Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

P2P Android

No description
by

Oanh Dương Thanh

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of P2P Android

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 Hồ Chí Minh, 2013 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHIA SẺ FILE P2P TRÊN ANDROID
TÍCH HỢP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN VĂN BẢN ĐỀ TÀI: GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS. TÂN HẠNH
SINH VIÊN THỰC HIỆN : DƯƠNG THANH OANH
LỚP : D08THPM - MSSV : 408170029
KHÓA : 2008 - 2013
HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Giới thiệu
đề tài Lý thuyết Phân tích thiết kế Đánh giá Kết quả SMARTSHARE Trong nền phát triển cực cao của công nghệ hiên đại, nhu cầu chia sẻ dữ liệu luôn là nhu cầu quan trọng và cần thiết nhất.
Dữ liệu trên mạng rất phong phú và được phân tán khắp nơi, khó khăn trong việc tập trung những dữ liệu những máy tính server cố định.
Nhiều ứng dụng, nghiên cứu đòi hỏi máy tính phải đủ mạnh để có khả năng tính toán cao và đưa ra kết quả trong thời gian ngắn. Napster P2P XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHIA SẺ FILE P2P TRÊN ANDROID
TÍCH HỢP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN VĂN BẢN
HỆ ĐIỀU HÀNH: ANDROID 2.1 trở lên. •Một ‘peer’ là một máy tính mà có thể hoạt động cả trong vai trò server và client.
•Một hệ thống P2P nên chứa từ 2 peer trở lên.
•Những peer có khả năng trao đổi tài nguyên một cách trực tiếp giữa chúng.
•Những server chuyên môn có thể có hoặc không có trong một hệ thống P2P mà phụ thuộc vào bản chất của những ứng dụng.
•Những peer có thể tham gia và rời khỏi hệ thống một cách thoải mái.
•Những peer có thể thuộc vào những người sở hữu khác nhau. P2P LÀ GÌ? NAPSTER GNUTELLA BITTORRENT LÝ THUYẾT 1. Hệ thống P2P
1.1 P2P là gì?
1.2 Một số ứng dụng nổi tiếng
2. Hệ điều hành Android
2.1 Activity
2.2 Intent
2.3 Service
2.4 Content Provider
2.5 View - Là thành phần tối quan trọng của bất kỳ một ứng dụng Android nào. Thuật ngữ Activity chỉ một việc mà người dùng có thể thực hiện trong một ứng dụng Android.

- Có 2 phương thức mà gần như mọi lớp con của Activity đều phải hiện thực:
onCreate(Bundle)
onPause() Activity Intent Là một mô tả trừu tượng của một hành động được thực thi. Nó đại diện cho một hành động đi kèm với một ngữ cảnh xác định Intent Một service là một thành phần của ứng dụng, thể hiện mong muốn ứng dụng thực hiện các hành động trong khi không tương tác với người dùng hoặc cung cấp chức năng cho các ứng dụng khác sử dụng. Nói một cách đơn giản, service là các tác vụ (task) chạy ngầm dưới hệ thống nhằm thực hiện một nhiệm vụ nào đó Service Là nơi lưu trữ và cung cấp cách truy cập dữ liệu do các ứng dụng tạo nên. Đây là cách duy nhất mà các ứng dụng có thể chia sẻ dữ liệu của nhau. Content Provider Là thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng cho 1 ứng dụng Android. View là 1 lớp căn bản của widgets TextView: Hiển thị 1 khung text và cho phép người dùng thay đổi.
ImageView: Hiển thị 1 hình ảnh xác định từ file tài nguyên hay qua 1 content provider.
Button: Hiển thị 1 nút nhấn.
Checkbox: Hiển thị 1 nút nhấn với 2 trạng thái khác nhau.
KeyboardView: Hiển thị bàn phím ảo để nhập liệu.
WebView: Hiển thị các trang web bằng Webkit. View Đặc tả chương trình Xây dựng một chương trình phát triển hệ thống P2P trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.
Hệ thống P2P được xây dựng theo mô hình mạng ngang hàng tập trung với server trung tâm làm nhiệm vụ lưu giữ thông tin các Peer và nội dung các file được seed từ người dùng.
Chương trình được tích hợp thêm chức năng tìm kiếm thông tin trên văn bản dựa trên mã nguồn mở Lucene.
Chương trình sử dụng kết nối 3G và chạy trên hệ điều hành Android 2.1, 2.2 và 4.0
Đặc Tả Chức Năng Register
Login
Seed
Unseed
Download
Search
Phân tích thiết kế 1. Đặc tả chương trình
2. Đặc tả chức năng
3. Tạo Cơ Sở Dữ Liệu
4. Tạo Server
5. Kịch bản trao đổi
6. Lucene DATABASE Chức năng của Server Lắng nghe yêu cầu từ các Client
Xử lý các câu lệnh từ Client
Kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu
Gởi trả client các thông tin cần thiết
Kịch bản Trao Đổi Tạo chỉ mục - Khi người dùng seed 1 file, chương trình
sẽ tự động đánh chỉ mục cho file đó, lưu trong
thư mục /mnt/sdcard/SmartShare/index.
- Sử dụng 5 thành phần cơ bản của Lucene:
IndexWriter.
Directory.
Analyzer.
Document.
Field. Tìm kiếm Các lớp cơ bản phải có trong tiến trình tìm kiếm:
IndexSearcher.
Term.
Query.
TermQuery.
Hits.
Tạo Server: 100%
Login: 100%
Logout: 100%
Seed/Unseed: 100%
Download: 100%
Search: [...] Các chức năng chính đã hoàn thành: Khoảng 3% tài liệu bị sai sót trong quá trình tách văn bản và chuyển mã.
Kích thước chỉ mục trung bình giảm 20-30 lần cho văn bản ký tự, trên 30 lần cho văn bản có chèn hình ảnh.
Thời gian tách văn bản, chuyển mã và lập chỉ mục tương đương 1 giây cho mỗi tài liệu (các văn bản thông dụng, kích thước không quá 10 trang).
Tỉ lệ cập nhật và chỉnh sửa chính xác 100%.
Hệ thống hỗ trợ hầu hết các loại văn bản phổ biến hiện có. Lucene Xây dựng mô hình P2P không thuần túy, còn sự tồn tại của Server trung tâm.
Giao diện chưa bắt mắt và không chuyên nghiệp.
Kết quả đạt được chỉ mới dừng lại ở phạm vi nhỏ với số lượng văn bản còn hạn chế.
Hệ thống được kế thừa toàn bộ thư viện mã nguồn mở Lucene.NET, chưa có sự phát triển riêng.
Chưa phát triển được chức năng tìm kiếm thông tin bằng tiếng Việt
Những hạn chế: THANK FOR WATCHING
Full transcript