Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motiverande samtal

Två dagars grundkurs i motiverande samtal mars 2012
by

Cecilia Fyring

on 4 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motiverande samtal


Motiverande samtal Agenda dag 1.
Andan i MI
Vad är MI?
Fyra grundläggande metoder i MI
Beslutsbalansen
Övningar, rollspel och diskussioner Cecilia Fyring

leg psykolog, leg psykoterapeut
Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)
www.fyring-isling.se - +46 70 818 24 98

FYRING&ISLING Övning
- effektiva /ineffektiva motivatorer Tänk på en person som försökt påverka dig eller lära dig saker utan att lyckas. En person som du kanske undvek eller kände dig försvarsintälld gentemot. Gör en lista över de beteenden den här personen använde för att försöka påverka dig. Tänk på en person som har påverkat dig på ett positivt sätt. Hur kom det sig att den här personen hade en sådan påerkan på dig? På vilket sätt betedde han eller hon sig som kom att påverka dig på ett sådant positivt sätt. Gör en lista över dessa beteenden. Är det någon skillnad på de här två listorna?
Är det någon skillnad på de två listorna? Andan i MI Vad är inte MI? ge order
varna och hota
komma med lösningar
övertala, argumenterna, föreläsa
moralisera
kritisera, klandra
berömma
skambelägga, håna, etikettera
tolka, analysera
uppmuntra, trösta Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av guidning för att locka fram och stärka motivation till förändring Förhållningssätt i samtalet

Samarbete
Jämlik relation
Empatiskt förhållningsätt
Lyssna inkännande på andra människors känslor och behov
Försök att vara äkta, ärlig och öppen med egna känslor
Inta en attityd av positiv värme - acceptera den andra människan som hon är och ha en tilltro till att hon själv kan lösa sina problem på ett konstuktivt sätt Övning - övertyga klienten

Arbeta i par
Klienten: tänk på ett område där du gärna vill genomföra en förändring, men inte har gjort det
Lyssnaren: försök att påverka klienten i rätt riktning
5 minuter - därefter byt roller BÖRS

Bekräfta
Öppna frågor
Reflektivt lyssnande
Sammanfattningar BÖRS
Bekräfta
Öppna frågor
Reflektivt lyssnande
Sammanfattning Inbjuder till längre svar och förklaringar Vad är du mest oroad för? På vilka sätt har det här påverkat ditt liv? Vad har du gjort för att söka arbete? Bekräfta Övning - frågor

Rollspel: 1 frågar och 1 svarar
Frågaren skall med hjälp av slutna frågor ta reda på så mycket om svararen med hjälp av endast slutna frågor. Reflektera om vad som händer. Byt roller. Tidsåtgång? Reflektioner
Syfte
Visa uppmärksamhet
Visa förståelse
Hur?
Genom att fokusera på vad den andra uttrycker
Ge omedelbar feedback på vad som sagts genom att
återge kort i egna ord
spegla kärnan i budskapet (innehåll /känsla) Reflektioner
"Jag trivs inte på min praktik, min chef överröser
mig med uppgifter och jag har svårt att säga nej. Jag funderar på att sluta, men jag vet inte vad jag skulle göra istället.

Möjliga reflektioner:
A) Du trivs inte på jobbet
B) Du har svårt att säga nej och sätta gränser
C) Din chef förstår inte hur du har det
D) Du skulle vilja ha en annan praktikplats
E) Du vet inte om du kan få en annan praktikplats. Övning - reflektioner

"Jag sover dåligt och känner mig trött och hängig,
Jag har ingen ork eller lust att göra någonting. Jag tror inte jag klarar av att jobba just nu"

"Vad jag gör på min fritid har ingen annan med att göra. Jag är trött på att andra bara lägger sig i"

"Jag vill verkligen ha ett jobb, men jag har sökt så många jobb som jag inte fått så att jag snart ger upp" Sammanfattningar
Vad klienten sagt
Sammanfatta både känsla och innehåll
När?
I början av ett samtal för att överbrygga från förra samtalet
Under samtalets gång om personen hoppar från ämne till ämne
När samtalet verkar ha avstannat
När personen tömt ut sitt ämne
När man avslutar samtalet
Varför?
Visa att man lyssnar
Styra samtalet
Plocka ut viktiga områden Sammanfattning

"Du har berättat en hel del. Låt mig se
om jag förstått hur det hela hänger ihop"

"Det här verkar har tagit dig hårt. Låt mig se om jag förstått det viktigaste du sagt...."

