Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Communicatie extern

No description
by

jody van der helm

on 22 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Communicatie extern

Deelgebieden clusters
Communicatie extern
Divisie KJP
Overkoepelende aandachtsgebieden
• Cliënten, verwijzers, gemeenten en overige stakeholders kennen ons aanbod onvoldoende
• Positionering van de organisatie is nog weinig onderscheidend en de organisatie heeft het imago gesloten te zijn ("zeer lastig om cliënt bij Yulius binnen te krijgen", aldus verwijzer)
• Ons aanbod is ingericht op basis van organisatiestructuur, in plaats van op basis van cliëntvraag
• De focus van de organisatie is veelal intern gericht, terwijl de buitenwereld snel aan het veranderen is (transitie Jeugdzorg, ambulantisering, E-health)
• Concurrentie in aansluitende provincies en niet GGZ-instellingen is aan het ontstaan

deelgebied
CLIENTEN
Hoofddoelen:
• Zorgen voor goede cliënttevredenheid
• Aanboren & bereiken van nieuwe cliëntgroepen

Cliënten voelen zich voldoende en op juiste wijze geïnformeerd over ons aanbod, onze werkwijze en onze visie
Verwijzers
Overig
Voor dit communcatie & marketingplan is niet gekozen voor het gebruikelijke uitgeschreven communicatieplan. De tijd die we hierin zouden steken kunnen we beter gebruiken om aan de slag te gaan met de zeer concrete actiepunten die hierin benoemd worden. Er valt namelijk nog een flinke slag te maken op het gebied van externe communicatie & marketing.

Cliënten
Cliënten krijgen een goed gevoel bij het ‘merk’ Yulius: Yulius KJP als de expert op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.
Gemeentes &
Verzekeraars
deelgebied
VERWIJZERS
2. Yulius KJP heeft een professioneel, transparant en innovatief aanbod en werkwijze
Hoofddoelen:
• Zorgen voor voldoende en juiste aanmeldingen
• Zorgen voor een goede relatie met onze huidige en potentiële verwijzers (extra inzet op stakeholder huisarts)
• Aanboren van nieuwe verwijzersgroep

1. Verwijzers zijn op de hoogte van ons aanbod en wie zij naar ons kunnen verwijzen op welke manier
4. Yulius KJP heeft een effectieve, efficiënte manier van consulteren en aanmelden
5. Yulius KJP is toegankelijk en heeft korte wachtlijsten
3. Verwijzers zien Yulius KJP als de expert op het gebied van de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg
Gezin & Hechting
deelgebied
Clusters
De hiervoor benoemde deelgebieden en actiepunten hebben betrekking op de gehele divisie. Daarnaast is met de CM's en A&I nog een aantal clusterspecifieke doelstellingen benoemd. Hiervoor worden deelplannen geschreven.
Aanmelding & Informatie
Intensief
1. Yulius biedt de beste zorg voor de laagste kosten (in de regio ZHZ)
deelgebied
GEMEENTES &
VERZEKERAARS
Hoofddoelen:
• Zorgen voor een goede relatie met gemeentes & verzekeraar
• Financiering veiligstellen om onze huidige zorg te kunnen blijven bieden, innovatie mogelijk te maken en nieuwe producten te kunnen realiseren.4. Yulius KJP boekt goede resultaten (registratie & administratie op orde)
5. Yulius KJP heeft korte wachtlijsten
2. Professioneel, kwalitatief, transparant en innovatief aanbod en werkwijze
3. Yulius KJP zien als de expert op gebied van specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

De poli's
- Top GGZ bereiken (inclusief bovenregionale focus)
- Meer aanmeldingen voor diverse onderdelen (inzake uitbreiding Gezinsafdeling)
- Consultatiefunctie uitbreiden en communiceren richting verwijzers
- Poli-aanbod herstructureren, waardoor overzichtelijker is voor buitenwereld
- Diagnostisch Centrum positioneren
- Mogelijkheden van E-health zichtbaar maken
- Af van beeld dat Yulius een zeer gesloten organisatie is waar het bijna onmogelijk is om iemand binnen te krijgen.
- Meer aanmeldingen Panter & Passaat
- Nieuwe FACT-team in de markt positioneren

