Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur styrs Sverige?

No description
by

rebecka lööv

on 27 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur styrs Sverige?

Hur styrs Sverige?
staten
Med staten menas den svenska riksdagen, regeringen och myndigheterna (ex polis, domstol)
Sverige är en monarki - vilket innebär att vi har en kungafamilj. Monarkin är ärftlig.
Kungafamiljen har ingen politisk makt. De representerar Sverige. Reser i världen och skapar fredliga relationer
Vår kung är statschef, öppnar mötet i riksdagen
Riksdagen
I riksdagen sitter alla våra politiska partier som har blivit valda av befolkningen
För att bli invald i riksdagen måste ett parti ha fått minst 4% av rösterna
Riksdagen är Sveriges lagstiftande organ - de beslutar om nya lagar
I riksdagen sitter 349 ledamöter (politiker)
Statens viktigaste uppgifter
Statens viktigaste uppgifter är att:
Att skydda medborgarna

Försvara landet mot inre och yttre hot

Införa nya lagar och regler för att samhälle ska fungera

Sköta statens budget (pengar)
Vart 4:e år har vi val till riksdagen, landstinget och kommunerna
ALLA SVENSKA MEDBORGARE ÖVER 18 ÅR FÅR RÖSTA
Har ett parti fått 16% av folkets röster får de 16% av platserna (349) i riksdagen
Varje mandatperiod dvs den tiden man sitter som politiker i riksdagen pågår i 4 år --> sen är det nytt politiskt val
Riksdagen:
-stiftar lagar
- utser regering
-kontrollerar deras arbete
- Ansvarar över statens budget
- Beslutar om internationella relationer
Varje parti som sitter i riksdagen bildar en partigrupp
I partigruppen sitter politiker med olika intressen --> De bildar i sin tur riksdagens utskott
Utskotten arbetar med olika frågor och områden
Ex. Arbetsmarknad, miljö, kultur, rättsväsende ... osv
Förutom utskotten har riksdagen nämnder
Ex på nämnder är: EU-nämnden och utrikesnämnden
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/
Regeringen
I regeringen sitter det partiet som vunnit det politiska valet och fått flest röster
Just nu har vi Socialdemokratisk regering då de vann valet år 2014

I regeringen sitter även Miljöpariet
År 2018 är det val igen och då kan det vara ett annat parti som får sitta i regeringen
Stefan Löfven
Statsminister
Men vad gör egentligen regeringen
I regeringen sitter våran statsminster som styr regeringens arbete
Det är Riksdagen som utser statsminister
Statsministern bestämmer sen vilka politiker som ska sitta tillsammans i regeringen
Regeringens främsta uppgift är att föreslå nya lagar
Regeringen ska även ta fram ett förslag på en statsbudget
Statsbudgeten utgiftssida består av 27 olika utgiftsområden. På utgiftssidan finns till exempel utgifter för alla myndigheter och olika typer av transfereringar, som sjukpenning och arbetslöshetskassa.
Sveriges statsbudget
Andra stora områden som statens budget går till är Arbetsmarknad, utbildning, forskning och allmänna bidrag till kommuner
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsskulden/
År 2016 uppgick Statsbudgetens
inkomster
till ca 1000 miljarder kronor.

Statsbudgetens
utgifter
år 2016 uppgick till ca 920 miljarder kronor.
Statsskulden

Sveriges statsskuld just nu: 1241,9 miljader kronor

Regeringen ska även verkställa riksdagens beslut
Samt leda de statliga myndigheterna så som försvaret och polisen
I Sverige har vi monarki men andra länder som inte har en statschef som har ärvt sin makt, kallas för republik.

Ett land/en stat kan ledas av en statschef.

●Om en statschef blivit vald av folket och inte ärvt sin makt, då kallas landet en republik.

●Statschefen kan också utses av ett lands riksdag, alltså folkets representanter.

●En statschef kan kallas president i en republik.
Republik


●18 år ska man ha fyllt senast valdagen.

●Behöver inte vara svenska medborgare.

●Folkbokförd i Sverige i mer än 3 år i följd är ett krav.
KOMMUNALVAL OCH LANDSTINGSVAL
politiska ideologier
Ideologi = samling idéer som förklarar hur man tycker att ett samhälle ska organiseras och styras.
Ideologier har uppkommit då en eller flera personer har sett problem eller brister i sitt samhälle som man har velat förändra

Våra politiska partier har alla hämtat idéer från olika politiska ideologier

●Ideologin talar om:

●VAD partiet bör göra...

●HUR partiet bör göra...

●VARFÖR partiet bör göra...

socious = kamrat

●lika för alla = jämlikhet och rättvisa

●Man vill minska de ekonomiska klyftorna i samhället.

●Man vill ha en stark stat som styr efter folkets vilja.

●Man skyddar de svaga i samhället.

●Religionsfrihet

●Staten ska bestämma mycket.

●Röd är socialismens färg.
Socialism
Liberalism
liber = fri
●frihet för individer och företag
●Staten måste garantera:
●- tankefrihet
●- yttrandefrihet
●- tryckfrihet
●- religionsfrihet, kyrkan fri från staten
●För en kung utan makt.
●Staten får stå för ordning och stifta lagar men inte lägga sig i för mycket.
●Handel och industri ska inte styras av staten.
konservatism
conservare = bevara
●Man vill ha monarki, man är för en stark kungamakt.
●Man säger ja till en stark kyrka.
●Man ska bevara landets traditioner, kultur och historia.
●Man vill ha stark regeringsmakt
●Man ska förändra försiktigt och långsamt.
●Privat egendom ska skyddas.
●Blått är konservatismens färg
politisk ideologi
Det finns flera olika politiska ideologier som har vuxit fram under tidens gång. De klassiska ideologierna uppkom under 1800-talet. (Socialism, liberalism, konservatism)

Flera andra ideologier växte fram under 1900-talet så som nazism, facism, ekologism...

Inom alla ideologier finns det idéer om hur samhället bör se ut vad gäller framförallt makt och hur befolkningen i ett land bör samarbeta
Kungafamiljen har rösträtt, de får alltså rösta precis som alla andra svenska medborgare
Svensk medborgare, måste ha bott i landet minst 5 år
https://www.studi.se/l/demokrati-i-flera-nivaaer
Film om de politiska valen i Sverige
Våra politiska val
Från förslag till lag
Full transcript