"Vi har pratat om många viktiga saker idag...." Övning -
A taste of Motivational Interviewing
Öppna frågor och sammanfattning
1 lyssnare, 1 pratare
Prataten: Tänk på en förändring som du funderar på och som du inte riktigt har bestämt dig för. Något som du känner dig ambivalent inför.
Lyssnaren: Följ instruktionerna på pappret.
Tidsåtgång? A B one two 12 21 22 5+7= (cc) image by anemoneprojectors on Flickr Beslutsbalansen Sammanfattning

Det går att öva samtalsfärdigheter

Beteenden i samtal kan förändra Litteratur och länkar
Motiverande samtal - att hjälp människor till förändring. William R. Miller & Stephen Rollnick
Samtal som fungerar. Johan Holmberg och Magnus Stalby (2012)
www.motivationalinterviewing.org
www.fhi.se Öppna frågor Reflektioner Sammanfattning En raffinerad form av guidning Två vägar till motivation
1. "Det är mycket bättre här borta!"
2. "Vill du verkligen vara kvar här?" 1. Enkla reflektioner: uttycker förståelse, underlättar samtalet. Speglar innehåll eller känsla, men inte ny mening.
2. Komplexa reflektioner: lägger till påtaglig ny mening, understryker eller ger mer komplex bild, kan kombinera uttatalanden från klienten. MI - lite historia
1983 kom första artikeln av Miller ut 1991 - första boken 2002 - andra upplagan 2012 - tredje upplagan Agenda dag 2
Kort repetition
Förändringsprat - att känna igen, framkalla och förstärka
Status Quo-prat - att känna igen och svara på
Film, rollspel och diskussion Vilja, kunna, redo - påverkar motivationen

Vilja - graden av deskrepans mellan nuvarande beteende och mål/värderingar
Kunna - tilltron till förmågan att förändra
Redo - att kunna prioritera

Ambivalens är en naturlig fas i förändringsprocessen! Prochaska & DiClementes modell
för förändring Allmäna principer i Motiverande samtal
Diskrepans
Rulla med motstånd - argumentera inte
Kompetens - stöd tilltron till egen kompetens
Empati Ersätts i nya upplagan av
Samarbete - Collaboration
Acceptans - Acceptance
Medkänsla -Compassion
Framkallande -Evokation Engaging

Focusing

Evoking

Planning Att söka efter i samtalet
förändringsmarkörer - DARN-CAT

Desire - vill, föredrar, önskar
Ability - kan, skulle, möjligt
Reasons - specifika orsaker till förändring
Need - viktigt, måste, behöver

Commitment - åtatagande predicerar förändring
Activation - vara villig, redo, förbereda sig
Taking steps - Utveckla diskprepans

Utnyttja avvikelser, tydliggör, påvisa skillnader
Motivation till förändring uppstår när människor blir medvetna om att det är skillnad på vad de är och vad de vill vara
Inriktar klientens uppmärksamhet på skillnader
Göra klienten medveten om sina problembeteenden
Positiv förändring uppstår då klienten, inte behandlaren börjar prata om förändring. Utveckla förändringsprat

Öppna frågor som leder till förändringsprat
Ambivalenskorset
Be om att klienten utvecklar när du hör förändingsprat.
Be om exempel
Låt klienten argumentera för förändring, spela djävulens advokat ("Varför skall du göra den här förändingen")
Framkalla genom frågor om värden (values), utforska för- och nackdelar med nuvarande, hur skulle klienten önska det såg ut om 5 år, hur föreställer sig klienten livet om 5 år om ingen förändring görs?
Vad är viktigt för klienten? Mirakelfrågan "Om du vaknar imorgon och genom ett under är alla dina problem borta, vad skulle du göra då?"
Skalfråga motivation Övning - omvänd Jeopardy

Dela in er i grupper om fyra -fem
Alla skall fundera ut ett förändringsuttalande. "Jag skulle vilja börja träna", "Rökning påverkar min hälsa för mycket", "Imorgon ringer jag på den annonsen"
Person 1 gör ett förändringsuttalande
Person 2-5 ställer frågan som kan ha lett fram till uttalandet
Person 1 svarar med uttalandet igen. Status Quo-prat
Motstånd till förändring är en del i varje förändringsprocess

Undvik direkt argumentation, vilket tenterar att väcka motstånd
Undvik att bevisa eller övertyga för en given ståndpunkt
Terapeutens förmåga att hantera motstånd är avgörande för en positiv förändringsprocess
Motstånd till förändring är en signal till terapeuten att byta strategi Vad kan väcka motstånd hos klienten?

