Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мэдээлэл зүйн багш Б.Ариунсанаагийн IV улирлын тайлан

No description
by

Aruk Kura

on 12 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мэдээлэл зүйн багш Б.Ариунсанаагийн IV улирлын тайлан

Мэдээлэл зүйн багш Б.Ариунсанаагийн II улирлын ажлын тайлан

2015-2016 он
Миний зорилго

Суралцагчийн бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх,багшийн ёс зүйг сахин ажиллана.

Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахиц, амжилт
Ахисан -9
Буурсан- 1
Тэнцсэн-1
Ахисан -5
Буурсан- 6
Тэнцсэн-3

Ахисан -9
Буурсан- 2
Тэнцсэн-3
Авсан оноо


Төлөвшил
Оролцоо
Дадал хэвшил
Сурагчдад сануулж анхааруулан ажилласан.
Зан чанар
*Багш сурагчдад компьютер унтраахыг сануулах *Сурагч бүр зөвлөмжийн дагуу компьютероо зөв унтраана.
Авсан оноо

Авьяасыг чадваыг хөгжүүлсэн байдал
Олимпиадад бэлтгэх "
12б ангийн сурагч Өнөболдыг мэдээлэл зүйн олимпиадад бэлтгэх, заавар зөвлөгөө, давтлага өгөх. Мөн 9 дүгээр ангийн 2 хүүхдийг сонгон авч давтлага өгнө.
12 б ангийн сурагч Өнөболдод заавар зөвлөгөө өгдөг.
9б ангиас 2 хүүхэд сонгосон боловч бэлдээгүй байгаа.

Авсан оноо
Боловсролын үйлчилгээний сэтгэл ханамж
Кабинетийн нийт 22 сандлын бүрээсийг шинэчлэх

Сандлын бүрээсийг материалаар бүрэх

Эрүүл мэнд

Эрүүл аюулгүй орчин

Эрүүл харилцаа
Кабинет тохижилт

Ангийн эд аж ахуйн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.\ Эвдэрхий, хэмхэрхий зүйлсийг тухай бүрд нь бүгдийг засах \ Гараа-0
Авсан оноо
Өөрийн үнэлгээ
58-10=48
48*100/58=83
83*4/100=3,3
Цаашид анхаарах зүйлс
Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.

Ахисан -5
Буурсан- 5
Тэнцсэн-1

30-10=20
20*100/30=67
67*3/100=2

Ахисан -6
Буурсан- 2
Тэнцсэн-1


Ахисан -2
Буурсан- 3
Тэнцсэн-5

28-8=20
20*100/28=71
71*2/100=1,4
Сурагчид хараалын үг хэлэхгүй байх
Төлөвлөгөөнд хийгдээгүй үлдсэн ажлыг ирэх улирлын ажлын төлөвлөөгөөнд оруулан гүйцэтгэнэ.
1. Хичээл ордог ангийн сурагчид өдөр бүр дүрэмт хувцас өмсөхөд анхаарах
Компьютер
Хараал хэлсэн суралцагчдад сануулах, зөвлөгөө өгөх, дардас дарах

Хараалын үгийг хэлэх хүүхдийн тоо цөөрсөн байна. Багассан тохиолдолд идэвх чармайлтын оноог нэмнэ.
"Компьютер ашиглалтын дэвтэр" хөтлөлт
Багш сурагчдад дэвтэр хөтлөлтийг сануулах
Сурагч бүр өөрийн суусан компьютерийн ашиглалтын дэвтрийг хөтөлж явах

Нийт 9 ашиглалтын дэвтэртэй. Хүүхдүүд дэвтрээ хөтөлдөг. Тэмдэглэл хөтлөлт муу. Тогтмол биш хөтөлдөг гэж ажиглагдсан. Цаашид анхаарах хэрэгтэй гэж ажиглагдсан.


5-5
5-5
Асуулганы дүгнэлт
Сургалтын дараах асуулга учраас сурагчид сургалтаас ойлгосон мэдлэгээрээ хариулсан. Тоглоомонд донтсон хүний шинж тэмдэг, донтох гэсэн асуулгуудад сурагчид хангалттай ойлгосноороо хариулсан байна. Үүнээс үзэхэд сурагчдын тоглоомонд донтох нь илүү хурдацтай явагдаж буйг харж болно. Мөн тоглоом тоглох нь урт хугацаатай харагдаж байна. Иймээс сурагчдыг тоглоомонд донтуулахгүйн тулд чөлөөт цагийг нь зөв боловсон өнгөрүүлэх газар, сурагчдын хичээл хийх таатай, тухтай орчинг бүрдүүлэх нь чухал юм.

Хоггүй цэвэр орчин бүрдүүлэх
*Кабинетийн ариун цэврийг сахих
Хангаж ажилласан.
16
5-5
5-1

14.2

15
5-5
20
83.2
Ахисан -7
Буурсан- 5
Тэнцсэн-4
Ахисан -14
Буурсан- 2
Тэнцсэн-0
Ахисан -13
Буурсан- 2
Тэнцсэн-0
2. Кабинетийн эмх цэгцтэй байдал
Дүрэмт хувцас өмссөн эсэхийг хичээлийн явцад тэмдэглэл хөтлөх замаар шалгадаг. Шаардлага тавьдаг.
5-5
Авьяасыг нээн хөгжүүлсэн байдал
12абв ангийн хүүхдүүдэд " Хэвлэлийн эх бэлтгэл " сэдвийн хүрээнд сонин, өргөмжлөл, танилцуулга хийлгүүлж, бүтээлийн сантай болох
Бүтээлийн сантай болсон.
30 хүүхдээс огт бүтээл өгөөгүй 2 хүүхэд бий.
Нийт 30 хүүхдийн 74 бүтээлтэй.

.

20-18
5-5
Эрүүл чийрэг байдал
Кабинетэд үзүүлэн бэлтгэх

Компьютерын хичээлтэй холбогдол бүхий 3-4 үзүүлэн бэлтгэн , кабинетэд байрлуулах

5-5
6 дугаар анги

7 дугаар анги

8 дугаар анги

9 дүгээр анги
10 дугаар анги
10-5
10-10
Ахисан-41
Буурсан-13
Тэнцсэн-1
55-13=42
42*100/55=76
(76*2)/100=1.5
Ахисан-32
Буурсан-14
Тэнцсэн-4
50-14=36
36*100/50=65
(65*4)/100=2.6
Ахисан-25
Буурсан-12
Тэнцсэн-0
37-12=25
25*100/37=68
(68*3)/100=2
Ахисан-18
Буурсан-7
Тэнцсэн-0
25-7=18
18*100/25=72
(72*2)/100=1.4
Сурагчдын бүтээлээс

өргөмжлөл
Календар

Сурагчдын бүтээлээс

Сонин
Нэрийн хуудас
Сурагчдын бүтээлээс
Full transcript