Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

гелийн электрофорез

No description
by

SaRRR id

on 17 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of гелийн электрофорез

гелийн электрофорез
гель электрофорез
полиакриламид
Акриламид аммоний персульфатийн чөлөөт радикалыг хадгалдаг бөгөөд үүнийг идэвхжсэн акриламид гэнэ. Идэвхжсэн акриламид нь полимер гинж үүсгэх дараалсан акриламидын молекултай урвалд орно. Гель болохын тулд N,N’ метилен бизтэй акриламид хөндлөн холбогдох хэрэгтэй. Гель хэлбэржихэд катализаторын зорилгоор 0.4% концентрацитай TEMED нэмдэг.
электрофорезийн түүх
1930он- Анх сахарозыг ашигласан
1955он- Цардуул үр дүн муутай байв
1959он- Анх удаа акриламид гелийг нүхний хэмжээ, тогтворжилт гэх үзүүлэлтүүдийн нарийн хяналттайгаар ашигласан.
1964он- Диск гел электрофорезийн аргыг хэрэглэсэн

агароз
Агароз гель нь агароз, агаропектин гэдэг ­­­­­­­2 галактозсуурьтай полимерээс тогтоно.
полиакриламид
Акриламидаар макромолекулын шилжих нь гелийн бүтцээс хамаарна.
Агароз
А-210 Ж.Мөнхсаруул
А.Уртнасан

1970он-Leimmli-T4 фаг 28 бүрэлдэхүүн ялгасан.
1975он- 2 хэмжээст гелийн изоэлектрик фокус,SDS гель электрофорез гарсан
1977он- Секвуэнсинг гель
1983он- Хөдөлгөөнт талбайн гель электрофорез
1983 онд хялгасан хоолойн электрофорезийг тус тус танилцуулсан.
Өнөөгийн эсийн биологийн лаборторид бодисыг салгах биотехнологийн гол техник нь электрофорез болон түүний хэлбэрүүд болоод байна.
гелийн электрофорез нь нуклейн хүчил болон уургийн молекул жингээр ялган судлах арга юм.
Гелийг агар, цардуул, полиакриламидаар бэлддэг. Хагас хатуу гелийн молекул шүүх шинж чанар нь уураг шиг том ионт нэгдлийг салгахад тусална. Жижиг молекулууд нь зөвхөн Сефадекс хэлбэрийн гелиэр шүүгдэнэ.
Цардуул гель: Тохирсон буферт цардуулын холимгийг халаах хөргөх замаар бэлдэнэ. Энэ нь хагас хатуу хэлбэртэй, мушгирсан цардуулын амилопектиний салбар гинжнээс шалтгаална.
Агароз нь α болон β холбоогоор холбогдсон D- болон L-галактозоос бүтдэг юм.

Полимер матриксыг бүтээхэд акриламид, N,N’-метилен биз (акриламид), тетраметилендиамин (TEMED) болон аммонийн персульфат орно.
Электрофорезийн бүрдэл
ДНХ, РНХ, Уураг
Буфер уусмал
Будагч бодис
Хүндрүүлэгч будаг (loading dye/buffer)
Гел эсвэл цаас
Электрофорезын аппарат
Буфер уусмал
Сул хүчил болон түүний давсууд

❖ рН-ийг тогтмол түвшинд барих чадвартай байх.

Учир нь удаан хугацаанд гел гүйлгэхээр рН

ѳѳрчлѳгдѳг, энэ нь электролит чанарт нѳлѳѳлдѳг.

❖ Ѳргѳн хэрэглэдэг буферууд:

❖ Фосфатын буфер (TPE)

❖ Tris Borate EDTA (TBE)

❖ Tris Acetate EDTA (TAE)

❖ Tris Glycine (TG)

❖ Tris Citrate EDTA (TCE)

❖ Tris EDTA (TE)

❖ Tris Maleic Acide EDTA (TME)

❖ Lithium Borate (LB)
Буфер уусмал
Сул хүчил болон түүний давсууд
рН-ийг тогтмол түвшинд барих чадвартай байх.
Учир нь удаан хугацаанд гел гүйлгэхээр рНѳѳрчлѳгдѳг, энэ нь электролит чанарт нѳлѳѳлдѳг.