Du......
Argumenterar för förändring
Ikläder dig expertrollen
Kritiserar, skambelägger, skyller på
Etiketterar (t ex beskriver i diagnostermer)
Har bråttom Tecken på "motstånd" hos klienten

Klienten...
Säger emot
Avbryter
Förnekar - ovilja att se problem, samarbeta, ta ansvar
Ignorerar

Status Quo-prat är en signal till dig att du behöver förändra ditt beteende i samtalssituationen. Reflektivt lyssnande

Visar att man lyssnar och bekräftar
Syftar till att föra samtalet framåt
Är en omformulering av det som klienten sagt, eller skulle kunna mena
Uttrycks som ett påstående, inte en fråga.
Minskar motstånd Hur svara på motstånd?

Använd reflektivt lyssnande.
Använd någon av följande fem responer:
Byt fokus: ta udden av klientens bekymmer, flytta fokus till något som klienten är mer redo för."Just nu är jag mer intresserad av att få veta..."
Rama om: beskriv det som klienten säger med en annan innebörd. Tex upprepade försök som ses som misslyckande - omramning till envishet och styrka.
Instäm med skruv: reflektera och rama om. "Så du njuter verkligen av den här pausen (rökning) och om du tillfogar dig själv en viss skada är det kanske värt det"
Förstärk personligt val: "Vad du väljer är helt upp till dig"
Kom upp jämsides: "Det kanske inte är rätt för dig just nu" Ex på reflektivt lyssnande

K: "Jag förstår inte hur jag skall kunna sluta med heroin, hela mitt liv är ju uppbyggt kring det"
T: "Du känner dig osäker på hur du skall kunna sluta med heroin när hela din vardag påminner om det"
eller:
T: "För att kunna sluta med heroin tänker du att du också måste göra vissa andra förändringar av din vardag" Ex på reflektivt lyssnande

K: "Jag vet att jag måste sluta för att jag märker att hur jag håller på att gå under, men samtidigt så ger drogerna mig så mycket som jag inte vet hur jag skulle kunna leva utan"
T: "Å ena sidan så vill du sluta, du ser inget alternativ och samtidigt känns det svårt att tänka på att vara utan allt det drogerna ger dig. (dubbelsidig reflektion)
eller
T: "Du skulle vilja sluta och känner dig samtidigt osäker på om du kan leva utan drogerna. Är det så?" Övning - rulla med motstånd

Arbeta i grupper om 4 -5 stycken
Alla funderar ut ett motståndsuttalande eller ett status quo-uttalande:

"Du vet inget om mitt liv..."
eller
"Jag trivs bra med att ha det så här..."

Person 1 gör sitt motståndsuttalande
Person 2-5 svarar på det i tur och ordning
Gör detta för alla i gruppen. Övning - alla färdigheter

Dela in i grupper om fyra-fem
En klient,
En ställer öppna frågor
En -två reflekterar
En sammanfattar
Rollspela utifrån vinjetter.
Byt roller
Tidsåtgång? Hur kan ni använda motiverande samtal framöver i ert arbete? Övning - beslutsbalansen

Två och två. Utgå från en egen förändring eller ett beslut som du känner dig ambivalent till. Rollspel utifrån beslutsbalansen. Byt rollen
Tidsåtgång? Motivation Enkel, komplex eller dubbelsidig reflektion Forskning http://www.youtube.com/watch?v=6EeCirPyq2w Motståndsprat (resistance) kan delas upp i status quo-prat (sustain talk) och dissonans eller oenighet (discord)

Jag mr Walker tar dig Diana nu till min hustru och jag .........
vara dig trogen tills döden skiljer oss åt!

vill
skulle vilja
önskar jag kunde
skulle kunna
skulle klara av att
kan
tror att det skulle vara bra för mig att
skulle må bra av att
behöver
måste
är redo att
är förberedd att
avser att
är villig att
kommer D
D
A
A
A
A
R
R
N
N
C
C
C
C
C Folk blir i allmänhet mer övertygade av argument de själva kommit på än av sådana som kommer från andra.

Blaise Pascal, 1670 Pensées
Full transcript