Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medical Faculty of Sofia University

No description
by

Martin Grigorov

on 15 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medical Faculty of Sofia University

Медицинският факултет на Софийския университет
се създава с Указ №21 на Цар Фердинанд от 20 ноември 1917 г., обнародван в брой 226 на Държавен вестник на 29 ноември 1917 г.
Начало...
Медицински факултет
Софийски университет
“Св. Климент Охридски”

Специалности
СПЕЦИАЛНОСТ
„МЕДИЦИНА“ и „МЕДИЦИНА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК„
Обучението на студентите се осъществява от 2007 г.
по учебни планове, съобразени с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен
“Магистър”
- специалност
“медицина”
в нашата страна.
СПЕЦИАЛНОСТ
“МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”
Обучението на студентите се осъществява от 2009 г.
по учебни планове, съобразени с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен
“Бакалавър”
- специалност
“медицинска сестра”
в нашата страна.
Студентите по специалност
“медицинска сестра” имат възможността да се обучават в специален кабинет,
оборудван за целта с изкуствени кукли и мулажи.
В клиниките на
УБ “Лозенец” и ВМА
студентите се обучават щателно да извършват самостоятелните сестрински дейности, свързани с грижите за пациента.
Структура

КРАТКА ИСТОРИЯ В ДАТИ:


Обучение
Обучението на студентите в Медицинския факултет се осъществява по учебен план, съобразен с наредбата за Единните държавни изисквания за придобиване на Образователно-квалификационната степен
“Магистър”
с професионална квалификация
“Магистър - лекар”
с продължителност шест години (12 семестъра).

Телефон
:

(+3592) 8687 140
История
Отваря врати на 1 януари 1918 г.
Датата е символична – едно ново начало! Новооткритият Медицински факултет има 25 катедри, а продължителността на обучението е 12 семестъра.
За този период в Медицинския факултет са се дипломирали
3499 квалифицирани лекари.
С общите усилия на ръководствата на
Университета и Болница „Лозенец”
възстановяването на
Медицинския факултет
става факт на 19 декември 2003 г. с постановление № 316 на Министерски съвет, публикувано в Държавен вестник, брой 114.
В следващите няколко години се извършва огромна работа по изграждане на учебна база, която да посрещне високите европейски и световни изисквания за едно висококачествено и модерно медицинско образование и на 1 октомври 2007 г. Медицинският факултет посреща първия си випуск в специалност “Медицина” след над 50 години прекъсване.
Обучението на студентите в предклиничната част се извършва в
УБ “Лозенец” ,
както и в отлично оборудвани и специализирани лаборатории на територията на Физическия, Химическия и Биологическия факултет към СУ.
Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“
Катедра „Физика, биофизика и рентгенология“
Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“
Катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“
Катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“
Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“
Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“

катедри
Понастоящем в Медицинския факултет работят над 130 висококвалифицирани преподаватели, които обучават над 800
студенти от трите специалности.
1917 – Указ №21 на Цар Фердинанд І –
цар на българите, за изменение и допълнение на Закона за Народното Просвещение и създаване на Медицински факултет
1917 –
Обнародване в Държавен вестник, брой 226, на Указа на Цар Фердинанд
1918 – Откриване на Медицински факултет към Софийския университет
(първи Медицински факултет в страната и четвърти по ред на откриване в Университета)
1918 – Започват учебните занятия в новия факултет
1924 – Дипломиране на първия випуск български лекари, завършили висшето си образование в страната
1950 –
С указ на Президиума на Народното събрание
Медицинският факултет се отделя от структурата на Софийския университет
2003 –
С Постановление № 316 на Министерски съвет (ДВ, брой114) Медицинският факултет
е възстановен
в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
2007 –
Стартира новата учебна 2007-2008 година – година първа за Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
2008 – Медицинският факултет
става член на Асоциацията на висшите медицински училища в Европа

КРАТКА ИСТОРИЯ В ДАТИ:
СПЕЦИАЛНОСТ
“МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”
Обучението на студентите се осъществява от 2011 г.
Специалността
“медицинска рехабилитация и ерготерапия”
подготвя на високо професионално равнище студенти за работа с лица с разнообразни невросоматични, сензомоторни, двигателни, психични, речеви, когнитивни, комуникативни, интелектуални и други увреждания.

Основна цел на обучението на студентите по медицинска рехабилитация и ерготерапия е овладяване на умения за функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност с методите на двигателната активност във всички възрастови и професионални групи, включително промоция на здравословен начин на живот и спорт.
За информация и контакти:

Софийският университет преживява своите „Средни векове”. След многократни опити за нарушаване на неговата цялост, в крайна сметка през 1950 г. Медицинският факултет е отделен от структурата на Университета.
Адрес:


гр. София 1407, ул. Козяк 1
.uni-sofia.bg
.lozenetz-hospital.bg
facebook.com/LozenetzHospital
изготвил: Martin Grigoroff, grigorovmart@gmail.com
Най-добрата учебна база в страната!
Обучението по
клиничните
дисциплини, се осъществява в

Университетска болница “Лозенец”,
Военномедицинска академия,
УМБАЛ “Св. Иван Рилски”,
“Софиямед”
и
“Ситиклиник”.
Full transcript