Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2016/20

No description
by

Inna Bushyna

on 26 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2016/20

Навчальні програми
5 клас
- наказ МОН від 02.02.2016 № 73
Інформатика в 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації
Лист МОН від 01.07.2014 № 1/9 - 343 - 6 клас
Пріоритет - компетентнісно-орієнтований підхід
На компетентнісні завдання
не виділено
окремо навчалний час. Вони мають застосовуватися
наскрізно
через увесь навчальний курс
Етапи
діяльності учнів:
учень/учениця адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює підсумковий документ акуратно та презентабельно.
Оцінювання НД учнів:
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2016/2017 навчальному році
Лист МОН України
від 17.08.2016р. № 1/9-437
Наслаждайтесь тем, что вы делаете и вы никогда в своей жизни не будете работать.
Билл Гейтс
6 - 8 класи
- наказ МОН від 29.05.2015.№ 585
9 клас
- наказа МОН від 05.03.2007 № 194
10 - 11 класи
- наказ МОН від 28.10.2010 № 1021 (рівень академічний, профільний, поглиблене вивчення)
10 - 11 класи
- наказ МОН від 14.07.2016 № 826
10 - 11 класи
-
інформаційно-технологічний профіль
- лист МОН від 21.05.2015 № 1/11-7136
6 - 8 класи
-
п
оглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу
- лист МОН від 17.07.2013 № 1/11-11636 ("Комп’юер в школі та сім’ї" № 6, 2012
9 клас
-
що вивчали з 7 класу "Основи інформатики Володіна І.Л., Володін В.В.)
- наказ МОН від 18.09.2014 № 1054
8 клас
-
поглиблене вивчення для 8-9 класів
- наказ МОН від 17.07.2013 № 983
Лист МОН від 26.06.2015 № 1/9 - 305 - 7 клас
Лист МОН від 07.07.2008 № 1/9 - 433 - 9 клас
Лист МОН від 17.08.2016 № 1/9 - 437 - 5, 8, 10-11 класи
учень/учениця розуміє умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
учень/учениця формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних);
учень/учениця структурує потрібні дані для пошуку розв’язку;
учень/учениця порівнює і співставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
учень/учениця враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки;
Ресурси
для самоосвіти учнів:
http://innovationslab.com.ua/;
http://www.ed-era.com
http://universinet.org/games
https://www.playcodemonkey.com/
http://www.lingva.ua
http://disted.edu.vn.ua/
http://e-pidruchnyky.net/
http://itknyga.com.ua
https://blockly-games.appspot.com/

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

характеристики відповіді:
правильність, цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість;
• якість знань:
осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність;
• сформованість ключових та предметних компетенцій;
• рівень володіння розумовими операціями:
аналізом, синтезом, порівнянням, абстрагуванням, класифікацією, узагальненням тощо;
• розвиток творчих умінь
(уміння виявляти проблеми, формулювати гіпотези, перевіряти їх).
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так:
розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два
.
Оцінювання учня має складатися з двох компонентів —
числового балу
, який фіксує результат перевірки знань, умінь і навичок школярів, рівня сформованості компонентів компетентностей, і
вербального оцінного судження
, яке характеризує якість навчальної діяльності учня/учениці, ставлення до навчання, старанність. Обґрунтовуючи оцінку, вчитель аналізує виявлені знання за формою, змістом, обсягом, а також, що не менш важливо, вказує на прогалини та хиби в знаннях (за їх наявності) і надає рекомендації щодо їх виправлення.
Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням обсягу навчального часу, що відводиться на викладання предмету в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання здійснювати в кінці кожної теми навчальної програми, об’єднуючи роботи з невеликих тем (до 5 годин) із наступними підсумковими роботами на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням рекомендуємо встановлювати на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмету (якщо в тексті навчальної програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби.
Full transcript