Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dante és Villon (copy)

No description
by

Hargitai Bea

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dante és Villon (copy)

A nagy összegzők: Dante és Villon
Dante Alighieri (1265-1321)
Francois Villon (1431-?1463)
"Dantéból megtudhatjuk, milyen volt a középkorban a pokol és a menny. De Villonból megtudjuk, milyen volt a föld." (Mészöly Dezső)
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)
"Még egyetemesebb, mint Shakespeare vagy Goethe, mert Shakespeare mégis angol, Goethe pedig német, de Dante nemzetek fölötti, mint a katolicizmus"
Névjegye: költő, politikus, szónok, csillagász, hittudós (teológus), filozófus = GÉNIUSZ
Leghíresebb műve:
Isteni színjáték (La divina Commedia) - műfaja: emberiség költemény
A mű főhőse (Dante, az utazó) túlvilági utazást tesz, a középkori felosztás szerint:
a Pokolba, a Purgatóriumba (Tisztítótűz) és a Paradicsomba
Az első nyomtatott példány 1472-ből
1. rész
Dante életútja
Életének fontosabb színhelyei
FIRENZE - a költő szülővárosa, küzdelmeinek színhelye. 1300-ban a város priorja (legmagasabb közjogi méltósága) lett.
RAVENNA - száműzetésének és halálának színhelye
Életének két fő meghatározója:
a politika (császárpárti
GHIBELLIN
és pápapárti
GUELF
ellentét) és a szerelem (Beatrice).
Dante találkozása Beatrice-vel
Dante 9 éves korában, 1271-ben ismerte meg az akkor 8 esztendős Beatrice Portinarit. "Ettől fogva számíthatom, hogy Ámor elúrhodott a lelkemen."
Beatrice örök szerelme maradt, holott sorsuk nem kapcsolódott össze. A lány később férjhez ment, 24 évesen meghalt, Dante megnősült. A hölgy alakja szimbólummá növi ki magát a költő művészetében
Az Isteni színjáték szerkezetét a
hármas szám
uralja:
• Három fő részből áll:
Pokol, Purgatórium, Paradicsom
• Az egyes részek egyenként
33 ének
ből állnak
• A versforma
tercina
: háromsoros szakaszokból áll, rímképletével mintegy folyamot alkot: aba bcb cdc.
„Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,
mivel az igaz útat nem lelém.”
(Az Isteni színjáték első strófája, ford. Babits Mihály)
A mű hőse 35 éves korában ("az emberélet útjának felén") eltévedt az életben (erdő toposz), mivel elvesztette s elhagyta Beatricét, a tökéletességet
Fel szeretne jutni az erény hegyére (toposz), de három allegorikus vadállat állja útját (a kéjvágy párduca, a gőg és az erőszak oroszlánja és a kapzsiság nőstényfarkasa)
A halott mennyei szerelmes, Beatrice leszáll az égből a Pokol tornácára megkérni a római költőt, Vergiliust, hogy legyen segítségére az eltévedt utazónak
A nagy római költő kalauzolja végig a mű főszereplőjét a Poklon, majd a Purgatóriumon keresztül
A POKOL
Dante és Vergilius a Pokol kapujában
"A nagy szellemek"
A szerelem bolondjai
A pénz rabjai
Átkelés a Styx folyón
Vallási lázítók, hamis próféták
A Csalók, a kerítők, a nyerészkedők...
A Pokol legalja: Árulók bugyra
Innen már felfelé, a Purgatóriumba vezet Dante és Vergilius útja...
A Pokol bugyrai
A PURGATÓRIUM
A MENNY
"Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!"
2. rész
Villon kora (Franciaország, XV. század)
Villon (1431-?1463): életét a középkor és a reneszánsz átmenetében éli
Dúl a százéves háború (1453-ig)
A középkori keresztény világkép megrendül, társadalmi ellentétek kerülnek felszínre, pestisjárványok (La Peste) pusztítanak
A kor kedvelt műfaja, a
Danse Macabre (Haláltánc)
olyan allegorikus műfaj, mely az élőket képben és versben figyelmeztette a Halál közelségére
A költőről:
"Villon az Alvilág költője. Kecses verseiből zsebmetszők, kövér prostituáltak, elvadult iszákosok ütik ki olykor torz arcukat." Szerb Antal
A Sorbonne-ra is jár egyetemre, sőt doktori címet is szerez.
A 100 éves háború után anarchia jellemzi az országot. Az egyetem bűnözők tanyája lesz, majd egy időre bezárja kapuit
Villon rossz társaságba keveredik:
"Kagylósok" bandája - legtöbb tagját kivégzik, neki sikerül megmenekülnie
Egy ízben önvédelemből leszúr egy papot
Később kétszer kerül börtönbe, mindkét esetben kegyelmet kap
Halálra ítélik, versben kegyelmi kérvényt fogalmaz meg, majd 10 évre száműzik Párizsból, ettől kezdve nem tudunk róla semmit
Villon fő műve: a Nagy Testamentum
A testamentum szó jelentése itt 'végrendelet', amit csak gazdagok szoktak készíteni. Nincstelen csavargók - vagyonuk nem lévén - nincs miről végrendelkezniük. Villon mégis ezt teszi
Keletkezésének dátuma: 1456 (Párizsból való első menekülésének időpontja)
Villon végrendeletében felajánlja többek között: levágott haját a borbélynak, régi cipőjét a vargának, stb.
A testamentum szó jelentése átértékelődik: Villon az utókorra hagyja összes költeményét. Ez a mi becses örökségünk
Full transcript