Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER

No description
by

Ferenc Kovacs

on 14 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER

A jogi szabályozás
Főbb rendelkezések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.)
A bejelentési szabályoknál (22/E. §)
Az ellenőrzési szabályoknál (88. §)
A szankcióknál:
Mulasztási bírság [172. § (19a) bekezdés]
Intézkedések [173. § (1) bekezdés]
A fogalommagyarázatoknál (178. §)
Új melléklet!: Art. 11. sz. melléklet
Részletszabályok miniszteri rendeletekben
EKAER szám megállapításának rendje, valamint bejelentés, változásbejelentés, kockázati biztosíték mértéke [50/2014 (XII. 31.) NGM rendelet]
Kockázatos termékek köre [51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet]
Fontosabb fogalmak
Mi az az EKAER?
NAV által működtetett rendszer, mely a termékek közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja
Mi az az EKAER szám?
Bejelentés alapján képzett azonosító szám, mely egy adott termék egységet azonosít
Mi az a kockázatos termék?
Az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet határozza meg
Mi minősül gépjárműnek?
Az útdíjköteles (teher)gépjárművön kívül minden más (kisebb össztömegű) gépjármű is
Bejelentendő tevékenységek
Csak EKAER szám birtokában történhet:

I. Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó
a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal (ideértve a saját áru mozgatását is),
b) Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel (ideértve a saját áru mozgatását is),
c) belföldi forgalomban nem
végfelhasználó
részére történő első adóköteles termékértékesítés.
(a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy)
II. Kockázatos élelmiszerek
esetén bármely gépjárművel végzett I. a), b), c) pont szerinti fuvarozás, ha 1 címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja.
E termékeknél az a) és c) pont szerinti útirányoknál kockázati biztosíték nyújtása kötelező.
III. Egyéb kockázatos termékek
esetében bármely gépjárművel végzett I. a), b) ,c) pont szerinti fuvarozás, melynek keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.
E termékeknél az a) és c) pont szerinti útirányoknál kockázati biztosíték nyújtása kötelező.
Bejelentendő adatok I.
Az EKAER szám megállapításához bejelentés szükséges
I. a) pont szerinti esetben az EKAER számot a címezett kéri termékbeszerzés esetén.
Címzett bejelenti a termék fuvarozásának megkezdéséig: a feladó adatait, a felrakodás címét, a címzett adatait, a kirakodási címet, kockázatos termék esetén a kirakodási cím szerinti ingatlant használó vállalkozás adatait, elérhetőségi adatokat az átvételi cím bejelentőjével kapcsolatban, a termékek adatait, a fuvarozás indokát, az árat, a jármű forgalmi rendszámát
(ez utóbbit az EKAER szám megképzését követően is meg lehet adni, de az indulás előtt)
Címzett, illetve az átvevő a kirakodás címre érkezéskor,
de legkésőbb az azt követő munkanapon
: érkezés időpontját
Ha nem közösségen belüli termékbeszerzés a fuvarozás oka (hanem pl. bérmunka vagy egyéb ok), akkor az átvevő a bejelentő.

Bejelentés az EKAER elektronikus felületén történik. Az EKAER számot a fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani, 15 napig érvényes, addig lehet a kirakodást bejelenteni

Módosítható:
termék súlya, ár, jármű rendszám
Bejelentendő adatok II.
I. b) pont szerinti esetben az EKAER számot a feladó kéri:
Feladó bejelenti a termék fuvarozásának megkezdéséig: a feladó adatait, a felrakodás címét, a címzett adatait, a kirakodási címet, kockázatos termék esetén a kirakodási cím szerinti ingatlant használó vállalkozás adatait, a termékek adatait, a fuvarozás indokát, az árat, a jármű forgalmi rendszámát
(ez utóbbit az EKAER szám megképzését követően is meg lehet adni, de az indulás előtt)
Feladó, illetve a felrakodó a felrakodás megkezdésekor: felrakodás tényleges időpontját
Ha nem közösségen belüli termékértékesítés a fuvarozás oka (hanem pl. bérmunka vagy egyéb ok), akkor a feladó a bejelentő

