft
Av: James Hargreaves
Konsekvensene av den industrielle revolusjon i Europa
Positive konsekvenser
Negative konsekvenser
Urbanisering --> folk flyttet fra bygd til by
Befolkningsvekst
Nye byer
Mer handel pga økt produktivitet
Mindre slit pga. maskinene gjorde det tyngste arbeidet for deg
Bedre transport blant annet lokomotivet
Flere arbeidere= kortere arbeidstid
Lengre levealder pga. vaksiner
Teknologisk utvikling: fra hjemmeindustri til fabrikkdrift, vannhjul til damp
Klima
Mye forurensning av luft og vann
Barnearbeid og lange dager
Ingen sykemelding
Fattigdom
Dårlig hygiene og helse
Ikke kloakk og innlagt vann
Storbyslum og trangboddhet pga for mye mennesker
Sykdommene spredte seg: kolera og tyfus
Maskiner skapte arbeidsledighet
Ikke noe spesialisering, maskinen gjorde jobbet for deg
Nye sosiale klasser, arbeiderklasse og fabrikkeiere
Bilde: Fabrikk i Storbritannia
1771 de første fabrikkene
Konsekvensene til den industrielle revolusjon
Leserdato: 10.mars
http://nyerehistorie3st1.wikispaces.com/Konsekvensene+av+Den+industrielle+revolusjonen

http://oppsummering.com/Historie/Den%20industrielle%20revolusjon.html

http://notatene.no/?p=151


Hva førte revolusjonen til?

Hva var konsekvensene av den industrielle revolusjon?
"Største økonomiske verdensomveltningen sammen med jordbruksrevolusjonen"
- Europa styrket sin posisjon
- Imperialisme: skaffe seg politisk, økonomisk eller militært herredømme
- Revolusjonerende utvikling for hele verden
- I-land og u-land
- Jordbruk --> industrielle revolusjon
1750-1914
Portal Historie vg 2 og vg3
Abrahamsen
Dyrvik, Nielsen, Aase
Det Norske Samlaget Oslo 2008
Full transcript