Ѳргѳн хэрэглэдэг буферууд:


Фосфатын буфер (TPE)
Tris Borate EDTA (TBE)
Tris Acetate EDTA (TAE)
Tris Glycine (TG)
Tris Citrate EDTA (TCE)
Tris EDTA (TE)
Tris Maleic Acide EDTA (TME)
Lithium Borate (LB)
Будагч бодис
ДНХ, РНХ
Ethidium Bromide
SyBR Green будаг
Silver будаг
Propidium Iodide
Уураг

• Нийтлэг
Coomassie brilliant blue
Kenacim blue
Amido black
• Ѳвѳрмѳцѳѳр
Oil red O
PAS
Rubeanic acid
Transferrin ѳвѳрмѳц
Хүндрүүлэгч
6x Loading buffer
0.25% bromophenol blue
0,25% xylene cyanol FF
40% сукрозын усан уусмал
Электрофорезийн аппарат
Сульфат болон пируватын сѳрѳг ион агуулна. Иймд

электрофорезын үед катодыг чиглэж хѳдлѳх

цэнэгийн урсгал үүсгэнэ. (электроэндосмос) Энэ нь

ион молекулыг хѳдлѳхѳд дэм үзүүлнэ.

Тѳрѳл бүрийн хэмжээтэй бэлтгэж болно.

Тунгалаг ѳнгѳтэй.
Винилын полимержилтын дүнд гел үүснэ.

3-30% -ийн гел бэлтгэдэг. Бага концентрациар ДНХ-ийг, ѳндѳр концентрациар уургийг ялгана.

Тунгалаг, эндосмос үгүй, нарийвчлал сайтай, хэт ягаан туяа шингээдэггүй.
Жишээ
35 мл ТАЕ-д 7% байхаар бодож 0,24 г агароз MP-г нэмж уусгана.
Агарозыг уусгаж өгөхийн тулд буцалгана.
Гелийг бага зэрэг хөргөөд дараа нь гель хийх савандаа цутгана. 30-40 минутын дараа гель бүрэн хатах болно.
Loading dye буюу бромфенолын будгийг гүйлгэх дээжин дээрээ нэмж өгнө.
Гельнийхээ нүхэнд будагдсан дээжээ хийж өгнө.
Дээжээс 9 µл-г, нэрсэн ус 5 µл, будаг 3 µл хийж нийт 17 µл уусмалыг 100 Вольтоор ойролцоогоор цаг орчим гүйлгэнэ.
Маркер болгон Kilobase ladder, λ-ВSL-г ашигласан.
Гүйдэл гүйлгэж дууссаны дараа дээжээ этидийн бромидоор 30 минут будна.
10 минут усаар угаана.
SDS акриламид гель электрофорез
Молекулууд хоорондоо электрофорезын үед нөгөөгөөсөө салдаггүй, ковалент биш, нягт холбоотой. Иймд уургийн холимгийг салгахад анион шинжтэй угаалгын нунтаг sodium dodecyl sulfate (SDS) ашигладаг байна. (SDS) нь уургийн гидрофоб хэсэгтэй холбогддог ба тэдгээрийн ихэнхийг дэд нэгжүүдэд салгадаг. 1.4 грам SDS 1 грам уурагтай холбогддог. SDS холбоо нь денатурацид ороод санаандгүй мушгирсан полипептидэд сөрөг цэнэг үүсгэдэг. Энэ цэнэг нь SDS үгүй үед хэвийн байдаг ямарч цэнэгийг нуудаг.

Хэрвээ уургийн дэд нэгжүүд дисульфидийн холбоогоор хоорондоо холбогдвол энэ холбоо нь SDS ба B-mercaptoethanol ба бууруулах биетийг байхад бэлтгэл дулаанаар электрофорезоос өмнө тасарна.
2 хэмжээст гель электрофорез

Энэ хүчтэй техник нь капилляр хоолойд 1 мм диаметртэй гельд ижил цэнэгийн төвлөрөл рүү уургийн холимгийг оруулна. Ижил цэнэгийн төвлөрөл нь рН градиент үүсгэхийн тулд өмнө нь гелиэр электрофорезлэгдсэн амфолитуудыг дээж рүү хийж тусад нь электрофорезтой төстэй замаар салгадаг. Уураг хоолойгоор доош хөдлөхдөө тогтмол өсөх орчны рН-тай тулгардаг. Уураг нь давж гарсан рН шатлалдаа таарах ижил цахилгаан цэнэгт цэгт хүрдэг. Энэ рН-д уургийн торны цэнэг 0 болох ба иймд цахилгаан оронд хөдөлгөөн зогсоно.

Ижил цэнэгт төвлөрлийн төгсгөлд гель капилляр хоолойгоос гарч хавтгай гелийн оройд байрлана. Энэ дээж одоо SDS акриламид гель электрофорез руу шилжинэ. Эндээс уургийн ижил цэнэгт цэг ба молекул масс нь 2 хэмжээст электрофорезийн хувьд уургийн жигд тархалтаас хамаарахгүй юм.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript