Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA

No description
by

Hatice Uslucan

on 20 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA

GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA
LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK KURALLARI
Laboratuarınızda uymanız gereken güvenlik kurallarını öğrenmek, bu kuralları uygulamak ve acil durumlarda ne yapacağınızı bilmek çok önemlidir.
Laboratuarda uyulması gereken kuralları üçe ayırabiliriz.
KİŞİSEL GÜVENLİK
LABORATUVAR GÜVENLİĞİ
ÇEVRE GÜVENLİĞİ
Kimyasal maddeler hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkarlar.Ancak kimyasal maddelerin bazıları çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen kirletici
özelliklere sahiptir.
KİŞİSEL GÜVENLİK KURALLARI
Kişisel güvenlik, kendini ve çevresindeki kişileri tehlikelerden korumaktır.

Bu kurallara uymanız laboratuarda tehlike oluşturabilecek bazı durumlar hakkında bilgi sahibi olmanız açısından önemlidir.
BAZI GÜVENLİK SEMBOLLERİ
GÖZ KORUMASI: Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu ve koruyucu gözlük takılması gerektiğini gösterir.
ELBİSE KORUMASI: Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak maddeler kullanılırken görülür ve önlük giyilmesi gerektiğini gösterir.
EL KORUMASI: Cilde zarar verebilecek bazı kimyasal maddeler ve bazı elektrikli ısıtıcılarla çalışırken eldiven kullanılması gerektiğini gösterir.
ISI GÜVENLİĞİ: Bu sembol, açık alevle çalışırken önlem alınması gerektiğini gösterir.
ELEKTRİK GÜVENLİĞİ: Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesini gösterir.
KİMYASAL GÜVENLİĞİ: Bu sembol, zehirli bazı kimyasal maddeler kullanılırken dikkatli olmak gerektiğini gösterir.
KESİCİ MALZEME: Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olduğunda dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
KIRILACAK CAM EŞYA: Bu sembol, kırıldığında tehlikesi olan cam cisimler olduğunda dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
LABORATUVAR VE ÇEVRE GÜVENLİK KURALLARI
Bu nedenle, çevreyi kirleten, doğal dengeyi bozarak yeni sorunlar ortaya çıkmasına neden olan kimyasal maddelerin etkilerini
en aza indirmek için bu kimyasalların kullanımında dikkatli olunmalıdır.
KİMYASAL MADDELERİN TEHLİKE PİKTOGRAMLARI
Birleşmiş Milletlerin GHS sistemi ile 2009
yılından itibaren 7 tehlike sembolü yerine
yeni 9 tehlike piktogramı kullanılmaktadır.
ACİL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKEN KURALLAR
* Paniğe kapılmayın.
*Gerekli yerleri arayın.
*Kendinizi tehlikeye atmadan çevredekileri uzaklaştırın.
*Yaralıları güvenli bir yere taşıyın.
*Tehlikeli kimyasalları uzaklaştırın.
BİLDİRİMDE ÖNEMLİ DETAYLAR
*Kim nereden arıyor
*Olayın detayları
*Olayın gerçekleştiği yer
*Varsa yaralanan veya olaydan etkilenen kişi sayısı
*Olayın gerçekleştiği saat
112
114
110
HAZIRLAYANLAR
BURCU SUNTUR
HATİCE USLUCAN
NURDAN ÖZCAN
1. Zararlı-tahriş edici
Bir madde deriye veya göze temas ettiğinde deride kızarıklık, kaşıntı gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyorsa bu madde tahriş edici özelliğe sahiptir ve zararlıdır. tahriş edici özellik kimyasal maddelerin en zararlı etkilerindendir.Örneğin evlerde temizlik amacıyla kullandığımız deterjanlar ve çamaşır suyu tahriş edici olarak kabul edilir.
Kimyasalların Zararlı Etkileri
2.Aşındırıcı (Korozif)
Aşındırıcı maddeler temas ettikleri maddeyi tahrip ederek zarar veren maddelerdir. Aşındırıcı maddeler genellikle metallere, birçok organik maddeye ve canlı dokusuna etki eder.
Bir asit elimize temas ettiğinde derimizi yakarak tahrip eder. Eğer asit metale temas ederse metali aşındırarak yok eder. Bir asit elbisemize damladığında kumaşın delindiğini gözlemleriz.
3. Zehirli
Bir canlıyı ve canlı vücudundaki bir organı etkileyerek zarar veren veya çalışmasını etkileyen maddelere denir.
4.Yanıcı-Parlayıcı
yanıcılık maddenin ne kadar kolay alev aldığını veya yandığını gösterir. yanıcı maddeleryangın ve patlamalara neden olur.Bazı maddelerin buharları kolay alev alabilir. Bu tür maddelere patlayıcı maddeler denir. Örneğin benzin propan ve tiner gibi maddeler oda koşullarında kolay buharlaşır ve bu buhar çok kolay alev alır.