Hoe?
Hoe?
1. Cliënten voorzien van een beter overzicht van ons aanbod
2. Logische indeling maken van ons aanbod voor externe communicatie: naamgeving
3. Afstemmen van aanbod op behoefte door meer open te staan voor de behoefte en vraag van de cliënt
4. Beter inventariseren wat cliënten precies willen weten en materiaal hierop afstemmen
5. Brochuremateriaal updaten: digitale html-versie brochure en html-leaflets. Leesbaarheid verhogen.
6. Social Media zichtbaarheid. Op laagdrempelige manier informeren. Zowel informeren als branding
7. Laaggeletterdheid onder de aandacht. Niet alleen in geschreven middelen, maar ook in behandelaar-cliënt relatie
8. Wachttijden openbaar maken (zowel poli als kliniek), beter vindbaar voor cliënten
9. Bereikbaarheid bij crisis: welk nummer kunnen ouders bellen?
9. Subsite KJP. Meer interactief en doelgroepgericht
10. Filmpjes: hoe gaat het in zijn werk als ik bij Yulius KJP terechtkom?
11. Meer gebruik maken van ervaringsverhaal van cliënt & expertiseverhaal van behandelaar
12. Kindermateriaal: kinderwebsite en stripjes?
13. Uitreiken van middelen structureren en pva aanvulling & levering brochures/leaflets


1. Beter overzicht van ons aanbod voor verwijzers (logische indeling van divisie naar buiten toe, bv in zorgprogramma's)
1 & 4. Eigen landingspagina voor verwijzers
1, 2 & 3. Op de hoogte houden van ontwikkelingen en aanbod en benadrukken van onze specialismes en deskundigheid, d.m.v presentaties, themamiddagen en nieuwsbrief verwijzers.
3. Top GGZ-erkenning bereiken
4. Snel en eenvoudig consulteren en aanmelden d.m.v productboek en verwijzerssite.
1,2,3,4&5. Versterken van ons netwerk en samenwerking met verwijzers: zorgen voor verbeterd relatiebeheer, actueel digitaal adressenbestand en social media netwerk
5. Overzicht wachtlijsten op Verwijzersdeel website & in digitale nieuwsbrief Verwijzers
1,2,3 Lobby-activiteiten in toeloop naar gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014: indienen flyers, factsheets, whitepapers en werkbezoeken opzetten waarin belang van Jeugd-ggz benadrukt wordt.
3. Deelname aan platforms, samenwerkingsverbanden, symposia
3. Yulius als agendasetting organisatie: expertise inzet
2,3,4 Jaarplan (in populaire vorm) actief verspreiden
2,3,4 Goede resultaten, beoordelingen kwaliteitseisen en keurmerken (ROM, HKZ, inspectiebezoeken, Top GGZ)
2. Inspelen op trends en ontwikkelingen als de transitie, ambulantiseren en E-health


Hoe?
hoogwaardige diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en gezinnen
generalistische en (hoog)specialistische zorg
regio: driehoek Rotterdam, Gorinchem, Dordrecht, en op sommige vlakken bovenregionale adherentie
meervoudige complexe psychiatrische of psychische stoornissen
zorg van kwalitatief hoog niveau
zeer breed aanbod
deskundigheid en ervaring van personeel
kijkend naar kind en systeem
zeer betrokken medewerkers
een van de weinige aanbieders van specialistische Jeugd-GGZ in de regio
specialisaties waarin we uitblinken: Tic, MFC, Pleegzorg, Gezinspsychiatrie
Concurrentie alleen op ambulante gedeelte
onderscheidende factor: breed aanbod en specialisaties
ervaren, gedreven multidisciplinaire teams
deskundige, betrokken medewerkers
Eigen academie voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie
Zowel zorg als onderwijs
Samenwerkingen met andere aanbieders in het jeugdveld
onze unieke verkoopproposities
Transitie Jeugdzorg
- Apart plan voor communicatie extern
Full transcript