Többi szabály megegyezik az a) pontnál leírtakkal
Bejelentendő adatok III.
I. c) pont szerinti esetben az EKAER számot a feladó kéri:
Feladó bejelenti a termék fuvarozásának megkezdéséig: a feladó adatait, a felrakodás címét, a címzett adatait, a kirakodási címet, kockázatos termék esetén a kirakodási cím szerinti ingatlant használó vállalkozás adatait, elérhetőségi adatokat az átvételi cím bejelentőjével kapcsolatban, a termékek adatait, a fuvarozás indokát, az árat, a jármű forgalmi rendszámát
(ez utóbbit az EKAER szám megképzését követően is meg lehet adni, de az indulás előtt)
Címzett, illetve az átvevő,
vagy a feladó
a kirakodás címre érkezéskor,
de legkésőbb az azt követő munkanapon
: érkezés időpontját

A többi szabály megegyezik az a) pontnál leírtakkal
Kockázati biztosíték
Biztosítékot köteles adni:
EU beszerzést, illetve az első belföldi értékesítést megvalósító adózó

Mértéke:
Folyamatosan el kell érni a megelőző 60 nap EKAER-es termékek értékének 15%-át. Először 2015. január 31-én kell kiszámolni az előző 30 nap adatai alapján.
Utána átmeneti szabály március 1-ig.
A mérték változás az EKAER felületen folyamatosan nyomon követhető.
Ha több jogcímen köteles biztosítékot adni: a magasabb az irányadó.
Ha nincs megfelelő mértékű biztosíték, nincs EKAER szám

Teljesíthető:
Letéti számlára fizetéssel, illetve adóhatóság által nyilvántartásba vett "bankgarancia" útján.

Nem kötelező:
Minősített adózó
2 éve működő köztartozásmentes adózó, nincs adószáma felfüggesztve

Biztosíték összegét az adóhatóság az adótartozásba beszámíthatja.
Ellenőrzés
A fuvarozást végző személyt az adóhatóság nyilatkoztathatja a termék és a fuvarozás körülményeiről, illetve a megbízó személyéről

Ez követően a NAV megkeresheti a feladót, címzettet is az a termék, a fuvarozás körülményeivel kapcsolatban

Ha a rakomány jellege, szállítmány és a rendeltetési hely közötti összhang hiánya, illetve egyéb kockázati tényezők indokolják, valamint ha a fuvarozó a nyilatkozattételt megtagadja, - az élőállat-, valamint a gyorsan romló termékek kivételével - az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmaz. A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár, vagy raktérzár.
Erre a közlekedési eszközre (még) nem terjed ki az EKAER hatálya...

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

http://facebook.com/kovacsf76
http://twitter.com/kovacsf76

kovacsf76@gmail.com
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)
Dr. Kovács Ferenc
okleveles adószakértő
igazságügyi adó- és járulékszakértő

Bejelentendő adatok IV.
Kockázatos termékek esetén:
1. Élelmiszer:
A nyomon követhetőségről szóló VM rendelet szerinti élelmiszer vállalkozónak állapít meg a NAV EKAER számot (FELIR számmal rendelkezik),
aki a tárolási hely bejelentési ötelezettségnek eleget tett és
kockázati biztosítékot adott.
2. Egyéb kockázatos termék esetén is kötelező a biztosítéknyújtás.
Szankciók
Mulasztási bírság:
EKAER szám hiányában,
továbbá hiányos, valótlan adattartalmú, illetve hibás bejelentés esetén
az áru igazolatlan eredetű árunak minősül, értékének 40%-áig terjed a bírság.

Intézkedés:
Mulasztási bírság biztosítékaként az árut lefoglalhatja (romlandó áruk és élő állatok kivételével). Zár alá vétel, illetve elszállítás és megőrzés is lehetséges.

Először
2015. február 1-jén
bírságol a NAV.

További információk
:
http://ekaer.nav.gov.hu
Kivétel a bejelentési kötelezettség alól
a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,
a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,
a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,
a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,
a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.

Bejelentés módja
Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel.
A bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt.
Az EKAER elektronikus felületen történ ő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.
Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat .

További kivételek a bejelentési kötelezettség alól
Mentes a bejelentési kötelezettség alól

a) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg,
b) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó
ba) kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot,
bb) egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot
nem haladja meg.
Full transcript