5. Patlayıcı
Patlayıcı maddler ısı ve ani sarsıntı etkisiyle kimyasal reaksiyonlar oluşturur. Reaksiyonlar sonucu çok küçük hacimde yüksek derecede ısı, ışık ve gaz meydana verir. Oluşan bu ürünlerin çevraya ani ve yüksek hızda yayılması sonucupatlama denen olay gerçekleşir. Patlama sonucu oluşan basınç ve ısı çevrede hasar meydana getirir. İçlerinde yüksek mikatrda enerji bulundururlar.
6. Kanserojen
Canlı dokuda kanser oluştururlar. Bazı radyasyon oluşturan maddeler kanserojendir. Ayrıca asbest, bazı dioksinler ve sigara dumanı gibi radyasyon oluşturmayan maddelerde kanserojendir.
7. Yakıcı-Oksitleyici
maddelerin yanmasına ve paslanmasına neden olan maddelerdir. Bu tür maddeler hidrojen peroksit, organik peroksitler, ozon, nitrik asit gibi yapılarından oksijen çıkabilen ve bu nedenle yangın tehlikesi oluşturan maddelerdir.
Kimyasalların Çevreye Etkileri
1.Toprak Kirliliği
Toparağa karışan maddelerin toprağın doğal yapısını bozmasıyla oluşur.
a.Tarım İlaçları
Tarımsal ilaçların fazla kullanılmasıyla oluşur.
b.Tarımsal Gübreler
Gübreler bilinçsiz kullanıldığında toprağın pH ve mineral dengesini bozar.
c.Evsel Atıklar
Doğada çürüyerek yok olmayan cam, plastik ve piller gibi evsel atılar toprakta uzun süren kalıcı kirlilik oluşturur.
ç.Deterjanlar ve Sabunlar
Toprakta çürümeyen temizlik kimyasalları toprağın yapısı bozarak oradaki canlılara zarar verir.
d. Ağır Metaller
Kurşun, cıva, krom ve katmiyum gibi metaller toprağa, suya ve havaya karışarak kirlilik oluşturur.
2.Su Kirliliği
a. Sanayi Atıkları
Sanayi atıklarındaki bazı metaller ve çözücüler sulara karışıp kirleterek canlıları yok eder.
b.Tarım ilaçları ve gübreler
Bu maddeler yağmurun etkisiyle yer altı ve yer üstü sularına karışıp kirletirler.
c.Deterjanlar
Doğada kolay parçalanamadıklarından bu kimyasallar suları kirletir.
d.Petrol ve Petrol Ürünleri
Sulara karışıp kirliliğe sebep olur ve suda yaşayan birçok canlıya zarar verir.
3.Hava Kirliliği
İnsan ve canlıların yaşamını olumsuz etkileyecek kimyasalların, parçacıkların veya biyolojik maddelerin havaya normal değerlerin üzerinde karışmasına denir.
Full transcript