Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Изменение на критерии за оценка на проектни предложения по П

No description
by

Keti Karacholova

on 10 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Изменение на критерии за оценка на проектни предложения по П

- получени
коментари
в процеса на публично обсъждане на проекта на Насоки за кандидатстване;
- възможност за финансиране на
обществено значими обекти
на културното наследство;
- намаляване на
административната тежест
за бенефициентите - по-лесно кандидатстване и отчитане на проектите.
Причини за извършените
изменения в критериите за оценка
- увеличаване на размера на максимално допустимия размер на БФП
на ниво проект
от 50% на
85%
;
- представяне на част от изискуемите документи
само към финансовия посредник
, който ги изпраща по служебен път към УО на ОПРР.
Основни промени
- обявена за
публично обсъждане
през месец януари 2018 г. със срок за коментари 23.02.2018 г.;

-
бюджет:

98,5 млн. лв.
безвъзмездна финансова помощ

-
официално публикуване - 30.04.2018 г.
Процедура "Развитие на туристически атракции"
Представяне на информация за проведена процедура за неприсъствено вземане на решение на КН на ОПРР 2014-2020
Взето решение на проведена писмена процедура на КН на ОПРР 2014-2020
12-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020
15-16 май 2018 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!!!
Деница Николова - заместник-министър и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобрява изменение на критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Full transcript